The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Works - 517608-2022

23/09/2022    S184

Netherlands-Utrecht: Application work of protective coatings

2022/S 184-517608

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (GPO)
National registration number: 361633343
Postal address: Griffioenlaan 2
Town: Utrecht
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3526 LA
Country: Netherlands
Contact person: Marilyn Inge
E-mail: Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl
Telephone: +31 615609651
Internet address(es):
Main address: http://www.rijkswaterstaat.nl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

31146171: DECODE (DEballastsysteem, COnservering, DoEn gedachtegoed)

Reference number: 31146171
II.1.2)Main CPV code
45442000 Application work of protective coatings
II.1.3)Type of contract
Works
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
50000000 Repair and maintenance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL33 Zuid-Holland
Main site or place of performance:

Maeslantkering Noord:Hoek van Holland/Maeslandkering Zuid:Rozenburg

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

zie korte beschrijving

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 36
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2021/S 208-543372

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 1
Title:

31146171: DECODE (DEballastsysteem, COnservering, DoEn gedachtegoed)

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
20/05/2021
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Gelders Staalstraal- en Schildersbedrijf B.V.
National registration number: 11015111
Postal address: Hermesweg 1
Town: OCHTEN
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 4051BV
Country: Netherlands
E-mail: info@gsb.nl
Telephone: +31 344642924
Fax: +31 344641674
Internet address: http://www.gsb.nl
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 16 990 000.00 EUR

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: burgerlijke rechter te 's-Gravenhage
Town: 's-Gravenhage
Country: Netherlands
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zie ARW 2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Postal address: Griffioenlaan 2
Town: Utrecht
Postal code: 3526 LA
Country: Netherlands
E-mail: aanbestedingsteam-gww@rws.nl
Internet address: http://www.rijkswaterstaat.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/09/2022

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
45442000 Application work of protective coatings
VII.1.2)Additional CPV code(s)
50000000 Repair and maintenance services
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: NL33 Zuid-Holland
Main site or place of performance:

Zuid-Holland

VII.1.4)Description of the procurement:

De Opdrachtnemer dient in hoofdzaak de volgende werkzaamheden te verrichten: - Conserveringswerkzaamheden in het drijflichaam van de Maeslantkering; - Revisiewerkzaamheden aan het deel van het deballastsysteem van de Maeslantkering (in het drijflichaam van de Maeslantkering). In dit project, dat de projectnaam DECODE draagt, wordt een nieuwe werkwijze toegepast om in goede samenwerking met de markt het project uit te voeren zonder verspilling door juridificering en overbodige regels. De nieuwe werkwijze is eerder succesvol toegepast bij het Project DOEN - de Nijkerkerbrug. Meer over het DOEN gedachtegoed is te vinden op: https://projectdoen.nu/.

De wijziging betreft het conserveren van de onderzijde van de kerende wand op locatie Maeslantkering Noord

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Start: 01/01/2022
End: 01/10/2023
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 4 635 000.00 EUR
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Gelders Staalstraal- en Schildersbedrijf B.V.
National registration number: 11015111
Postal address: Hermesweg 1
Town: OCHTEN
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 4051BV
Country: Netherlands
E-mail: info@gsb.nl
Telephone: +31 344642924
Fax: +31 344641674
Internet address: http://www.gsb.nl
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Wijziging betreft: De wijziging betreft het conserveren van de onderzijde van de kerende wand op locatie Maeslantkering Noord

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

De wijziging is het gevolg van omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst niet kon voorzien, omdat bij een inspectie aan de Maeslantkering in de zomer van 2020 is corrosievorming aan de onderzijde van het drijflichaam geconstateerd. De inspectie heeft geleid tot nader onderzoek, waarbij putcorrosie en plaatselijke materiaalafname van ca. 20% is geconstateerd. De inspectie is conform planning uitgevoerd de putcorrosie en de materiaalafname konden niet eerder worden vast gesteld. De materiaalafname is een probleem dat direct moet worden aangepakt i.v.m. de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de stormvloedkering. Op het moment van aanbesteden van het project DECODE was deze informatie niet bekend.

Daarnaast brengt de wijziging geen verandering in de algemene aard van de opdracht mee en bedraagt de verhoging van de prijs niet meer dan 50% van de waarde van de oorspronkelijke opdracht.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 4 635 000.00 EUR
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 21 625 000.00 EUR