Rádi bychom oznámili, že 29. ledna 2024 (orientační datum – bude potvrzeno!) bude spuštěna nová verze portálu TED. Zajímají vás nové funkce, zlepšení a dopad na uživatele? Přečtěte si náš článek a další informace o hlavních změnách a funkcích.

Elektronické formuláře oznámení se vinou technických chyb nezobrazují správně. Na odstranění tohoto problému pracujeme. Další informace a pokyny naleznete na naší stránce.

Registrace na 4. seminář s uživateli dále používající data z portálu TED, který se bude konat dne 14. prosince 2023, je otevřena.

Dodávky - 51877-2017

10/02/2017    S29

Česká republika-Liberec: Počítače

2017/S 029-051877

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2017/S 025-043584)

Právní základ:

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Technická univerzita v Liberci
Národní identifikační číslo: 46747885
Poštovní adresa: Studentská 1402/2
Obec: Liberec
Kód NUTS: CZ051 Liberecký kraj
PSČ: 460 01
Země: Česko
E-mail: zakazky@tul.cz
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.tul.cz
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.tul.cz

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

007_KV_Dynamický nákupní systém pro dodávky výpočetní techniky, příslušenství a tonerů.

II.1.2)Hlavní kód CPV
30200000 Počítače
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Zavedení dynamického nákupního systému. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v rámci tohoto DNS budou dodávky výpočetní techniky, příslušenství a tonerů pro zadavatele a plnění s tím souvisejících závazků.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
06/02/2017
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2017/S 025-043584

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: II.2.5)
Část č.: 1
Místo v textu, které má být změněno: Hodnotící kritéria
Namísto:

Níže uvedená kritéria

Cena

Má být:

Níže uvedená kritéria

Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena v zadávací dokumentaci.

Číslo oddílu: II.2.5)
Část č.: 2
Místo v textu, které má být změněno: Hodnotící kritéria
Namísto:

Níže uvedená kritéria

Cena

Má být:

Níže uvedená kritéria

Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena v zadávací dokumentaci.

Číslo oddílu: II.2.14)
Část č.: 1
Místo v textu, které má být změněno: Další informace
Namísto:
Má být:

Zadavatel uvádí vedlejší CPV kódy v rámci kategorie výpočetní technika a příslušenství:

— Osobní počítače – 30213000;

— Zařízení související s počítači – 30230000;

— Počítačové monitory a konzoly – 30231000;

— Různé počítačové vybavení – 30236000;

— Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače – 30237000;

— Média pro ukládání dat – 30234000.

Číslo oddílu: II.2.14)
Část č.: 2
Místo v textu, které má být změněno: Další informace
Namísto:
Má být:

Zadavatel uvádí vedlejší CPV kódy v rámci kategorie tonery:

— Zásobníky tonerů – 30125100.

Číslo oddílu: III.1.1)
Místo v textu, které má být změněno: Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Namísto:

Seznam a stručný popis podmínek:

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti předložením čestného prohlášení podepsaného oprávněnou osobou, které je součástí přílohy č. 1 zadávací dokumentace.

Má být:

Seznam a stručný popis podmínek:

Profesní způsobilost je stanovena § 77 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek. Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti předložením čestného prohlášení podepsaného oprávněnou osobou, které je součástí přílohy č. 1 zadávací dokumentace.

Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 06/03/2017
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 13/03/2017
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: