Fournitures - 519050-2021

13/10/2021    S199

Danemark-Brabrand: Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport

2021/S 199-519050

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 191-494554)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S
Numéro national d'identification: 40831959
Adresse postale: Karen Blixens Boulevard 7
Ville: Brabrand
Code NUTS: DK042 Østjylland
Code postal: 8220
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Vicki Hald Neergaard
Courriel: vhc@affaldvarme.dk
Téléphone: +45 41873336
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.affaldvarme.dk/
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Favrskov Affald
Numéro national d'identification: 32939449
Adresse postale: Torvegade 7
Ville: Hammel
Code NUTS: DK042 Østjylland
Code postal: 8450
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Lars Bracht Andersen
Courriel: laba@favrskovforsyning.dk
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.favrskovforsyning.dk/
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Renosyd I/S
Numéro national d'identification: 13523584
Adresse postale: Norgesvej 13
Ville: Skanderborg
Code NUTS: DK042 Østjylland
Code postal: 8660
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Søren Nielsen
Courriel: sn@renosyd.dk
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.renosyd.dk/
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Reno Djurs I/S
Numéro national d'identification: 20217472
Adresse postale: Nymandsvej 11
Ville: Balle
Code NUTS: DK042 Østjylland
Code postal: 8444
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Hardy Mikkelsen
Courriel: hmi@renodjurs.dk
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://renodjurs.dk/

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Levering af 2-hjulede beholdere, 4-hjulede beholdere og miljøkasser inkl. udbringning og hjemtagning mv. af beholdere

II.1.2)Code CPV principal
34000000 Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport
II.1.3)Type de marché
Fournitures

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 191-494554

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.6)
Lot nº: 1
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Anslået værdi
Au lieu de:
Lire:

Anslået værdi af delaftale 1 er 10.000.000 DKK ekskl. moms.

Numéro de section: II.2.6)
Lot nº: 2
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Anslået værdi
Au lieu de:
Lire:

Anslået værdi af delaftale 2 er 2.000.000 DKK ekskl. moms.

Numéro de section: II.2.6)
Lot nº: 3
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Anslået værdi
Au lieu de:
Lire:

Anslået værdi af delaftale 3 er 16.000.000-24.000.000 DKK ekskl. moms (afhængig af hvilket scenarie for udbringning og hjemtagning mv., Favrskov Affald vælger).

Numéro de section: II.2.6)
Lot nº: 4
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Anslået værdi
Au lieu de:
Lire:

Anslået værdi af delaftale 4 er 85.000.000 DKK ekskl. moms.

Numéro de section: II.2.6)
Lot nº: 5
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Anslået værdi
Au lieu de:
Lire:

Anslået værdi af delaftale 5 er 43.000.000-45.000.000 DKK ekskl. moms (afhængig af hvilket scenarie for udbringning og hjemtagning mv., Renosyd vælger)..

Numéro de section: II.2.6)
Lot nº: 6
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Anslået værdi
Au lieu de:
Lire:

Anslået værdi af delaftale 6 er 45.000.000-53.000.000 DKK ekskl. moms (afhængig af hvilket scenarie for udbringning og hjemtagning mv., Reno Djurs vælger)..

Numéro de section: II.2.6)
Lot nº: 7
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Anslået værdi
Au lieu de:
Lire:

Anslået værdi af delaftale 7 er 12.000.000 DKK ekskl. moms.

VII.2)Autres informations complémentaires: