Supplies - 518862-2019

31/10/2019    S211

Poland-Wałcz: Weapons, ammunition and associated parts

2019/S 211-518862

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2019/S 202-493070)

Legal Basis:
Directive 2009/81/EC

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Skarb Państwa - 1 Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu
Postal address: ul. Ciasna 7
Town: Wałcz
NUTS code: PL POLSKA
Postal code: 78-600
Country: Poland
Contact person: Anna Szalaty
E-mail: 1rblog.szp@ron.mil.pl
Telephone: +48 261472184
Fax: +48 261472971
Internet address(es):
Main address: www.1rblog.wp.mil.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa celowników holograficznych HWS EOTech XPS3 wraz z zestawami do przystrzeliwania celowników MBS - AA

Reference number: 106/2019
II.1.2)Main CPV code
35300000 Weapons, ammunition and associated parts
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa celowników holograficznych HWS EOTech XPS3 wraz z zestawami do przystrzeliwania MBS - AA wykonanych zgodnie z aktualną dokumentacją techniczną do produkcji seryjnej oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w „Danych uzupełniających” stanowiących Załącznik nr 1 do zaproszenia oraz wymaganiami określonymi w „Ogólnych warunkach umowy” stanowiącymi Załącznik nr 6 do zaproszenia.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/10/2019
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2019/S 202-493070

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.11
Place of text to be modified: Informacje o opcjach
Instead of:

Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo rozszerzenia zamówienia podstawowego poprzez zakup dodatkowego asortymentu (prawo opcji). O zamiarze skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp wraz z podaniem ilości zamawianego przedmiotu zamówienia, Zamawiający poinformuje Wykonawcę (pisemnie lub e- mailem lub faxem) w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiającego do 20 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający poniżej określa ilości przedmiotu zamówienia do wykorzystania w ramach „prawa opcji”:

Celownik holograficzny HWS EOTech XPS3 – ilość podstawowa 1 600 kpl./ ilość w opcji 1 600 kpl/ razem: 3 200 kpl.

Zestawy do przystrzeliwania celowników MBS – AA – ilość podstawowa 160 kpl. / ilość w opcji 160 kpl./ razem: 160 kpl.

Read:

Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo rozszerzenia zamówienia podstawowego poprzez zakup dodatkowego asortymentu (prawo opcji). O zamiarze skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp wraz z podaniem ilości zamawianego przedmiotu zamówienia, Zamawiający poinformuje Wykonawcę (pisemnie lub e- mailem lub faxem) w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiającego do 20 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający poniżej określa ilości przedmiotu zamówienia do wykorzystania w ramach „prawa opcji”:

— celownik holograficzny HWS EOTech XPS3 - ilość podstawowa 1600 kpl./ ilość w opcji 1600 kpl/ razem: 3 200 kpl.

— zestawy do przystrzeliwania celowników MBS - AA - ilość podstawowa 160 kpl. / ilość w opcji 160 kpl./ razem: 320 kpl.

VII.2)Other additional information: