Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Services - 519213-2021

13/10/2021    S199

Sverige-Krokom: Hemtjänst

2021/S 199-519213

Förhandsmeddelande

Detta meddelande är endast för förhandsinformation

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Krokoms kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-2478
Postadress: Offerdalsvägen 8
Ort: KROKOM
Nuts-kod: SE322 Jämtlands län
Postnummer: 83580
Land: Sverige
Kontaktperson: Linda Näsén
E-post: linda.nasen@krokom.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.krokom.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afirkocrtd&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Extern remiss gällande LOV i hemtjänsten i Krokoms kommun

Referensnummer: SN 21-048
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
98514000 Hemtjänst
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Extern remiss gällande upphandling av hemtjänst det vill säga omsorgstjänster, servicetjänster, delegerad hemsjukvård samt matproduktion och/eller matdistribution i Krokoms kommun enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV).

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
85100000 Hälsovårdstjänster
85141210 Vård i hemmet
85312200 Hemkörning av varor
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE322 Jämtlands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Krokom

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Extern remiss gällande LOV i hemtjänsten i Krokoms kommun.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
08/10/2021

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
08/10/2021