There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 517622-2022

23/09/2022    S184

Finland-Naantali: Electricity

2022/S 184-517622

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Naantalin seurakuntayhtymä
National registration number: 2231520-6
Postal address: Piispantie 2
Town: Naantali
NUTS code: FI Suomi / Finland
Postal code: 21100
Country: Finland
E-mail: kilpailutus@venienergia.fi
Internet address(es):
Main address: https://www.naantalinseurakunnat.fi/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tarjouspalvelu.fi/venienergia?id=414536&tpk=67cdc89e-3be2-4b02-9009-7c5d29875424
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tarjouspalvelu.fi/venienergia?id=414536&tpk=67cdc89e-3be2-4b02-9009-7c5d29875424
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt (94910)
I.5)Main activity
Other activity: Virkistys, kulttuuri ja uskonto

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sähköenergian hankinta

II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Naantalin seurakuntayhtymän sähköenergian hankinta, jonka yksityiskohdat ilmenevät tarjouspyyntöasiakirjoista.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI Suomi / Finland
II.2.4)Description of the procurement:

Naantalin seurakuntayhtymän sähkönmyyntisopimuksen kilpailutus, jonka tuloksena sovitaan sähkönmyyjän marginaaleista ja sopimusehdoista. Lopullinen sähköenergian laskutushinta muodostuu myyjän marginaalista, profiilikustannuksesta, prosenttiosuuksina tehdyistä SYS- ja EPAD-hinnankiinnityksistä ja/tai kiinnittämättömistä Spot-osuuksista sekä kantaverkkoyhtiö Fingridin toimitusjaksolla kulloinkin voimassa olevasta tuotannon ja kulutuksen volyymimaksusta.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2025
End: 31/12/2027
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Sopimuksen puitteissa on mahdollista lisätilauksena ostaa alkuperätakuita (pois lukien ydinvoima) asiakkaan niin halutessa (max. sopimusjakson volyymia vastaava määrä). Myyjä tekee tarjouksen alkuperätakuille hyvissä ajoin ennen ko. toimitusvuoden alkua arvioitua vuosivolyymia vastaavasta määrästä ellei toisin ole sovittu. Asiakkaan aloitteesta alkuperätakuita voidaan hankkia myös erikseen sovittuina ajankohtina ja pienemmissä erissä. Alkuperätakuuhankinnan välityspalkkio on sisällytettävä marginaaliin. Alkuperätakuiden arvioitu hintataso on otettu huomioon optioina tämän hankinnan arvon arvioinnissa.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Hankinta-asiakirjoissa esitetyn mukaiset.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/10/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Finnish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/01/2023
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/10/2022
Local time: 12:15
Place:

VENI Energia Oy Hämeenlinna tai mahdollinen etätyöpiste

Information about authorised persons and opening procedure:

Tilaisuus on suljettu.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Tarjoukset ja mahdolliset lisätietopyynnöt tulee toimittaa Tarjouspalvelun kautta.

Muulla tavoin toimitettuja tarjouksia ei hyväksytä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi emme vastaa puhelimitse tai muulla edellä mainitusta poikkeavalla tavalla esitettyihin kysymyksiin. Esitetyt kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan sähköisesti Tarjouspalvelussa, samoin kuin tarjouspyyntöön mahdollisesti tehtävät tarkennukset. Tarjoajan on tarkistettava tarjouspyyntöasiakirjoihin mahdollisesti tehdyt tarkennukset tarjouspyynnössä mainituista Tarjouspalvelun internetosoitteista ennen tarjouksen jättämistä. Tarjoaja on velvollinen huomioimaan kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä käyttämään hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tarjoustietoja tarjousta antaessaan. Tarjouskilpailu tullaan suorittamaan mahdollisten täsmennettyjen asiakirjojen perusteella.

TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN:

Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalista.

Järjestelmän käyttöä koskevissa tiedusteluissa tulee ottaa yhteyttä Cloudia HelpDeskiin (tuki@cloudia.fi tai puh. +358 20 766 1075), mikäli palvelun käyttöohjeesta ei löydy tarvittavaa tietoa.

Ohjeet löytyvät osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/venienergia

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Sörnäistenkatu 1
Town: Helsinki
Postal code: 00580
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/09/2022