Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 51874-2020

03/02/2020    S23

Países Bajos-Haarlem: Servicios complementarios para el transporte terrestre

2020/S 023-051874

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 231-566775)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Provincie Noord-Holland
Número de identificación fiscal: 24460435
Dirección postal: Houtplein 33
Localidad: Haarlem
Código NUTS: NL NEDERLAND
Código postal: 2012 DE
País: Países Bajos
Persona de contacto: Evert Jan Stoffels
Correo electrónico: aanbestedingen@noord-holland.nl
Teléfono: +31 648039105
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.noord-holland.nl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Marktconsultatie en aanbesteding iDiensten in het kader van het programma iCentrale

II.1.2)Código CPV principal
63710000 Servicios complementarios para el transporte terrestre
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Decentrale overheden voeren centrale bediening uit: het bewaken en bedienen van tunnels, bruggen en sluizen, het uitvoeren van verkeersmanagement, stadstoezicht en -beheer (cameratoezicht), parkeren en crowd- en eventmanagement. Dat kan effectiever en efficiënter als taken slim worden gecombineerd en geïntegreerd, en/of de uitvoering meer aan private partijen wordt overgedragen waar dat kan. De afgelopen jaren hebben publiek-private partijen met betrokkenheid van het ministerie van IenW een samenhangend pakket van 19 iDiensten ontwikkeld. De marktconsultatiefase is afgerond met de publicatie van de eindrapportage. PNH initieert met deze aankondiging, als penvoerder van het landelijke programma iCentrale, de aanbestedingsfase. De te sluiten raamovereenkomsten voor de 19 percelen worden, namens en ten behoeve van, de deelnemende DCO’s (provincies Noord-Holland, Flevoland, Overijssel en Utrecht en gemeenten Almere, Leiden, Deventer, Dordrecht en Zwolle) afgesloten.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
29/01/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 231-566775

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: I.1)
Localización del texto que se va a modificar: Naam en adressen
En lugar de:

Provincie Noord-Holland

24460435

Houtplein 33

Haarlem

2012 DE

NL

Edwin Bergman

+31 622244064

aanbestedingen@noord-holland.nl

NL

http://www.noord-holland.nl

Léase:

Provincie Noord-Holland

24460435

Houtplein 33

Haarlem

2012 DE

NL

Evert Jan Stoffels

+31 648039105

aanbestedingen@noord-holland.nl

NL

http://www.noord-holland.nl

Número de apartado: II.2.2)
Lote nº: 15
Localización del texto que se va a modificar: Aanvullende CPV-code(s)
En lugar de:
63712700 Servicios de control del tráfico
38820000 Equipo con mando a distancia
50230000 Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados con carreteras y otros equipos
63710000 Servicios complementarios para el transporte terrestre
63712710 Servicios de monitorización del tráfico
Léase:
63712700 Servicios de control del tráfico
63710000 Servicios complementarios para el transporte terrestre
63712710 Servicios de monitorización del tráfico
50230000 Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados con carreteras y otros equipos
38820000 Equipo con mando a distancia
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Bij nota van inlichtingen 2 vraag 306 is aangegeven dat er extra tijd zal worden gegeven om extra vragen te stellen, te weten: 'In NvI2 heeft u kunnen reageren op de antwoorden uit NvI1 en NvI1a. In NvI2 is alleen de informatie die met mededeling 4 beschikbaar is gesteld nieuw. Wij bieden u de gelegenheid om enkel over mededeling 4 in NvI3 vragen te stellen tot vrijdag 31 januari. Wij zullen er naar streven deze vragen uiterlijk vrijdag 7 februari te beantwoorden in NvI3'.

Deze aanpassing is ook doorgevoerd in paragraaf 2.2 van het gepubliceerde en gereviseerde beschrijvend document bij nota van inlichtingen 2. Dit is nu ook doorgevoerd in de planning/termijnen op de omgeving van deze aanbesteding op Tenderned.

Deze rectificatie is dan ook om deze extra mogelijkheden tot het stellen van vragen nogmaals onder de aandacht te brengen. Let wel: enkel over mededeling 4. Verzoeken u met het u bekende en ter beschikking gestelde formulier uw eventuele vragen in te dienen.