Paslaugos - 51795-2020

03/02/2020    S23

Lenkija-Łódź: Kelių transporto paslaugos

2020/S 023-051795

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Zarząd Lokali Miejskich
Adresas: al. Kościuszki 47
Miestas: Łódź
NUTS kodas: PL711 Miasto Łódź
Pašto kodas: 90-514
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Jarosław Gąsiorek
El. paštas: zamowienia@zlm.lodz.pl
Telefonas: +48 426287000
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.zlm.lodz.pl
Pirkėjo profilio adresas: http://www.zlm.lodz.pl/bip/
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: Administracja samorządowa
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: zarządzanie nieruchomościami

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

„Świadczenie usług transportowych dla potrzeb Zarządu Lokali Miejskich związanych z wykonywaniem opróżniania lokali wolnych wraz z przynależnymi do nich pomieszczeniami, opróżnianiem części wspólnych ..."

Nuorodos numeris: DZP.26.1.383.2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
60100000 Kelių transporto paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

1. Świadczenie usług transportowych w rejonie działania ZLM związanych z: wykonywaniem opróżnienia lokali wolnych, eksmisji lub przeprowadzki do lokalu wskazanego przez Zamawiającego z lokali: mieszkalnych i użytkowych wraz z przynależnymi do nich komórkami.

2. Świadczenie usług transportu doraźnego w rejonie działania RON-ów w zakresie:

— załadunku gruzu lub innych nieczystości pozostawionych przez osoby nieznane na terenie nieruchomości zarządzanych/administrowanych przez ZLM i ich wywóz na wysypisko odpadów,

— usunięcie gabarytów z części wspólnych nieruchomości, w szczególności strychów, piwnic, klatek schodowych, komórek itp.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 1 300 670.00 PLN
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Usługi transportowe związane z z opróżnianiem lokali RON 1, RON 2, RON 3

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
60100000 Kelių transporto paslaugos
90512000 Atliekų vežimo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL711 Miasto Łódź
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

RON 1, RON 2, RON 3 Bałuty

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1. Świadczenie usług transportowych w rejonie działania RON 1, RON 2, RON 3 związanych z: wykonywaniem opróżnienia lokali wolnych, eksmisji lub przeprowadzki do lokalu wskazanego przez Zamawiającego z lokali:mieszkalnych i użytkowych wraz z przynależnymi do nich komórkami w zakresie:

— wyniesienia ruchomości znajdujących się w lokalu oraz w pomieszczeniu przynależnym do lokalu (tj. piwnica, komórka, wspólny przedpokój itp.), a w przypadku eksmisji wcześniejsze spakowanie ruchomości w worki Wykonawcy,

— załadunku wyniesionych ruchomości na środek transportu pozostający w dyspozycji Wykonawcy,

— transportu zabezpieczonych przed uszkodzeniem ruchomości do wskazanego lokalu na terenie miasta Łodzi,

— wniesienia przetransportowanych ruchomości do wskazanego lokalu,

— wywozu pozostawionych śmieci i zbędnych ruchomości z lokalu wolnego przeznaczonego do opróżnienia,a także po przeprowadzonej eksmisji lub przeprowadzce na składowisko odpadów komunalnych, bądź zeskładowanie w miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego,

— pozamiatania opróżnianego pomieszczenia po wykonaniu ww. czynności.

2. Świadczenie usług transportu doraźnego w rejonie działania RON-ów w zakresie:

— załadunku gruzu pozostawionego przez osoby nieznane na terenie nieruchomości zarządzanych/administrowanych przez ZLM i jego wywóz na wysypisko odpadów,

— usunięcie gabarytów z części wspólnych nieruchomości, w szczególności strychów, piwnic, klatek schodowych, komórek itp.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Usługi transportowe związane z z opróżnianiem lokali RON 4, RON 5, RON 6, RON 7

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
60100000 Kelių transporto paslaugos
90512000 Atliekų vežimo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL711 Miasto Łódź
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

RON 4, RON 5, RON 6, RON 7

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1. Świadczenie usług transportowych w rejonie działania RON 4, RON 5, RON 6, RON 7 związanych z: wykonywaniem opróżnienia lokali wolnych, eksmisji lub przeprowadzki do lokalu wskazanego przez Zamawiającego z lokali:mieszkalnych i użytkowych wraz z przynależnymi do nich komórkami w zakresie:

— wyniesienia ruchomości znajdujących się w lokalu oraz w pomieszczeniu przynależnym do lokalu (tj. piwnica,komórka, wspólny przedpokój itp.), a w przypadku eksmisji wcześniejsze spakowanie ruchomości w worki Wykonawcy,

— załadunku wyniesionych ruchomości na środek transportu pozostający w dyspozycji Wykonawcy,

— transportu zabezpieczonych przed uszkodzeniem ruchomości do wskazanego lokalu na terenie miasta Łodzi,

— wniesienia przetransportowanych ruchomości do wskazanego lokalu,

— wywozu pozostawionych śmieci i zbędnych ruchomości z lokalu wolnego przeznaczonego do opróżnienia,a także po przeprowadzonej eksmisji lub przeprowadzce na składowisko odpadów komunalnych, bądź zeskładowanie w miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego,

— pozamiatania opróżnianego pomieszczenia po wykonaniu ww. czynności.

2. Świadczenie usług transportu doraźnego w rejonie działania RON-ów w zakresie:

— załadunku gruzu pozostawionego przez osoby nieznane na terenie nieruchomości zarządzanych/administrowanych przez ZLM i jego wywóz na wysypisko odpadów,

— usunięcie gabarytów z części wspólnych nieruchomości, w szczególności strychów, piwnic, klatek schodowych, komórek itp.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Usługi transportowe związane z z opróżnianiem lokali RON 8, RON 9, RON 10

Pirkimo dalies Nr.: 3
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
60100000 Kelių transporto paslaugos
90512000 Atliekų vežimo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL711 Miasto Łódź
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

RON 8, RON 9, RON 10

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1. Świadczenie usług transportowych w rejonie działania RON 8, RON 9, RON 10 związanych z: wykonywaniem opróżnienia lokali wolnych, eksmisji lub przeprowadzki do lokalu wskazanego przez Zamawiającego z lokali: mieszkalnych i użytkowych wraz z przynależnymi do nich komórkami w zakresie:

— wyniesienia ruchomości znajdujących się w lokalu oraz w pomieszczeniu przynależnym do lokalu (tj. piwnica, komórka, wspólny przedpokój itp.), a w przypadku eksmisji wcześniejsze spakowanie ruchomości w workiWykonawcy,

— załadunku wyniesionych ruchomości na środek transportu pozostający w dyspozycji Wykonawcy,

— transportu zabezpieczonych przed uszkodzeniem ruchomości do wskazanego lokalu na terenie miasta Łodzi,

— wniesienia przetransportowanych ruchomości do wskazanego lokalu,

— wywozu pozostawionych śmieci i zbędnych ruchomości z lokalu wolnego przeznaczonego do opróżnienia,a także po przeprowadzonej eksmisji lub przeprowadzce na składowisko odpadów komunalnych, bądź zeskładowanie w miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego,

— pozamiatania opróżnianego pomieszczenia po wykonaniu ww. czynności.

2. Świadczenie usług transportu doraźnego w rejonie działania RON-ów w zakresie:

— załadunku gruzu pozostawionego przez osoby nieznane na terenie nieruchomości zarządzanych/administrowanych przez ZLM i jego wywóz na wysypisko odpadów,

— usunięcie gabarytów z części wspólnych nieruchomości, w szczególności strychów, piwnic, klatek schodowych, komórek itp.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Usługi transportowe związane z z opróżnianiem lokali RON 11, RON 12, RON 13

Pirkimo dalies Nr.: 4
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
60100000 Kelių transporto paslaugos
90512000 Atliekų vežimo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL711 Miasto Łódź
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

RON 11, RON 12, RON 13

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1. Świadczenie usług transportowych w rejonie działania RON 11, RON 12, RON 13 związanych z: wykonywaniem opróżnienia lokali wolnych, eksmisji lub przeprowadzki do lokalu wskazanego przez Zamawiającego z lokali: mieszkalnych i użytkowych wraz z przynależnymi do nich komórkami w zakresie:

— wyniesienia ruchomości znajdujących się w lokalu oraz w pomieszczeniu przynależnym do lokalu (tj. piwnica,komórka, wspólny przedpokój itp.), a w przypadku eksmisji wcześniejsze spakowanie ruchomości w worki Wykonawcy,

— załadunku wyniesionych ruchomości na środek transportu pozostający w dyspozycji Wykonawcy,

— transportu zabezpieczonych przed uszkodzeniem ruchomości do wskazanego lokalu na terenie miasta Łodzi,

— wniesienia przetransportowanych ruchomości do wskazanego lokalu,

— wywozu pozostawionych śmieci i zbędnych ruchomości z lokalu wolnego przeznaczonego do opróżnienia,a także po przeprowadzonej eksmisji lub przeprowadzce na składowisko odpadów komunalnych, bądź zeskładowanie w miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego,

— pozamiatania opróżnianego pomieszczenia po wykonaniu ww. czynności.

2. Świadczenie usług transportu doraźnego w rejonie działania RON-ów w zakresie:

— załadunku gruzu pozostawionego przez osoby nieznane na terenie nieruchomości zarządzanych/administrowanych przez ZLM i jego wywóz na wysypisko odpadów,

— usunięcie gabarytów z części wspólnych nieruchomości, w szczególności strychów, piwnic, klatek schodowych, komórek itp.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Usługi transportowe związane z z opróżnianiem lokali RON 14, RON 15

Pirkimo dalies Nr.: 5
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
60100000 Kelių transporto paslaugos
90512000 Atliekų vežimo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL711 Miasto Łódź
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

RON 14, RON 15

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1. Świadczenie usług transportowych w rejonie działania RON 14, RON 15 związanych z: wykonywaniem opróżnienia lokali wolnych, eksmisji lub przeprowadzki do lokalu wskazanego przez Zamawiającego z lokali:mieszkalnych i użytkowych wraz z przynależnymi do nich komórkami w zakresie:

— wyniesienia ruchomości znajdujących się w lokalu oraz w pomieszczeniu przynależnym do lokalu (tj. piwnica,komórka, wspólny przedpokój itp.), a w przypadku eksmisji wcześniejsze spakowanie ruchomości w worki Wykonawcy,

— załadunku wyniesionych ruchomości na środek transportu pozostający w dyspozycji Wykonawcy,

— transportu zabezpieczonych przed uszkodzeniem ruchomości do wskazanego lokalu na terenie miasta Łodzi,

— wniesienia przetransportowanych ruchomości do wskazanego lokalu,

— wywozu pozostawionych śmieci i zbędnych ruchomości z lokalu wolnego przeznaczonego do opróżnienia,a także po przeprowadzonej eksmisji lub przeprowadzce na składowisko odpadów komunalnych, bądź zeskładowanie w miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego,

— pozamiatania opróżnianego pomieszczenia po wykonaniu ww. czynności.

2. Świadczenie usług transportu doraźnego w rejonie działania RON-ów w zakresie:

— załadunku gruzu pozostawionego przez osoby nieznane na terenie nieruchomości zarządzanych/administrowanych przez ZLM i jego wywóz na wysypisko odpadów,

— usunięcie gabarytów z części wspólnych nieruchomości, w szczególności strychów, piwnic, klatek schodowych, komórek itp.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 247-609780
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 1
Pavadinimas:

Usługi transportowe związane z z opróżnianiem lokali RON 1, RON 2, RON 3

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
17/01/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Oazis Sp. z o.o.
Adresas: ul. Więckowskiego 29/5
Miestas: Łódź
NUTS kodas: PL711 Miasto Łódź
Pašto kodas: 90-727
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 104 320.00 PLN
Mažiausios kainos pasiūlymas: 97 557.00 PLN / Didžiausios kainos pasiūlymas: 97 557.00 PLN į kurį atsižvelgta
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 2
Pirkimo dalies Nr.: 2
Pavadinimas:

Usługi transportowe związane z z opróżnianiem lokali RON 4, RON 5, RON 6, RON 7

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
28/01/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 3
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 3
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Ares Punkt usługowy Sc Zakład Pracy Chronionej Bożena I Adam Kostrzewscy
Adresas: ul. Magnesowa 7
Miestas: Łódź
NUTS kodas: PL711 Miasto Łódź
Pašto kodas: 93-482
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 115 800.00 PLN
Mažiausios kainos pasiūlymas: 101 200.00 PLN / Didžiausios kainos pasiūlymas: 108 120.00 PLN į kurį atsižvelgta
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 3
Pirkimo dalies Nr.: 3
Pavadinimas:

Usługi transportowe związane z z opróżnianiem lokali RON 8, RON 9, RON 10

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
17/01/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Oazis Sp. z o.o.
Adresas: ul. Więckowskiego 29/5
Miestas: Łódź
NUTS kodas: PL711 Miasto Łódź
Pašto kodas: 93-554
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 455 750.00 PLN
Mažiausios kainos pasiūlymas: 389 272.00 PLN / Didžiausios kainos pasiūlymas: 389 272.00 PLN į kurį atsižvelgta
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 4
Pirkimo dalies Nr.: 4
Pavadinimas:

Usługi transportowe związane z z opróżnianiem lokali RON 11, RON 12, RON 13

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
17/01/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Oazis Sp. z o.o.
Adresas: Więckowskiego 29/5
Miestas: Łódź
NUTS kodas: PL711 Miasto Łódź
Pašto kodas: 90-727
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 446 760.00 PLN
Mažiausios kainos pasiūlymas: 380 266.00 PLN / Didžiausios kainos pasiūlymas: 380 266.00 PLN į kurį atsižvelgta
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 5
Pirkimo dalies Nr.: 5
Pavadinimas:

Usługi transportowe związane z z opróżnianiem lokali RON 14, RON 15

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
17/01/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Oazis Sp. z o.o.
Adresas: ul. Więckowskiego 29/5
Miestas: Łódź
NUTS kodas: PL711 Miasto Łódź
Pašto kodas: 90-727
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 178 040.00 PLN
Mažiausios kainos pasiūlymas: 167 466.00 PLN / Didžiausios kainos pasiūlymas: 167 466.00 PLN į kurį atsižvelgta
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

1. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 600 000,00 PLN netto, w tym dla każdej z części wartość zamówień powtórzonych nie może przekroczyć 100 % wartość netto umowy podstawowej.

Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu usług będących przedmiotem niniejszego postępowania na terenie nieruchomości znajdujących się w administrowanym zasobie. Maksymalny okres obowiązywania umowy nie będzie przekraczał 12 miesięcy, a stawki jednostkowe za realizację usług zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości i formie zgodniej z rozdziałem IX SIWZ

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp. Dodatkowo zamawiający wykluczy wykonawcę zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 2), 8) ustawy Pzp. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24. ust. 7 ustawy Pzp.

4. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w Sekcji III.1.3), III. 2) kryteria kwalifikacji, kryteria udzielania zamówienia oraz oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia zostały określone w dokumentach zamówienia.

5. Zamawiający informuje, że ze względu na ograniczoną ilość znaków, informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w rozdziale XXII SIWZ.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587011
Faksas: +48 224587700
Interneto adresas: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Miestas: Warszawa
Šalis: Lenkija
Interneto adresas: www.uzp.gov.pl
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
29/01/2020