Paslaugos - 51860-2020

03/02/2020    S23

Slovenija-Ljubljana: Storitve v zvezi z odplakami, odpadki, čiščenjem in okoljem

2020/S 023-051860

Popravek

Obvestilo o spremembah ali dodatnih informacijah

Storitve

(Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije, 2020/S 001-000549)

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Ministrstvo za okolje in prostor
Nacionalna identifikacijska številka: 2482789000
Poštni naslov: Dunajska cesta 48
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Služba za pravne zadeve in javna naročila
E-naslov: gp.mop@gov.si
Telefon: +386 14787400
Telefaks: +386 14787400
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.mop.gov.si

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Prevzem in obdelavo komunalne odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč skladno z 10. členom Zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami

Referenčna številka dokumenta: 430-408/2019
II.1.2)Glavna koda CPV
90000000 Storitve v zvezi z odplakami, odpadki, čiščenjem in okoljem
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Prevzem in obdelavo komunalne odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč skladno z 10. členom Zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
29/01/2020
VI.6)Referenca izvirnega obvestila
Številka obvestila v UL: 2020/S 001-000549

Oddelek VII: Spremembe

VII.1)Informacije, ki jih je treba popraviti ali dodati
VII.1.2)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: IV.2.2
Besedilo:
Datum: 05/02/2020
Se glasi:
Datum: 21/02/2020
Številka oddelka: IV.2.7
Besedilo:
Datum: 05/02/2020
Se glasi:
Datum: 21/02/2020
Številka oddelka: VI.3
Besedilo:
Datum: 24/01/2020
Se glasi:
Datum: 10/02/2020
VII.2)Druge dodatne informacije:

Naročnik je ugotovil, da je prišlo do napake pri objavi priloge Lokacije_količine IJS, zato objavlja novo prilogo Lokacije_količine IJS, ki zajemajo tudi preliminarne količine za sklop A2 in B2. Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/340984/Lokacije_količine_IJS_29_1.zip