Tjänster - 518546-2018

24/11/2018    S227

Belgien-Bryssel: Uppdatering eller utveckling av den strategiska forskningsagendan

2018/S 227-518546

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2018/S 200-453473)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska försvarsbyrån
Postadress: Rue des Drapiers 17-23
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1050
Land: Belgien
Kontaktperson: Procurement and Contract Unit
E-post: procurement@eda.europa.eu
Fax: +32 25042975
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.eda.europa.eu
Upphandlarprofil: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Uppdatering eller utveckling av den strategiska forskningsagendan

Referensnummer: 18.ESI.OP.301
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
73000000 FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Det övergripande syftet med detta ramavtal är att stödja den fortsatta och löpande utvecklingen och uppdateringen av de strategiska forskningsagendorna och de tekniska byggstenarna med nya insatser, i enlighet med de verktyg och processer som utvecklats för antingen den övergripande strategiska forskningsagendan eller för dess verktygskedja.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
21/11/2018
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 200-453473

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
I stället för:
Datum: 26/11/2018
Lokal tid: 11:00
Ska det stå:
Datum: 14/12/2018
Lokal tid: 12:00
Avsnitt nummer: IV.2.7)
I stället för:
Datum: 26/11/2018
Lokal tid: 12:00
Ska det stå:
Datum: 14/12/2018
Lokal tid: 14:00
VII.2)Övriga upplysningar: