Tjenesteydelser - 518886-2017

23/12/2017    S247    - - Tjenesteydelser - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri

2017/S 247-518886

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Statens Serum Institut
46837428
Artillerivej 5
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Maria Matzen
E-mail: Maria.matzen@twobirds.com
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.ssi.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/244516

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af totalrådgivning til opførsel af verinær beredskabsbygning (1)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71530000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Statens Serum Institut ønsker at indgå aftale om totalrådgivning til opførsel af en veterinær beredskabsbygning.Bygningens formål er at sikre og understøtte et velfungerende, hurtigt og effektivt veterinært beredskab, når der er mistanke om eller udbrud af en alvorlig smitsom husdyrsygdom.

I sådan en situationer er det afgørende, at beredskabet hurtigt kan undersøge og afklare sygdommen på ensikker og konsekvent måde, hvorfor bygningen skal leve op til det beredsskabsniveau, der kaldes Bio SafetyLevel 3+.

Bygningen skal indeholde en række laboratorier, hvori der sikkert kan arbejdes med forskellige typer affarlige sygdomme inden for husdyrbrug, blandt andet mund- og klovsyge og svinepest samt andre alvorligesmitsomme sygdomme.

Bygningen vil blive opført som 2 hovedentrepriser – en bygningsentreprise og en installationsentreprise – inkl.indbygning af en række bygherreleverancer.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71210000
71221000
71242000
71245000
71246000
71247000
71248000
71311000
71312000
71315000
71315100
71315210
71317000
71317210
71521000
71540000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

DK-2300 Købehavn S.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der ønskes en totalrådgiverydelse, hvor totalrådgiveren er ansvarlig for projektering af projektforslag,myndighedsprojekt samt hovedprojekt baseret på bygherrens dispositionsforslag, til udbud i 2 hovedentrepriser- en bygningsentreprise og en installationsentreprise. Totalrådgivningsydelsen skal omfatte al koordinering,styring og mødeafholdelse forbundet hermed, og være ansvarlig for gennemførelse af udbuddene i samarbejdemed Bird & Bird. Den præcise ydelse fremgår af udbudsmaterialet.

Da byggeriet kræver en del inventar og udstyr, som skal sammenbygges med og være en del afindeslutningsbarrieren, skal totalrådgiveren i samarbejde med bygherren fastlægge krav samt omfangheraf, hvorefter totalrådgiveren vil være ansvarlig for projektering samt efterfølgende koordinering af dissebygherreleverancer.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
28/02/2018

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Statens Serum Institut og Sundheds- og ældreministeriet, Koncernindkøb vil sammen med Langvad A/SArkitekter og Bird & Bird afholde et orienteringsmøde torsdag den 11. januar 2018 kl. 13.00-14.00 hos StatensSerum Institut for interessede tilbudsgivere, hvor vi kort vil fortælle om byggeriet, den forestående proces ogforventede tidsplan.

Tilmeldinger skal ske til Zinita på zb@ssi.dk med angivelse af antal deltagere senest mandag den 8. januar kl.12.00.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/12/2017