Nova različica portala TED bo začela delovati 29. januarja 2024 (okvirni datum – še ni potrjen). Vas zanimajo nove funkcije, izboljšave in koristi za uporabnike? Preberite članek in se seznanite z najpomembnejšimi spremembami in novimi funkcijami.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Prijavite se na četrto delavnico za ponovne uporabnike podatkov TED 14. decembra 2023

Storitve - 517886-2021

13/10/2021    S199

Grčija-Solun: Evropska raziskava o usposabljanju in učenju: razvoj in zbiranje podatkov

2021/S 199-517886

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)
Poštni naslov: Europe 123, Service Post
Kraj: Thessaloniki
Šifra NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Poštna številka: 570 01
Država: Grčija
E-naslov: c4t-services@cedefop.europa.eu
Telefon: +30 2310490192
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.cedefop.europa.eu
Internetni naslov profila kupca: http://www.cedefop.europa.eu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9464
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9464
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Evropska raziskava o usposabljanju in učenju: razvoj in zbiranje podatkov

Referenčna številka dokumenta: AO/DSL/JVLOO-KPOUL/ETLS/011/21
II.1.2)Glavna koda CPV
79300000 Tržne in ekonomske raziskave; javnomnenjske raziskave in statistični podatki
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Ta javni razpis je potreben za pridobitev storitev za razvoj, preskušanje, organizacijo in izvedbo evropske raziskave o usposabljanju in učenju. Evropska raziskava o usposabljanju in učenju bo Cedefopu in širši raziskovalni/politični skupnosti omogočila boljše poznavanje dejavnikov in kontekstualnih pogojev, ki vplivajo na usposabljanje, učenje na delovnem mestu in druge oblike z delom povezanega učenja med odraslimi, ki prejemajo plačo, iz vseh držav članic EU ter Norveške in Islandije.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1 600 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Prostori izvajalca.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Predvideni proračun za zahtevane storitve, opisane v tem javnem razpisu, znaša približno 1 600 000 EUR (brez DDV).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Za dodatne informacije glejte razpisno dokumentacijo.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 15/11/2021
Lokalni čas: 15:59
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do: 14/05/2022
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 16/11/2021
Lokalni čas: 11:00
Kraj:

Prostori Cedefopa v Solunu, Grčija. Zgoraj navedeni lokalni čas je grški lokalni čas (UTC + 02:00 na dan odpiranja ponudb).

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Zaradi izbruha covida-19 bo javno odpiranje ponudb potekalo prek spleta. Za več informacij glejte točko 3.2 povabila k oddaji ponudb.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:

1. Naročnik si v primeru nedostopnosti ali motenj v delovanju elektronskih komunikacijskih sredstev iz oddelka I.3) v zadnjih 5 koledarskih dneh pred rokom za sprejemanje ponudb iz oddelka IV.2.2) pridržuje pravico, da ta rok podaljša in podaljšanje objavi na spletnem naslovu iz oddelka I.3) brez predhodne objave popravka k temu obvestilu. Gospodarski subjekti, zainteresirani za to javno naročilo, so vabljeni, da se registrirajo na spletni strani za e-razpise na naslovu iz oddelka I.3), da bi bili obveščeni o objavi novih informacij ali dokumentov.

2. V točki IV.2.2) – „Rok za sprejemanje ponudb“ – se lokalni čas razume kot lokalni čas v Grčiji (UTC + 02:00).

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 43032100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

V dveh mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne prekine navedenega obdobja niti ne začne novega obdobja za vložitev pritožb.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 43032100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
06/10/2021