Paslaugos - 51858-2020

03/02/2020    S23

Slovakija-Bratislava: Geologijos paslaugos

2020/S 023-051858

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Paslaugos

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 247-609397)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Nacionalinis registracijos Nr.: 42181810
Adresas: Námestie Ľudovíta Štúra
Miestas: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
NUTS kodas: SK010 Bratislavský kraj
Pašto kodas: 812 35
Šalis: Slovakija
Asmuo ryšiams: Mgr. Erik Weiss
El. paštas: verejne.obstaravanie@enviro.gov.sk
Telefonas: +421 259562114
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.minzp.sk

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (6)

Nuorodos numeris: MŽP/NL-06/2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
71351910 Geologijos paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu vybraných environmentálnych záťaží, ktoré predstavujú riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Špecifickými cieľmi zákazky sú:

— pre vybrané lokality získať doplňujúce údaje pre predsanačnú analýzu rizika znečisteného územia,

— pre vybrané lokality vypracovať predsanačnú analýzu rizika znečisteného územia a na základe jej výsledkov spresniť projekt sanácie,

— odstrániť príčiny vzniku environmentálnych záťaží,

— obmedziť plošné a priestorové šírenie sa znečisťujúcich látok v podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí,

— odstrániť kontamináciu alebo znížiť koncentrácie znečisťujúcich látok v znečistenej podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí na úroveň akceptovateľného rizika s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia,

— zabezpečiť environmentálne vhodné nakladanie s odpadmi vzniknutými počas sanácie,

— vybudovať monitorovací systém na pozorovanie účinnosti sanácie,

— zabezpečiť rekultiváciu sanovaných lokalít.

Každá environmentálna záťaž bude detailne posúdená a sanačné práce budú navrhnuté a realizované s ohľadom na špecifiká lokality, najmä s ohľadom na veľkosť a druh kontaminácie, geologické a hydrogeologické pomery a s ohľadom na environmentálne a zdravotné riziká, ktoré lokalita predstavuje.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
29/01/2020
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 247-609397

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2)
Keistino teksto vieta: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Yra:
Data: 30/01/2020
Vietos laikas: 10:00
Turi būti:
Data: 07/02/2020
Vietos laikas: 10:00
Dalies numeris: IV.2.7)
Keistino teksto vieta: Podmienky na otváranie ponúk
Yra:
Data: 30/01/2020
Vietos laikas: 11:00
Turi būti:
Data: 07/02/2020
Vietos laikas: 11:00
VII.2)Kita papildoma informacija: