Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Services - 519199-2021

13/10/2021    S199

România-Târgu Mureș: Servicii de exploatare forestieră

2021/S 199-519199

Anunț de intenție

Prezentul anunț vizează reducerea termenelor pentru primirea ofertelor

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Număr naţional de înregistrare: RO1590120
Adresă: prin DIRECTIA SILVICA MURES, str. Enescu George, nr.6
Localitate: Targu Mures
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 540052
Țară: România
Persoană de contact: STAINBOK SORIN
E-mail: daniel.robu@rnp.rosilva.ro
Telefon: +40 265250074
Fax: +40 265264447
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.rosilva.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.rosilva.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/pi-notice/view/v2/
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: regie autonoma
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Silvicultura si exploatari forestiere

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de exploatare forestiera pentru ocoalele silvice pentru anul 2022 D.S. Mureș

Număr de referinţă: 1590120202113420
II.1.2)Cod CPV principal
77211100 Servicii de exploatare forestieră
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

)Procedura de atribuire: Licitatie deschisa, Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut. Se va copleta DUAE conf. art. 193 alin 1 din L 98/2016, doc. just. care prob. indeplinirea celor asumate prin DUAE vor fi solicitate de AC doar ofert. clasat pe locul I in clasamentul dupa aplicarea criteriului de atrib. AC doreste sa beneficieze de reducerea perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale. A.C. poate modifica contractele in baza art. 221 din Legea 98/2016

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 35 883 164.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 10
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de exploatare forestiera la O.S. Lunca Bradului

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
77211100 Servicii de exploatare forestieră
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

parchete raza O.S. Lunca Bradului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

volum brut 73173 mc,

- recoltarea masei lemnoase;

- colectarea masei lemnoase in platforma primara, inclusiv lemnul de foc;

- sortarea masei lemnoase apta pentru prelucrari industriale conform specificatiei prezentate de beneficiar pentru fiecare partida in parte;

- fasonarea si asezarea lemnului de foc in steri la drum auto sau alta cale de comunicatie;

II.2.5)Criterii de atribuire
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 8 049 077.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
II.2.10)Informații privind variantele
II.2.11)Informații privind opțiunile
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de exploatare forestiera la O.S. Rastolita

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
77211100 Servicii de exploatare forestieră
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

parchete raza O.S. Rastolita

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

volum brut 63719 mc,

- recoltarea masei lemnoase;

- colectarea masei lemnoase in platforma primara, inclusiv lemnul de foc;

- sortarea masei lemnoase apta pentru prelucrari industriale conform specificatiei prezentate de beneficiar pentru fiecare partida in parte;

- fasonarea si asezarea lemnului de foc in steri la drum auto sau alta cale de comunicatie;

II.2.5)Criterii de atribuire
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 7 646 299.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
II.2.10)Informații privind variantele
II.2.11)Informații privind opțiunile
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de exploatare forestiera la O.S. Gurghiu

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
77211100 Servicii de exploatare forestieră
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

parchete raza O.S. Gurghiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

volum brut 41899 mc,

recoltarea masei lemnoase;

- colectarea masei lemnoase in platforma primara, inclusiv lemnul de foc;

- sortarea masei lemnoase apta pentru prelucrari industriale conform specificatiei prezentate de beneficiar pentru fiecare partida in parte;

- fasonarea si asezarea lemnului de foc in steri la drum auto sau alta cale de comunicatie stabilita de ocolul silvic;

II.2.5)Criterii de atribuire
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 5 027 905.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
II.2.10)Informații privind variantele
II.2.11)Informații privind opțiunile
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de exploatare forestiera la O.S. Sovata

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
77211100 Servicii de exploatare forestieră
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

parchete raza O.S. Sovata

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

volum brut 14910 mc,

- recoltarea masei lemnoase;

- colectarea masei lemnoase in platforma primara, inclusiv lemnul de foc;

- sortarea masei lemnoase apta pentru prelucrari industriale conform specificatiei prezentate de beneficiar pentru fiecare partida in parte;

- fasonarea si asezarea lemnului de foc in steri la drum auto sau alta cale de comunicatie;

II.2.5)Criterii de atribuire
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 789 193.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
II.2.10)Informații privind variantele
II.2.11)Informații privind opțiunile
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de exploatare forestiera a masei lemnoase la O.S. Ludus

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
77211100 Servicii de exploatare forestieră
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

parchete raza O.S. Ludus

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

volum brut 4896 mc,

recoltarea masei lemnoase;

- colectarea masei lemnoase in platforma primara, inclusiv lemnul de foc;

- sortarea masei lemnoase apta pentru prelucrari industriale conform specificatiei prezentate de beneficiar pentru fiecare partida in parte;

- fasonarea si asezarea lemnului de foc in steri la drum auto sau alta cale de comunicatie;

II.2.5)Criterii de atribuire
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 636 499.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
II.2.10)Informații privind variantele
II.2.11)Informații privind opțiunile
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de exploatare forestiera la O.S. Reghin

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
77211100 Servicii de exploatare forestieră
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

parchete raza O.S. Reghin

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

volum brut 13624 mc,

recoltarea masei lemnoase;

- colectarea masei lemnoase in platforma primara, inclusiv lemnul de foc;

- sortarea masei lemnoase apta pentru prelucrari industriale conform specificatiei prezentate de beneficiar pentru fiecare partida in parte;

- fasonarea si asezarea lemnului de foc in steri la drum auto sau alta cale de comunicatie;

II.2.5)Criterii de atribuire
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 771 094.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
II.2.10)Informații privind variantele
II.2.11)Informații privind opțiunile
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de exploatare forestiera la O.S. Fancel

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
77211100 Servicii de exploatare forestieră
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

parchete raza O.S. Fancel

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

volum brut 44808 mc,

- recoltarea masei lemnoase;

- colectarea masei lemnoase in platforma primara, inclusiv lemnul de foc;

- sortarea masei lemnoase apta pentru prelucrari industriale conform specificatiei prezentate de beneficiar pentru fiecare partida in parte;

- fasonarea si asezarea lemnului de foc in steri la drum auto sau alta cale de comunicatie stabilita de O.S.;

II.2.5)Criterii de atribuire
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 5 377 011.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
II.2.10)Informații privind variantele
II.2.11)Informații privind opțiunile
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de exploatare forestiera la O.S. Sighisoara

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
77211100 Servicii de exploatare forestieră
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

parchete raza O.S. Sighisoara

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

volum brut 13922 mc,

- recoltarea masei lemnoase;

- colectarea masei lemnoase in platforma primara, inclusiv lemnul de foc;

- sortarea masei lemnoase apta pentru prelucrari industriale conform specificatiei prezentate de beneficiar pentru fiecare partida in parte;

- fasonarea si asezarea lemnului de foc in steri la drum auto sau alta cale de comunicatie;

II.2.5)Criterii de atribuire
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 809 821.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
II.2.10)Informații privind variantele
II.2.11)Informații privind opțiunile
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de exploatare forestieră la O.S. Targu-Mures

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
77211100 Servicii de exploatare forestieră
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

parchete din raza O.S. Targu-Mures

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

volum brut 10781 mc, recoltare , colectare si transport in platforma primara , sortarea dimensională conform cerintelor autoritatii contractante, transformarea lemnului de foc in steri, stivuirea acestuia si incarcat.

II.2.5)Criterii de atribuire
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 401 541.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
II.2.10)Informații privind variantele
II.2.11)Informații privind opțiunile
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de exploatare forestiera la O.S. Tarnaveni

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
77211100 Servicii de exploatare forestieră
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

parchete raza O. S. Tarnaveni

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

volum brut 18267 mc

- recoltarea masei lemnoase;

- colectarea masei lemnoase in platforma primara, inclusiv lemnul de foc;

- sortarea masei lemnoase apta pentru prelucrari industriale conform specificatiei prezentate de beneficiar pentru fiecare partida in parte;

- fasonarea si asezarea lemnului de foc in steri la drum auto sau alta cale de comunicatie;

II.2.5)Criterii de atribuire
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 374 724.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
II.2.10)Informații privind variantele
II.2.11)Informații privind opțiunile
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.3)Data estimată pentru publicarea anunţului de participare:
25/11/2021

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiil legii in tara de rezidenta sa reiasa ca op. ec. este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are cap. profesionala de a realiza activitatile care fac ob. contractului. Operatorii economici trebuie să aibă dreptul de a presta serviciile prevazute în perezenta documentație - conform art.62, pct.2 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic cu modificarile si completarile ulterioare. Declaratii privind resp. protectiei muncii, PSI, prot. mediului, cond. contractuale, caietului de sarcini. Doc. just. care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea AC doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasament dupa aplicarea criteriului de atribuire

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.5)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire:

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: COMPARTIMENTUL JURIDIC - D.S. Mures
Adresă: str. Enescu George nr.6
Localitate: Targu Mures
Cod poștal: 540052
Țară: România
E-mail: achizitii@mures.rosilva.ro
Telefon: +40 265250074
Fax: +40 265264447
Adresă internet: www.rosilva.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
08/10/2021