Építési beruházás - 51801-2021

02/02/2021    S22

Magyarország-Budapest: Egyéb villamos szerelési munka

2021/S 022-051801

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Változáskezelési Osztály,+36 20 237 9473
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025769
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Budapest–Esztergom vasútvonal kiegészítő biztosítóberendezési munkái és kiegészítő tervezése, vállalkozási szerződés keretében. Hivatkozási szám: V002.11

II.1.2)Fő CPV-kód
45317000 Egyéb villamos szerelési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Budapest–Esztergom vasútvonal kiegészítő biztosítóberendezési munkái és kiegészítő tervezése, vállalkozási szerződés keretében.

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45317000 Egyéb villamos szerelési munka
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
45234115 Vasúti jelzések szerelése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Bp - Esztergom vasútvonal kiegészítő biztosítóberendezési munkái és kieg tervezése, vállalkozási szerződés keretében.

Főbb mennyiségek:

— Szükséges szakági tervezési munkák,

— Leányvár, Dorog, Esztergom-Kertváros és Esztergom állomásokon új, D55 típusú, jelfogófüggéses biztosítóberendezés (biztber) létesítése, Tokod elágazás Esztergom-Kertváros hatókörzetébe való bevonása, távvezérlés kiépítése,

— Az országos közforgalmú vasúti pályahálózat részét képező Angyalföld állomáson új elektronikus állomási biztber létesítése, távvezérlés kiépítése,

— A Leányvár - Dorog, Dorog - Esztergom-Kertváros, Esztergom-Kertváros - Esztergom, Esztergom-Kertváros - Tokod és Tokod-elágazás - Tokod, valamint Angyalföld - Angyalföld-elágazás, Angyalföld - Rákosrendező állomásközökre új tengelyszámlálós foglaltságérzékelésű utolérés- és ellenmenetkizáró vonali biztber telepítése,

— Vonali útátjáró biztber illesztése, szükség szerinti átalakítása (6 db),

— Óbuda üzemirányító központban a teljes vonal távkezelésének megvalósítása,

— FOR kapcsolat kiépítése,

— Kábelépítményi munkák,

— Vasúti vonalkábel, erősáramú kábel, optikai kábel építés és szerelés (A legnagyobb egybefüggő hossz 19,67 km,

— Rákosrendező állomás és Északi összekötő híd között, illetve Piliscsaba - Esztergom vonalszakaszon, távlati igényeket is kiszolgáló, új távközlési berendezések telepítése, beleértve korszerű (hangos és vizuális) utastájékoztató berendezések telepítését is,

— Tűz- és vagyonvédelmi munkák,

— Térfigyelő rendszerek kialakítása (peronokon, P+R parkolókban),

— Új, korszerű áramellátó berendezések telepítése biztber és a távközlési rendszerek számára,

— Váltófűtés távvezérlés, valamint egyes váltófűtés kialakítása,

— Konténerek szerelése és telepítése a biztberek részére,

— Épületátalakítási munkák tervezése és kivitelezése,

— Épületvillamossági munkák,

— Klimatizálási munkák,

— Régi biztberek és távközlési berendezések teljes körű elbontása,

— A szállított és telepített berendezések üzembehelyezésével és használatbavételi eljárásával kapcsolatos munkák.

További részletek:

— Piliscsaba (kiz.) - Esztergom (bez.) között új, D55 típusú s biztber tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése,

— Angyalföld állomáson új elektronikus biztber (Óbudáról távvezérelhető) tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése,

— Rákosrendező - Óbuda (kiz.) és Piliscsaba - Esztergom vasútvonalon a távközlési munkák és az utastájékoztató berendezések tervezése, engedélyeztetése kivitelezése.

Villamos állítású váltót vezérlő biztber telepítése:

Angyalföld állomáson: távvezérelt elektronikus biztber létesítése (27+6 [kisiklasztó saru] központi állítású váltó).

Leányvár állomáson: távvezérelt D55 típusú, jelfogófüggéses biztber létesítése (2 központi állítású váltó).

Dorog állomáson: távvezérelt D55, jelfogófüggéses típusú biztber létesítése (22+1 [kisiklasztó saru] központi állítású váltó).

Esztergom-Kertváros állomáson: távvezérelt D55, jelfogófüggéses típusú biztber létesítése (5 központi állítású váltó).

Esztergom állomáson: távvezérelt D55, jelfogófüggéses típusú biztber létesítése (11 központi állítású váltó).

A projekt három szakaszból áll,

Rákosrendező - Újpest hozzávetőlegesen 5 km.

Piliscsaba - Esztergom hozzávetőlegesen 21 km.

Esztergom-Kertváros - Tokod hozzávetőlegesen 5 km.

Összesen ~31 km.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 28/04/2017
Befejezés: 29/05/2019
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IKOP 3.2.0 15 2016 00005, IKOP 3.1.0 15 2016 00006.

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 096-188381

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 4500011548
Elnevezés:

Budapest-Esztergom vasútvonal kiegészítő biztosítóberendezési munkái és kiegészítő tervezése, vállalkozási szerződés keretében.

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
28/04/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: R-KORD Kft
Postai cím: Fő u. 221.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 7 651 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 2. számú szerződésmódosítás aláírására 2021.01.19-én került sor a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja, valamint a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828592
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828592
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/01/2021

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45317000 Egyéb villamos szerelési munka
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45317000 Egyéb villamos szerelési munka
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
45234115 Vasúti jelzések szerelése
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Bp - Esztergom vasútvonal kiegészítő biztosítóberendezési munkái és kieg tervezése, vállalkozási szerződés keretében.

Főbb mennyiségek:

— Szükséges szakági tervezési munkák,

— Leányvár, Dorog, Esztergom-Kertváros és Esztergom állomásokon új, D55 típusú, jelfogófüggéses biztosítóberendezés (biztber) létesítése, Tokod elágazás Esztergom-Kertváros hatókörzetébe való bevonása, távvezérlés kiépítése,

— Az országos közforgalmú vasúti pályahálózat részét képező Angyalföld állomáson új elektronikus állomási biztber létesítése, távvezérlés kiépítése,

— A Leányvár - Dorog, Dorog - Esztergom-Kertváros, Esztergom-Kertváros - Esztergom, Esztergom-Kertváros - Tokod és Tokod-elágazás - Tokod, valamint Angyalföld - Angyalföld-elágazás, Angyalföld - Rákosrendező állomásközökre új tengelyszámlálós foglaltságérzékelésű utolérés- és ellenmenetkizáró vonali biztber telepítése,

— Vonali útátjáró biztber illesztése, szükség szerinti átalakítása (6 db),

— Óbuda üzemirányító központban a teljes vonal távkezelésének megvalósítása,

— FOR kapcsolat kiépítése,

— Kábelépítményi munkák,

— Vasúti vonalkábel, erősáramú kábel, optikai kábel építés és szerelés (A legnagyobb egybefüggő hossz 19,67 km,

— Rákosrendező állomás és Északi összekötő híd között, illetve Piliscsaba - Esztergom vonalszakaszon, távlati igényeket is kiszolgáló, új távközlési berendezések telepítése, beleértve korszerű (hangos és vizuális) utastájékoztató berendezések telepítését is,

— Tűz- és vagyonvédelmi munkák,

— Térfigyelő rendszerek kialakítása (peronokon, P+R parkolókban),

— Új, korszerű áramellátó berendezések telepítése biztber és a távközlési rendszerek számára,

— Váltófűtés távvezérlés, valamint egyes váltófűtés kialakítása,

— Konténerek szerelése és telepítése a biztberek részére,

— Épületátalakítási munkák tervezése és kivitelezése,

— Épületvillamossági munkák,

— Klimatizálási munkák,

— Régi biztberek és távközlési berendezések teljes körű elbontása,

— A szállított és telepített berendezések üzembehelyezésével és használatbavételi eljárásával kapcsolatos munkák.

További részletek:

— Piliscsaba (kiz.) - Esztergom (bez.) között új, D55 típusú s biztber tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése,

— Angyalföld állomáson új elektronikus biztber (Óbudáról távvezérelhető) tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése,

— Rákosrendező - Óbuda (kiz.) és Piliscsaba - Esztergom vasútvonalon a távközlési munkák és az utastájékoztató berendezések tervezése, engedélyeztetése kivitelezése.

Villamos állítású váltót vezérlő biztber telepítése:

Angyalföld állomáson: távvezérelt elektronikus biztber létesítése (27+6 [kisiklasztó saru] központi állítású váltó).

Leányvár állomáson: távvezérelt D55 típusú, jelfogófüggéses biztber létesítése (2 központi állítású váltó).

Dorog állomáson: távvezérelt D55, jelfogófüggéses típusú biztber létesítése (22+1 [kisiklasztó saru] központi állítású váltó).

Esztergom-Kertváros állomáson: távvezérelt D55, jelfogófüggéses típusú biztber létesítése (5 központi állítású váltó).

Esztergom állomáson: távvezérelt D55, jelfogófüggéses típusú biztber létesítése (11 központi állítású váltó).

A projekt három szakaszból áll,

Rákosrendező - Újpest hozzávetőlegesen 5 km.

Piliscsaba - Esztergom hozzávetőlegesen 21 km.

Esztergom-Kertváros - Tokod hozzávetőlegesen 5 km.

Összesen ~31 km.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 28/04/2017
Befejezés: 29/05/2019
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 7 651 000 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: R-KORD Kft.
Postai cím: Fő u. 221.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Az 1.sz. mód az alváll-i arány 65 %-ra emelése,a 322/2015.(X.30.)Korm. rend 32/A.§-a sz kifiz.rend alkalmazása,a finansz. mód., igénybe vehető szállítói előleg mért. növelése miatt került sor.A 2.sz.mód:A Kbt. 141.§(6) bekezdése alapján a NIF Zrt. számlavezető pénzügyi intézménye: Magyar Államkincstár, szlaszáma: 10023002-00337380-00000017-ra módosul.R-KORD Kft. székh: 8086 Felcsút, Fő utca 65., számlázási cím: 8086 Felcsút, Fő utca 65.-ra módosul. „11. Kapcsolattartók a) Megrendelő által képviselőként megjelölt személy:Szedlák Zsolt, projektvezető, Telefon: +36 20335 0913,Telefax:+36 1 436 8110,Email: Szedlak.Zsolt@nif.hu.Megrendelő teljesítésigazolásra jogosult képviselője:Kikina Artúr, igazgató, Telefon: +36 1 436 8400, Telefax: +36 1 436 8110, Email: Kikina.Artúr@nif.hua)Vállalkozó által képviselőként megjelölt személy:Molnár Márk Projektvezető helyettes,Telefon: +36 30 262 5108,Telefax: +36 1 700 2540,Email: Molnar.Mark@r-kord.hu. A Szerződés 10.3. pontja az alábbiak szerint módosul: „A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a Vállalkozó által a közbeszerzési eljárásban az alkalmasság igazolásában részt vett szervezetek: Siemens Mobility Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhely: 1143 Budapest, Gizella út 51-57,Nyilvántartásba vételi szám, cégjegyzékszám, kamarai nyilvántartási szám, szem.ig.szám: Cg.01-09-307952; Név: BI-LOGIK Biztosítóberendezési és Logikai Rendszereket Tervező, Kivitelező Kft.,Székhely: 2120 Dunakeszi, Mező u.7.,Nyilvántartásba vételi szám, cégjegyzékszám, kamarai nyilvántartási szám, szem.ig.szám: Cg.13-091417.A 10.3 pont szerinti alkalmasságot igazoló szervezet(ek) a Szerződés alábbi részeit teljesíti(k):Siemens Mobility Korlátolt Felelősségű Társaság: állomási elektronikus biztosító berendezés telepítése, üzembe helyezése, BI-LOGIK Biztosítóberendezési és Logikai Rendszereket Tervező, Kivitelező Kft.: elektronikus biztosítóberendezés(ek) tervezése.” A Szerződés 8.2.2. pontja az alábbiak szerint módosul: „8.2.2. A Jótállási Biztosítéknak a Projekt sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 3 éves időtartam lejártát követő 45 napig kell érvényesnek lennie.” Felek rögzíteni kívánják, h. a Felek által 2017. június 2-án aláírt 1. sz. szerz. mód III.5. pontjában hivatkozott 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118.§ (2a) bekezdésben elírás történt, a jogszabályi hivatkozás helyesen: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118/A § (2a) bekezdés. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 9.1. pontja az alábbiak szerint módosul:„9.1. Kötbérterhes kivitelezési határidők: 1.) Leányvár, Esztergom Kertváros, Esztergom állomások esetében a távvezérelt biztosító berendezések üzembe helyezésének előfeltételeinek maradéktalan teljesítése/hi: Szerződés hatályba lépését követő 10 hónapot követő 1. munkanap. 2.) Dorog állomás esetében a távvezérelt biztosító berendezések üzembe helyezésének előfeltételeinek maradéktalan teljesítése, hi: 2019.07.02. 3.) Angyalföld állomások esetében a távvezérelt biztosító berendezések üzembe helyezésének előfeltételeinek maradéktalan teljesítése/ hi: 2019.12.13., 4.) A munkák bef. a kapcsolódó munkarészek tekintetében is, valamint a végleges hatósági használatbavételi engedély kibocsátás előfeltételeinek maradéktalan teljesítése vállalkozói részről Leányvár Esztergom Kertváros és Esztergom állomások távvezérelt biztosítóberendezésének tekintetében./hi: Szerződés hatályba lépését követő 25 hónapot követő 1. munkanap. 5.) A munkák befejezése a kapcsolódó munkarészek tekintetében is, valamint a végleges hatósági használatbavételi engedély kibocsátás előfeltételeinek maradéktalan teljesítése vállalkozói részről Dorog állomás távvezérelt biztosítóberendezésének tekintetében./hi:2019.11.14., 6.) A munkák bef. a kapcsolódó munkarészek tekintetében is, valamint a végleges hatósági használatbavételi engedély kibocsátás előfeltételeinek maradéktalan teljesítése vállalkozói részről Angyalföld állomás távvezérelt biztosítóberendezésének tekintetében./hi: 2020.08.31.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Megrendelő bankszlaadatainak,TIG jogosult-,Vállalkozó kapcs.tartó adatainak, székh., lev. címének vált-sa, adminisztratív hibák javítása, Szerz-ben nevesített alvállalkozó jogutódlása miatti változtatás átvezetése volt szüks. a szerz.mód-ban. Feleknek fel nem róható, előre nem látható körülmények miatt: Dorog állomás tekintetében MÁV Zrt. kapacitáshiánya miatt, a KH2 (FM5) és KH5 (FM8) mérföldkövek 169 nappal történő hosszabb.vált szükségessé. Angyalföldállomás von-ban az Üzemeltetői kapacitáshiány miatt Üzemeltető által végzett Angyalföld állomás biztosítóberendezési szoftver sötétüzemi vizsgálatának elhúzódását eredményezte,mely következtében a KH3 (FM6) és KH6 (FM9) mérföldkövek 333 nappal történő meghosszabbítása vált szükségessé. A COVID-19 miatt a KH6 (FM9) mérföldkő telj.során a szoftvercseréhez szüks. külföldi szakemberek jelenléte nem volt biztosítható,melynek köv-ben a KH6 (FM9) mérföldkő további 127 nappal, összesen 460 nappal történő meghosszabbítása vált szükségessé.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 7 651 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 7 651 000 000.00 HUF