Services - 519360-2021

13/10/2021    S199

Suomi-Enontekiö: Arkkitehtipalvelut

2021/S 199-519360

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Enontekiön kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0190662-1
Postiosoite: Ounastie 165
Postitoimipaikka: Enontekiö
NUTS-koodi: FI1D7 Lappi
Postinumero: 99400
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Kimmo Lämsä
Sähköpostiosoite: kimmo.lamsa@enontekio.fi
Puhelin: +358 400393798
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://enontekio.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://www.projektipankki.net/bid/openbid.aspx?ID=88931
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://www.projektipankki.net/bid/openbid.aspx?ID=88931
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Hetan Helmi monitoimitalo ARK-suunnittelu

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71200000 Arkkitehtipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hettaan rakennetaan monitoimitalo, jossa ovat tilat kunnan vanhusten palvelutalolle, seurakunnalle ja Lapin sairaanhoitopiirin terveydenhuollolle. Uudisrakennus sijoittuu Hetan keskustan alueelle.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D7 Lappi
Pääasiallinen suorituspaikka:

Enontekiön kunta

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Enontekiön Hettaan rakennetaan monitoimitalo, jossa toimijoina ovat Enontekiön kunta sekä optioina Enontekiön seurakunta sekä Lapin Sairaanhoitopiiri sekä muut terveydenhuollon palvelut.

Enontekiön kunnan osalta rakennukseen sijoittuu 20 kpl tehostettua palveluasuntoa sekä 10 kpl palveluasuntoa oheistoimintoineen ja –tiloineen. Enontekiön seurakunta sijoittaisi rakennukseen uuden seurakuntakodin sekä kirkkoherranviraston tilat. Lapin sairaanhoitopiirin ja muiden terveydenhuollon palveluiden osalta rakennukseen sijoittuisi terveydenhuollontilat, työterveys- ja laboratoriopalvelut sekä ensihoidontilat.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Tiimi / Painotus: 40
Laatuperuste - Nimi: Sisältö / Painotus: 15
Laatuperuste - Nimi: Resurssit / Painotus: 10
Hinta - Painotus: 35
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 23
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Tätä sopimusta voidaan jatkaa ennakoidun sopimusajan yli siihen asti kunnes hankinnan alainen uudisrakennus on hyväksytysti vastaanotettu.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Hankintaan liittyvät kysymykset tulee lähettää Planium -projektipankissa 29.10.2021 klo 12.00 mennessä. Samasta paikasta löytyvät kysymyksiin annetut vastaukset 4.11.2021 mennessä.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 11/11/2021
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 11/11/2021
Paikallinen aika: 13:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
08/10/2021