Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 517895-2021

13/10/2021    S199

Italien-Ispra: Ramavtal för tjänster avseende inspektion, underhåll, leverans och installation av fallskyddsutrustning

2021/S 199-517895

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2021/S 146-384551)

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Gemensamma forskningscentrumet (JRC), JRC.J – Nuclear Decommissioning and Waste Management, JRC.J.1 – Ispra Operational Nuclear Decommissioning & Waste Management (D&WM)
Postadress: Via Enrico Fermi 2749
Ort: Ispra (VA)
Nuts-kod: ITC41 Varese
Postnummer: 21027
Land: Italien
E-post: JRC-ISPRA-DIR-J-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/jrc/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Gemensamma forskningscentrumet (JRC), JRC.R – Support Services (Brussels)
Postadress: Via Enrico Fermi 2749
Ort: Ispra (VA)
Nuts-kod: ITC41 Varese
Postnummer: 21027
Land: Italien
E-post: JRC-ISPRA-DIR-J-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/jrc/

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal för tjänster avseende inspektion, underhåll, leverans och installation av fallskyddsutrustning

Referensnummer: JRC/IPR/2021/OP/0605
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
50800000 Diverse reparationer och underhåll
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kontraktet kommer att möjliggöra regelbunden inspektion och avhjälpande underhåll av fallskyddssystem och fallskyddsanordningar vid anläggningen i Ispra för vilken tillverkarens tillstånd inte krävs (enligt standarden EN 365), installation av nya fallskyddssystem och fallskyddsanordningar och andra tillhörande produkter som överensstämmer med gällande lagstiftning och som inte kräver tillverkarens tillstånd för att utföra underhåll och periodiska inspektioner.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
08/10/2021
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 146-384551

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
I stället för:
Datum: 14/10/2021
Lokal tid: 16:00
Ska det stå:
Datum: 26/10/2021
Lokal tid: 16:00
Avsnitt nummer: IV.2.7)
I stället för:
Datum: 18/10/2021
Lokal tid: 11:00
Ska det stå:
Datum: 29/10/2021
Lokal tid: 11:00
VII.2)Övriga upplysningar: