The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Works - 519346-2019

04/11/2019    S212

Hungary-Debrecen: Construction work for water and sewage pipelines

2019/S 212-519346

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
National registration number: EKRSZ_70582176
Postal address: Piac utca 20.
Town: Debrecen
NUTS code: HU321 Hajdú-Bihar
Postal code: 4024
Country: Hungary
Contact person: Dr. Paróczai Bernadett
E-mail: kozbeszerzes@ph.debrecen.hu
Telephone: +36 52511550
Fax: +36 52511552
Internet address(es):
Main address: http://www.debrecen.hu
Address of the buyer profile: http://www.debrecen.hu

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Debrecen Gazdasági Övezetben földmunka

Reference number: EKR000020022019
II.1.2)Main CPV code
45231300 Construction work for water and sewage pipelines
II.1.3)Type of contract
Works
II.2)Description
II.2.1)Title:

Debrecen Gazdasági Övezetben földmunka

II.2.2)Additional CPV code(s)
45231300 Construction work for water and sewage pipelines
45247110 Canal construction
71240000 Architectural, engineering and planning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU321 Hajdú-Bihar
Main site or place of performance:

Debrecen város közigazgatási területe a közbeszerzési dokumentumokban megjelölt hrsz-ú ingatlanokon.

A tervezés vonatkozásában: 4024 Debrecen, Piac u. 20.

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Debrecen Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben található közel 400 ha területű telek bel- és csapadékvíz elvezetésének kialakítása földmedrű csatornákkal és drén rendszerrel, a hozzá kapcsolódó tereprendezési munkák elvégzése (földmunkák) és a kivitelezési munka megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítése és hatósági engedélyezése az alábbiak szerint:

393 043 m3 nyílt medrű árok készítése, 145 000 méter zárt víz elvezető rendszer kivitelezése, 1 043 442 m3 humusz leszedése és területen belüli elterítése, 554 921 m3 kevert anyag beépítése tömörítéssel (talajjavító réteg, védőréteg), 1 962 078 m2 talajstabilizáció (talajstabilizációs réteg), 1 643 959 m3 töltésépítés, 6 db új monitoring kút megvalósítása, 1,0 m szintváltozást nem meghaladó kivitelezési munkák tervdokumentációja, egyesített engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése és hatósági engedélyeztetése, területen meglévő 3 db mély fúrású és 8 db sekély fúrású monitoring kutak végleges engedélyeztetése, valamint 6 db újonnan létesítendő monitoring kutak kialakításához szükséges tervdokumentáció elkészítése és hatósági engedélyeztetése.

1. ütem:

393 043 m3 nyílt medrű árok készítése, 120 870 méter zárt víz elvezető rendszer kivitelezése csőátereszekkel, 879 797 m3 humusz leszedése és területen belüli elterítése, 465 698 m3 kevert anyag beépítése tömörítéssel, 1 598 422 m2 talajstabilizáció, 1 309 608 m3 töltésépítés, 6 db új monitoring kút megvalósítása, 1,0 m szintváltozást nem meghaladó kivitelezési munkák tervdokumentációja, egyesített engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése és hatósági engedélyeztetése, területen meglévő 3 db mély fúrású és 8 db sekély fúrású monitoring kutak végleges engedélyeztetése, valamint 6 db újonnan létesítendő monitoring kutak kialakításához szükséges tervdokumentáció elkészítése és hatósági engedélyeztetése és kivitelezéshez/megvalósíthatósághoz szükséges kapcsolódó járulékos munkák.

2. ütem:

24 130 méter zárt víz elvezető rendszer kivitelezése, 163 645 m3 humusz leszedése és területen belüli elterítése, 89 223 m3 kevert anyag beépítése tömörítéssel, 363 656 m2 talajstabilizáció, 334 351 m3 töltésépítés, kivitelezéshez/megvalósíthatósághoz szükséges kapcsolódó járulékos munkák.

A tervdokumentációt 8 darab papír, 1 darab írásvédett DVD-, valamint 3 darab digitális (pendrive) példányban kell szállítani.

Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő esetlegesen gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Start: 01/04/2019
End: 30/04/2020
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2019/S 065-150421

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 1
Title:

Debrecen Gazdasági Övezetben földmunka

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
19/03/2019
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: EKRSZ_96419052
Postal address: Bojtár utca 53.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1037
Country: Hungary
E-mail: kozbeszerzes@market.hu
Telephone: +36 12792727
Fax: +36 17002054
The contractor/concessionaire is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 22 299 943 763.00 HUF

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

A VII.2.2) pont folytatása:

A Vállalkozó által benyújtott elmaradó munkákról szóló dokumentációt a projekt műszaki ellenőre megvizsgálta és megállapította,hogy a szóban forgó elmaradó tételek a kivitelezés közben a Befektető részéről felmerült igények alapján kerültek törlésre,melyekre nem tart igényt. Az elmaradó tételek alátámasztására szolgáló költségkimutatások és műszaki ellenőri nyilatkozat a szerződésmódosítás mellékletét képezi. Teljesítési határidő módosítása.A módosítást olyan körülmények tették szükségessé,melyeket a Megrendelő, a Vállalkozó és a Befektető sem láthatott előre. A kivitelezési munkák megkezdését követően,a befektetői oldalon zajló tervezési folyamat előrehaladtával,a helyszínrajzok kidolgozottsága és a részletrajzok alapján tudta befektető az épületek kontúrjait,elhelyezését teljes mértékben pontosítani, mely alapján vált szükségessé a Vállalkozó által készített drénkiosztási terv és a befektető új alapozási tervének összehangolása.

A fenti körülmény a befektető, ezáltal a megrendelő és a vállalkozó részéről is előre nem látható körülménynek minősül, mely alapján látható, hogy ezen szerződés módosítással érintett beavatkozás a Szerződés megkötésekor nem volt Megrendelő és a Felek által előre látott és látható.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/10/2019

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
45231300 Construction work for water and sewage pipelines
VII.1.2)Additional CPV code(s)
45231300 Construction work for water and sewage pipelines
45247110 Canal construction
71240000 Architectural, engineering and planning services
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: HU321 Hajdú-Bihar
Main site or place of performance:

Debrecen város közigazgatási területe a közbeszerzési dokumentumokban megjelölt hrsz-ú ingatlanokon.

A tervezés vonatkozásában: 4024 Debrecen, Piac u. 20.

VII.1.4)Description of the procurement:

Debrecen Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben található közel 400 ha területű telek bel- és csapadékvíz elvezetésének kialakítása földmedrű csatornákkal és drén rendszerrel, a hozzá kapcsolódó tereprendezési munkák elvégzése (földmunkák) és a kivitelezési munka megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítése és hatósági engedélyezése az alábbiak szerint:

393 043 m3 nyílt medrű árok készítése, 145 000 méter zárt víz elvezető rendszer kivitelezése, 1 043 442 m3 humusz leszedése és területen belüli elterítése, 554 921 m3 kevert anyag beépítése tömörítéssel (talajjavító réteg, védőréteg), 1 962 078 m2 talajstabilizáció (talajstabilizációs réteg), 1 643 959 m3 töltésépítés, 6 db új monitoring kút megvalósítása, 1,0 m szintváltozást nem meghaladó kivitelezési munkák tervdokumentációja, egyesített engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése és hatósági engedélyeztetése, területen meglévő 3 db mély fúrású és 8 db sekély fúrású monitoring kutak végleges engedélyeztetése, valamint 6 db újonnan létesítendő monitoring kutak kialakításához szükséges tervdokumentáció elkészítése és hatósági engedélyeztetése.

1. ütem:

393 043 m3 nyílt medrű árok készítése, 120 870 méter zárt víz elvezető rendszer kivitelezése csőátereszekkel, 879 797 m3 humusz leszedése és területen belüli elterítése, 465 698 m3 kevert anyag beépítése tömörítéssel, 1 598 422 m2 talajstabilizáció, 1 309 608 m3 töltésépítés, 6 db új monitoring kút megvalósítása, 1,0 m szintváltozást nem meghaladó kivitelezési munkák tervdokumentációja, egyesített engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése és hatósági engedélyeztetése, területen meglévő 3 db mély fúrású és 8 db sekély fúrású monitoring kutak végleges engedélyeztetése, valamint 6 db újonnan létesítendő monitoring kutak kialakításához szükséges tervdokumentáció elkészítése és hatósági engedélyeztetése és kivitelezéshez/megvalósíthatósághoz szükséges kapcsolódó járulékos munkák.

2. ütem:

24 130 méter zárt víz elvezető rendszer kivitelezése, 163 645 m3 humusz leszedése és területen belüli elterítése, 89 223 m3 kevert anyag beépítése tömörítéssel, 363 656 m2 talajstabilizáció, 334 351 m3 töltésépítés, kivitelezéshez/megvalósíthatósághoz szükséges kapcsolódó járulékos munkák.

A tervdokumentációt 8 darab papír, 1 darab írásvédett DVD-, valamint 3 darab digitális (pendrive) példányban kell szállítani.

Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő esetlegesen gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Start: 11/10/2019
End: 30/04/2020
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 21 522 101 452.00 HUF
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: EKRSZ_96419052
Postal address: Bojtár Utca 53.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1037
Country: Hungary
E-mail: kozbeszerzes@market.hu
Telephone: +36 12792727
Fax: +36 17002054
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Jelen szerződésmódosítás olyan műszaki tartalom (egyenértékű termékek alkalmazása, pótmunka, pótmegrendelés és elmaradó tételek) és a teljesítési részhatáridő módosításra irányul, amely nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.

A módosított szerződéses rendelkezés főbb részletei:

2) A tervezési és vállalkozási díj összege:

Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatai ellenértékeként az alábbi tervezési és vállalkozási díjra jogosult:

A tervezési díj összege, mely tartalmazza az elkészített tervekkel kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos felhasználási jogok átengedésének ellenértékét is:

Mindösszesen:

Nettó: 250 000 000 Ft

+ 27 % áfa, 67 500 000 Ft

Összesen bruttó: 317 500 000 Ft

A vállalkozási átalánydíj összege (I. ütem tervezés és kivitelezés nettó ára + II. ütem tervezés és kivitelezés nettó ára):

Nettó: 21 522 101 452 Ft

4) Vállalt teljesítési határidők:

Teljesítés helye:

A kivitelezés vonatkozásában: Debrecen város közigazgatási területe a közbeszerzési dokumentumokban megjelölt hrsz-ú ingatlanokon.

A tervezés vonatkozásában: 4024 Debrecen, Piac u. 20.

A teljesítési határidő: az egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció szállításának határideje a szerződéskötéstől számított 30 munkanap. Vállalkozó előteljesítésre jogosult, amelynek időpontjáról a Megrendelőt legalább 3 (három) munkanappal előbb igazolhatóan értesíteni kell.

A Vállalkozó a Megrendelői jóváhagyás kézhezvételét követően készre jelenti a dokumentáció elkészültét. Megrendelő azt leigazolja, és a teljesítési igazolás kiadását követően jogosult Tervező a tervezési díjat kiszámlázni.

A Megrendelő részéről a teljesítés igazolás kiadására jogosult személy: Városépítési Osztály Vezetője vagy a Városfejlesztési Főosztály Főosztályvezetője.

Megrendelő kiköti, hogy előzetes betekintési jogot kíván érvényesíteni a tervezés során, melyhez a Tervező az addig elkészült tervdokumentációt köteles számára átadni, a tervvel kapcsolatos Megrendelői véleményezési lehetőségének biztosítása érdekében. Előzetes véleményezésre történő átadás határideje az egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció szállítási határidejét megelőző 20. nap. Megrendelő véleményezésének határideje az átadástól számított 10 nap.

Megrendelőnek lehetősége van az átadott dokumentációval kapcsolatban kifogással élni, vagy jóváhagyni. Amennyiben a Megrendelő a tervet a szakmai véleményezés során kifogásolja, úgy a Tervező köteles szakmai egyeztetést lefolytatni a Megrendelővel, és az egyeztetés eredményeként javítani a terveket. Amennyiben a Megrendelő a véleményezési eljárás során már elfogadta a terveket, azt követően a Tervező csak akkor változtathat a terveken, ha a szándékolt változtatásról értesíti a Megrendelőt, és a változtatást a Megrendelő előzetesen véleményezte, jóváhagyta.

A kivitelezési határidő:

A kivitelezés 1. szakasza vonatkozásában: 29.11.2019.

A kivitelezés 2. szakasza vonatkozásában: 30.4.2020.

3. A szerződés műszaki tartalma az 1. számú mellékletben foglaltak szerint módosul.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

A módosítás olyan műszaki tartalom(egyenértékű termékek alkalmazása, pótmunka, pótmegrendelés, elmaradó tételek)és a teljesítési részhatáridő módosításra irányul, mely nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.Vállalkozó I. Kivitelezési munkák I. Ütem költségvetésének a 12, 20, 21, 22, 24. tételeivel egyenértékű, azonban más típusú technológiát kíván alkalmazni, melyhez megrendelő hozzájárul, figyelemmel a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ban foglaltakra.Az egyenértékűséget a műszaki ellenőri nyilatkozat támasztja alá,mely a szerződésmódosítás mell.-ét képezi.A szerződéskötést követően felmerült,többségében Befektetői igényekre tekintettel megrendelő pótmegrendeléseket bocsátott a kivitelező részére,melyeket megvizsgált a műszaki ellenőr és megállapította azok műszaki szükségességét,megalapozottságát.Így kerültek kiadásra a szerződésmód.-ban részletezett pótmegrendelések,melyek a létesítmény használhatóságát és műszaki színvonalát is növelik. Folyt. a VI.3) pontban.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 22 299 943 763.00 HUF
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 21 522 101 452.00 HUF