Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Доставки - 518386-2021

Submission deadline has been amended by:  568550-2021
TIЗаглавиеБългария-София: Касети с тонер
NDНомер на публикацията на обявлението518386-2021
PDДата на публикуване13/10/2021
OJНомер на броя на ОВ S199
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаМИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - ЦЕНТРАЛЕН ОРГАН ЗА ПОКУПКИ (000695406)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен08/10/2021
DTКраен срок за подаване23/11/2021
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)30125100 - Касети с тонер
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG
IAИнтернет адрес (URL)www.minfin.bg
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС