Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 519094-2021

13/10/2021    S199

Roumanie-Liteni: Ordinateur tablette

2021/S 199-519094

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 196-508004)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: ORASUL LITENI
Numéro national d'identification: 4244229
Adresse postale: Strada: Mihail Sadoveanu, nr. 17
Ville: Liteni
Code NUTS: RO215 Suceava
Code postal: 727335
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Strugariu Georgiana
Courriel: litenisv@yahoo.com
Téléphone: +40 230538262
Fax: +40 230538262
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.primaria-liteni.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Furnizarea de tablete școlare, echipamente IT și rețea LAN pentru proiectul de investiții „Dotarea unităților de învățământ preuniversitar din orașul Liteni, județul Suceava, cu echipamente TIC necesare pentru derularea activităților didactice în mediul on-line”, depus spre finanțare prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2 - Tehnologi... detalii pe www.e-licitatie.ro

Numéro de référence: 109
II.1.2)Code CPV principal
30213200 Ordinateur tablette
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Contractul vizează furnizarea de tablete școlare, echipamente IT și rețea LAN pentru proiectul de investiții „Dotarea unităților de învățământ preuniversitar din orașul Liteni, județul Suceava, cu echipamente TIC necesare pentru derularea activităților didactice în mediul on-line”, depus spre finanțare prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2, Acțiunea 2.3.3.

Dotările furnizate vor respecta cerințele, prescripțiile și caracteristice de natură tehnică solicitate la nivelul caietului de sarcini, cu mențiunea că specificațiile tehnice vor reprezenta condiții minime de furnizare.

Descrierea detaliată a specificațiilor tehnice solicitate pentru dotările ce fac obiectul contractului de furnizare este disponibilă în Caietul de sarcini parte componentă a documentației de atribuire.

Valoarea estimată a tabletelor școlare, echipamentelor IT și rețelei LAN, inclusiv cheltuielile aferente taxei de timbru verde, ce urmează a fi achiziţionate pentru proiectul de investiție „Dotarea unităților de învățământ preuniversitar din orașul Liteni, județul Suceava, cu echipamente TIC necesare pentru derularea activităților didactice în mediul on-line”, depus spre finanțare prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2, Acțiunea 2.3.3 este de 2.785.042,86 lei fără TVA, din care:

 Lotul 1 – Tablete școlare: 1.622.948,35 lei fără TVA;

 Lotul 2 – Echipamente IT și rețeaua LAN: 1.162.094,51 lei fără TVA.

Numărul zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor este de 18 zile. Răspunsul autorității contractante la aceste solicitări de clarificări va fi transmis cu 11 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/10/2021
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 196-508004

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lot nr : 1
Au lieu de:
Date: 09/11/2021
Lire:
Date: 15/11/2021
Numéro de section: IV.2.7
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lot nr : 1
Au lieu de:
Date: 09/11/2021
Lire:
Date: 15/11/2021
Numéro de section: IV.2.6
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lot nr : 1
Au lieu de:
Date: 09/03/2022
Lire:
Date: 15/03/2022
Numéro de section: IV.2.2
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lot nr : 2
Au lieu de:
Date: 09/11/2021
Lire:
Date: 15/11/2021
Numéro de section: IV.2.7
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lot nr : 2
Au lieu de:
Date: 09/11/2021
Lire:
Date: 15/11/2021
Numéro de section: IV.2.6
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lot nr : 2
Au lieu de:
Date: 09/03/2022
Lire:
Date: 15/03/2022
VII.2)Autres informations complémentaires: