Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 518665-2021

13/10/2021    S199

Belgium-Bruges: Hospital beds

2021/S 199-518665

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Zorgvereniging Mintus
National registration number: Mintus
Postal address: Ruddershove 4
Town: Brugge
NUTS code: BE251 Arr. Brugge
Postal code: 8000
Country: Belgium
Contact person: Mevrouw Ann Bursens
E-mail: ann.bursens@mintus.be
Telephone: +32 50327450
Internet address(es):
Main address: www.mintus.be
I.1)Name and addresses
Official name: Vereniging Ons Huis
Postal address: St.Annarei 6
Town: Brugge
NUTS code: BE251 Arr. Brugge
Postal code: 8000
Country: Belgium
E-mail: info@onshuisbrugge.be
Telephone: +32 50327190
Fax: +32 50327199
Internet address(es):
Main address: www.onshuisbrugge.be
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/568/WW/2021
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Social protection

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Elektrische hoog-laag bedden met nachtkastjes en eettablet voor WZC SPMW & Ons huis St-anna

Reference number: tdab2021_003
II.1.2)Main CPV code
33192120 Hospital beds
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

zie II.2.4

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE251 Arr. Brugge
Main site or place of performance:

WZC Sint-Pieters Molenwijk, St. Pietermolenstraat te 8000 Brugge / Vereniging Ons Huis, St.Annarei 6 te 8000 Brugge

II.2.4)Description of the procurement:

Elektrische hoog-laag bedden met nachtkastjes en eettablet voor WZC SPMW & Ons huis St-anna

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Esthetiek, huiselijkheid en kwaliteit / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Ergonomie, gebruiksvriendelijkheid en veiligheid voor gebruiker en personeel / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Technische evaluatie en onderhoudsvriendelijkheid / Weighting: 10
Cost criterion - Name: Prijs / Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: yes
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.

2. De jaarrekeningen van de laatste 2 boekjaren, gecertifieerd door een erkend accountant of bedrijfsrevisor.

Minimum level(s) of standards possibly required:

2. Onze financiële dienst zal de jaarrekeningen nazien en indien zou blijken dat de inschrijver financieel ongezond is, kan dit lijden tot uitsluiting.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. voorlegging van een referentielijst van minimum 3 gelijkaardige uitgevoerde opdrachten (in WZC's of ziekenhuizen) van de laatste jaren waarin de duur, de naam, het adres en het telefoonnummer van de opdrachtgever worden meegedeeld

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/11/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/11/2021
Local time: 10:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Raad van State
Postal address: Wetenschapsstraat 33
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: Belgium
Telephone: +32 22349611
VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/10/2021