Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 519517-2017

23/12/2017    S247

Magyarország-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások

2017/S 247-519517

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: AK04357
Postai cím: Andor utca 47–49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Várady Csaba igazgató
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Telefon: +36 17957516
Fax: +36 17950251
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kef.gov.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.kef.gov.hu/Kozerdeku/2
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Andrássy út 17. II/10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Várhelyi Katalin felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó lajstromszám: 00438
E-mail: drvarhelyi@mkbt.eu
Telefon: +36 17930640
Fax: +36 17930648
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kef.gov.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: központi beszerző szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: beszerző és ellátó szervezet

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Teljes körű napi-, időszakos-, nagy- és eseti takarítási, fertőtlenítési és kártevőírtási szolgáltatások nyújtása a KEF mindenkori üzemeltetési és/vagy ellátási körébe tartozó ingatlanokban

II.1.2)Fő CPV-kód
90900000 Takarítási és higiéniai szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Teljes körű napi-, időszakos-, nagy- és eseti takarítási, fertőtlenítési és kártevőírtási szolgáltatások nyújtása a KEF mindenkori üzemeltetési és/vagy ellátási körébe tartozó ingatlanokban.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 24 000 000 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Teljes körű napi-, időszakos-, nagy- és eseti takarítási, fertőtlenítési szolgáltatások nyújtása a KEF mindenkori üzemeltetési és/vagy ellátási körébe tartozó ingatlanokban

Rész száma: 1.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90900000 Takarítási és higiéniai szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
NUTS-kód: HU120 Not specified
NUTS-kód: HU211 Fejér
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
NUTS-kód: HU213 Veszprém
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
NUTS-kód: HU222 Vas
NUTS-kód: HU223 Zala
NUTS-kód: HU231 Baranya
NUTS-kód: HU232 Somogy
NUTS-kód: HU233 Tolna
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
NUTS-kód: HU312 Heves
NUTS-kód: HU313 Nógrád
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
NUTS-kód: HU332 Békés
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

A KEF üzemeltetésében lévő, Magyarország területén lévő létesítmények (az ingatlanok pontos helyszíne az ajánlattételi szakaszban kerül ismertetésre).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási keretszerződés keretében a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság üzemeltetési/ellátási körébe tartozó, Magyarország területén lévő épületekben teljes körű napi-, időszakos-, nagy- és eseti takarítási, fertőtlenítési szolgáltatások nyújtása.

Jelenleg a KEF üzemeltetési és/vagy ellátási körébe országosan 409 db létesítmény tartozik, alapterületük összesen 105 4000 m2, ebből a napi takarítással érintett terület 955 000 m2, ezen belül jelenleg a KEF üzemeltetési és/vagy ellátási körébe országosan 375 db nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat hatálya alá tartozó létesítmény tartozik, alapterületük összesen 960 000 m2, ebből a napi takarítással érintett terület 935 000 m2.

Ajánlatkérő a takarítási szolgáltatáshoz kapcsolódóan összesen 23 585 db vagy csomag/év (94 340 db vagy csomag/48 hónap) különféle higiéniai termék szállítását is kéri.

A keretszerződés hatálya alatt integrációs folyamat, szervezeti átalakítás és/vagy feladatellátás átadás eredményeként épületek bevonásával illetve a meglévő épületek kikerülésével a szerződés tárgya szerinti szolgáltatás mennyisége változhat.

A termékek részletezése és az elvárt szolgáltatás tartalma a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásában található. A létesítmények pontos címe az ajánlattételi szakaszban kerül ismertetésre.

A keretszerződés keretösszege: nettó 23 692 980 000 HUF/Ft.

Karakterkorlátozás miatt az Értékelési szempontok teljes körűen itt kerülnek ismertetésre:

Szakmai ajánlat (a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettsége, többlet szakmai tapasztalata) / Súlyszám: 15.

1. A szerződés teljesítésében részt vevő OKJ-s takarítói képzettséggel rendelkező szakemberek létszáma (fő, maximum 30 fő) / Súlyszám: 5

2. A szerződés teljesítésében részt vevő, a takarítás koordinálásáért és minőségellenőrzéséért felelős egy fő szakember többlet szakmai tapasztalata a III.1.3.) M2) a) alpont szerinti alkalmassági minimumkövetelményen felül, hónapokban kifejezve (minimum 0, maximum 48 hónap) / Súlyszám: 5

3. A szerződés teljesítésében részt vevő, helyszíni irányítást végző személyi állomány többlet szakmai tapasztalata az III.1.3.) M2) b) alpont szerinti alkalmassági minimumkövetelményen felül, hónapokban kifejezve (maximum 3 fő, minimum 0 és maximum 48 hónap/fő) / Súlyszám: 5

Árajánlat: Az ellenszolgáltatás nettó összege (HUF), Súlyszám: 85.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: OKJ-s takarítói képzettséggel rendelkező szakemberek létszáma (fő, maximum 30 fő) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Takarítás koordinálásáért és minőségellenőrzéséért felelős egy fő szakember többlet szakmai tapasztalata (minimum 0, maximum 48 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Helyszíni irányítást végző személyi állomány többlet szakmai tapasztalata (maximum 3 fő, minimum 0 és maximum 48 hónap/fő) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 85
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 23 692 980 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Amennyiben a keretszerződésben rögzített keretösszeg a 48. hónap végéig nem kerül felhasználásra, Ajánlatkérő a keretszerződés időbeli hatályát egyoldalúan, a vállalkozóhoz intézett írásbeli jognyilatkozattal, legfeljebb egy alkalommal, a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 12 hónappal meghosszabbíthatja.

II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 5
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Ajánlatkérő a részvételre jelentkezők közül részenként az 5 alkalmas és egyben érvényes jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezőnek küld ajánlattételi felhívást (amennyiben az alkalmas és egyben érvényes jelentkezést benyújtók száma 5, vagy 5-nél kevesebb, ajánlatkérő az összes alkalmas és érvényes jelentkezést benyújtó jelentkezőt felkéri ajánlattételre – ez esetben a jelentkezők rangsorolására nem kerül sor).

Ajánlatkérő a rangsoroláshoz a részvételre jelentkező által igazolt, a részvételi felhívásban a műszaki, szakmai alkalmasság körében, jelen felhívás III.1.3. pont (Műszaki, illetve szakmai alkalmasság) 1. rész M.1) b) alpontban meghatározott referenciára vonatkozóan előírt feltételeknek és igazolási módnak megfelelő referenciát értékeli.

Az alkalmas és érvényes jelentkezést benyújtó jelentkezők rangsorolása – feltéve, hogy az alkalmas jelentkezők száma a meghatározott létszámot meghaladja – a részvételi jelentkezésenként az 1. rész M.1) b) pontban meghatározott alkalmassági feltételnek megfelelő referencia szerinti nettó alapterület (m2) alapján történik. A referenciák az egyenes arányosítás módszerével kerülnek értékelésre: ajánlatkérő a legmagasabb nettó összalapterületű referenciára a maximális pontot adja, a többi jelentkező referenciájára pedig a legmagasabb nettó összalapterületű referenciához viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.

Ajánlatkérő az 5 legmagasabb pontszámot elért jelentkezőt kéri fel ajánlattételre.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Teljesítési biztosíték:

A nyertes ajánlattevő a keretszerződés áfa nélküli keretösszegének 0,1 %-ával megegyező mértékű, 23 692 980 Ft teljesítési biztosítékot köteles az ajánlatkérő részére a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pont figyelembevételével átadni. A teljesítési biztosíték ajánlatkérő rendelkezésre bocsátása a keretszerződés hatálybalépésének a feltétele.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Fertőtlenítési és kártevőírtási szolgáltatások nyújtása a KEF mindenkori üzemeltetési és/vagy ellátási körébe tartozó ingatlanokban

Rész száma: 2.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90921000 Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
NUTS-kód: HU120 Not specified
NUTS-kód: HU211 Fejér
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
NUTS-kód: HU213 Veszprém
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
NUTS-kód: HU222 Vas
NUTS-kód: HU223 Zala
NUTS-kód: HU231 Baranya
NUTS-kód: HU232 Somogy
NUTS-kód: HU233 Tolna
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
NUTS-kód: HU312 Heves
NUTS-kód: HU313 Nógrád
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
NUTS-kód: HU332 Békés
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

A KEF üzemeltetésében lévő, Magyarország területén lévő létesítmények (az ingatlanok pontos helyszíne az ajánlattételi szakaszban kerül ismertetésre).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási keretszerződés keretében a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság üzemeltetési/ellátási körébe tartozó, Magyarország területén lévő épületekben fertőtlenítési és kártevőírtási szolgáltatások nyújtása.

Jelenleg a KEF üzemeltetési és/vagy ellátási körébe országosan 409 db létesítmény tartozik, alapterületük összesen 1 054 000 m2, ezen belül jelenleg a KEF üzemeltetési és/vagy ellátási körébe országosan 375 db nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat hatálya alá tartozó létesítmény tartozik, alapterületük összesen 960 000 m2.

A keretszerződés hatálya alatt integrációs folyamat, szervezeti átalakítás és/vagy feladatellátás átadás eredményeként épületek bevonásával illetve a meglévő épületek kikerülésével a szerződés tárgya szerinti szolgáltatás mennyisége változhat.

Az elvárt szolgáltatás tartalmát a műszaki leírás tartalmazza. A létesítmények pontos címe az ajánlattételi szakaszban kerül ismertetésre.

A keretszerződés keretösszege: nettó 307 020 000 HUF/Ft.

Karakterkorlátozás miatt az Értékelési szempontok teljes körűen itt kerülnek ismertetésre:

Szakmai ajánlat (a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettsége, többlet szakmai tapasztalata) / Súlyszám: 10.

1. A szerződés teljesítésében részt vevő, kártevőírtás koordinálásáért és minőségellenőrzéséért felelős egy fő szakember többlet szakmai tapasztalata a III.1.3.) M2) a) alpont szerinti alkalmassági minimumkövetelményen felül, hónapokban kifejezve (minimum 0 és maximum 48 hónap) / Súlyszám: 5

2.A szerződés teljesítésében részt vevő, egészségügyi gázmester képzettséggel rendelkező személyi állomány többlet szakmai tapasztalata az III.1.3.) M2) b) alpont szerinti alkalmassági minimumkövetelményen felül, hónapokban kifejezve (maximum 2 fő, minimum 0 és maximum 48 hónap/fő) / Súlyszám: 5

Árajánlat: Az ellenszolgáltatás nettó összege (HUF), Súlyszám: 90.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Kártevőírtás koordinálásáért és minőségellenőrzéséért felelős egy fő szakember többlet szakmai tapasztalata (minimum 0 és maximum 48 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Egészségügyi gázmester képzettséggel rendelkező személyi állomány többlet szakmai tapasztalata (maximum 2 fő, minimum 0 és maximum 48 hónap/fő) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 307 020 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Amennyiben a keretszerződésben rögzített keretösszeg a 48 hónap végéig nem kerül felhasználásra, Ajánlatkérő a keretszerződés időbeli hatályát egyoldalúan, a vállalkozóhoz intézett írásbeli jognyilatkozattal, legfeljebb egy alkalommal, a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 12 hónappal meghosszabbíthatja.

II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 5
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Ajánlatkérő a részvételre jelentkezők közül részenként az 5 alkalmas és egyben érvényes jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezőnek küld ajánlattételi felhívást (amennyiben az alkalmas és egyben érvényes jelentkezést benyújtók száma 5, vagy 5-nél kevesebb, ajánlatkérő az összes alkalmas és érvényes jelentkezést benyújtó jelentkezőt felkéri ajánlattételre– ez esetben a jelentkezők rangsorolására nem kerül sor).

Ajánlatkérő a rangsoroláshoz a részvételre jelentkező által igazolt, a részvételi felhívásban a műszaki, szakmai alkalmasság körében, jelen felhívás III.1.3. pont (Műszaki, illetve szakmai alkalmasság) 2. rész M.1) b) alpontban meghatározott referenciára vonatkozóan előírt feltételeknek és igazolási módnak megfelelő referenciát értékeli.

Az alkalmas és érvényes jelentkezést benyújtó jelentkezők rangsorolása – feltéve, hogy az alkalmas jelentkezők száma a meghatározott létszámot meghaladja – a részvételi jelentkezésenként a 2. rész M.1) b) pontban meghatározott alkalmassági feltételnek megfelelő referencia szerinti nettó alapterület (m2) alapján történik. A referenciák az egyenes arányosítás módszerével kerülnek értékelésre: ajánlatkérő a legmagasabb nettó összalapterületű referenciára a maximális pontot adja, a többi jelentkező referenciájára pedig a legmagasabb nettó összalapterületű referenciához viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.

Ajánlatkérő az 5 legmagasabb pontszámot elért jelentkezőt kéri fel ajánlattételre.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Teljesítési biztosíték:

A nyertes ajánlattevő a keretszerződés áfa nélküli keretösszegének 0,1 %-ával megegyező mértékű, 3 070 200 Ft teljesítési biztosítékot köteles az ajánlatkérő részére a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pont figyelembevételével átadni. A teljesítési biztosíték ajánlatkérő rendelkezésre bocsátása a keretszerződés hatálybalépésének a feltétele.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárás 1. és 2. részében nem lehet részvételre jelentkező (ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. és 3. § alapján a részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)- (2) bekezdésének hatálya alá.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésében a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján a részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a részvételre jelentkező(k)nek az ajánlatkérő felhívására kell a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat benyújtani, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-14. § és 16. § szerint kell igazolni, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okok tekintetében a részvételre jelentkezők, alvállalkozók, valamint részvételre jelentkező által az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívás feladásának napjánál.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján ajánlatkérő kizárja azon részvételre jelentkezőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Ajánlatkérő a kizáró okok kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A karakterkorlátozásra tekintettel Ajánlatkérő ezen pontban ismerteti mind a gazdasági és pénzügyi, mind a műszaki, ill. szakmai alkalmasság igazolásának módját:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. és 3. § alapján a részvételre jelentkezőnek eljárási részenként az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által a részvételi felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjaiban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására egyik eljárási részben sem fogadja el az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatot, tehát az ESPD IV. részében a gazdasági szereplő (részvételre jelentkező, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet) nem szorítkozhat a IV. rész "alfa" szakaszának kitöltésére, az ESPD IV. rész további szakaszát is ki kellene töltenie!

Ajánlatkérő Kbt. 69. § (8) bek. szerinti felhívására mindkét eljárási részben az alkalmassági követelmények igazolásának módja jelen pontban ismertetésre kerül, de a részles előírásokat a hivatkozott jogszabályhely és a részvételi dokumentáció tartalmazza:

— a III.1.2) pont P.1) alpont szerinti alk.köv. igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontjának megfelelően, a 19. § (3) bekezdésére is figyelemmel,

— a III.1.2) pont P.2) alpont szerinti alk.köv. igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontjának megfelelően,

— a III.1.3) pont M.1) a)-b) alpontok szerinti alk.köv. igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontjának megfelelően, a Korm.rendelet 21. § (3a) és a 22. § rendelkezésekre figyelemmel,

— a III.1.3) pont M.2.) a)-b) alpontok szerinti alk.köv. esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontjának megfelelően,

— a III.1.3) pont M.3)-6) alpontok és az eljárás 1. részében az M.7) alpont szerinti alk.köv. esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének c) pontjának megfelelően,

— a III.1.3) pont M.8) alpont szerinti alk.köv. esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének c) pontjának megfelelően.

Az alkalmassági követelmények igazolási módjára vonatkozó részletes előírásokat a részvételi dokumentáció tartalmazza!

Amennyiben a részvételre jelentkezők száma a felhívásban meghatározott keretszámot nem haladja meg, az Ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása nélkül benyújtott igazolásokat Ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja, azokat csak az eljárás ajánlattételi szakaszában, az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevő(k) tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevő(ke)t az Ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján, amennyiben a részvételre jelentkező az igazolásokat már a jelentkezésében benyújtja, az Ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattételi szakaszban az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat a felhívására nyújtották volna be, és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az eljárás 1. és 2. részében:

P.1) Alkalmas a részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele három év alatt összesen elérte vagy meghaladta:

— az eljárás 1. részében, takarítási szolgáltatások tárgyban a 15 milliárd Ft-ot,

— az eljárás 2. részében, kártevőirtási szolgáltatások tárgyban a 35 millió Ft-ot.

P.2) Alkalmas a részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére, amennyiben a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója mérleg szerinti illetve 2016-ban adózott eredménye alapján a mérleg szerinti, illetve 2016-ban az adózott eredménye a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három számviteli beszámolóval lezárt üzleti évben legfeljebb csak egy évben volt negatív.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az Ajánlatkérő abban az esetben állapítja meg a részvételre jelentkező P.2. pont szerinti gazdasági és pénzügyi alkalmatlanságát, ha a részvételre jelentkező működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (takarítási szolgáltatások) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a legalább.

— az eljárás 1. részében, takarítási szolgáltatások tárgyban a 15 milliárd Ft-ot,

— az eljárás 2. részében, kártevőirtási szolgáltatások tárgyban a 35 millió Ft-ot.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság minimumkövetelményei:

M.1. Alkalmas a részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére, amennyiben a részvételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) rendelkezik

Az eljárás 1. részében:

a) összességében legalább 400 000 m2 nettó alapterületű létesítmények napi rendszerességű, legalább 12 hónapig tartó folyamatos épülettakarítására vonatkozó akár több referenciával, amelyek közül

b) legalább 1 db, a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat hatálya alá tartozó, összességében legalább 250 000 m2 nettó alapterületű létesítmények napi rendszerességű, legalább 12 hónapig tartó folyamatos épülettakarítására vonatkozik.

Az eljárás 2. részében:

a) összességében legalább 400 000 m2 nettó alapterületű létesítmények legalább 12 hónapig tartó kártevőirtására vonatkozó akár több referenciával, amelyek közül

b) legalább 1 db, a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat hatálya alá tartozó, összességében legalább 250 000 m2 nettó alapterületű létesítmények, legalább 12 hónapig tartó kártevőirtására vonatkozik.

Ajánlatkérő napi rendszerességűnek tekinti az épülettakarítást, amennyiben arra legalább 250 nap/12 hónap rendszerességgel kerül sor.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bek. alapján három év teljesítéseinek igazolását írja elő és a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját (jelen felhívás VI.5) pontja) megelőző három éven (36 hónapon) belül teljesítettnek, ha a szerződésnek a befejezési időpontja erre az időszakra esik (Korm. rendelet 22.§ (4) bekezdés).

M.2) Alkalmas a részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik

Az eljárás 1. részében:

a) legalább 1 fő a takarítás koordinálásáért és minőségellenőrzéséért felelős (takarításvezető) szakemberrel, aki OKJ-s tisztítás-technológiai szakmunkás vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, valamint legalább 6 hónap takarításvezetői szakmai tapasztalattal rendelkezik és a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat hatálya alá tartozó létesítmények tekintetében szerezte meg a szakmai tapasztalatát.

b) legalább 3 fő a takarítás helyszíni irányítását végző szakemberrel, akik személyenként OKJ-s tisztítás-technológiai szakmunkás vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, valamint a takarítás helyszíni irányításában legalább 6 hónap szakmai tapasztalattal rendelkeznek és a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat hatálya alá tartozó létesítmények tekintetében szerezték meg a szakmai tapasztalatukat.

Ugyanazon szakember több alkalmassági feltétel tekintetében nem nevezhető.

Az eljárás 2. részében:

a) legalább 1 fő a kártevőírtás koordinálásáért és minőségellenőrzéséért felelős (vezető) szakemberrel, aki egészségügyi gázmester vagy azzal egyenértékű képzettséggel, valamint legalább 6 hónap kártevőirtás koordinálása és minőségellenőrzése szakmai tapasztalattal rendelkezik és a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat hatálya alá tartozó létesítmények tekintetében szerezte meg a szakmai tapasztalatát.

b) legalább 2 fő kártevőirtást végző szakemberrel, akik személyenként gázmester vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint legalább 6 hónap kártevőirtási szakmai tapasztalattal rendelkeznek és a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat hatálya alá tartozó létesítmények tekintetében szerezték meg a szakmai tapasztalatukat.

Ugyanazon szakember több alkalmassági feltétel tekintetében nem nevezhető.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Műszaki ill. szakmai alkalmassági minimumkövetelmények folytatása:

Az eljárás 1. és 2. részében alkalmas a részvételre jelentkező, amennyiben rendelkezik a szervezetnél működő, az adott rész szerinti szolgáltatások (1.rész: épülettakarítás / 2.rész: kártevőirtás) végzésére irányuló, a részvételi határidő lejártakor érvényes:

M.3. ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerre (MIR) vonatkozó érvényes tanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű, az Európai Unió bármely tagállamában akkreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal, vagy a minőségirányítási rendszer kiépítésére tett intézkedéseket igazoló iratokkal.

M.4. ISO 14000 szabvány szerinti Környezetközpontú irányítási rendszerre (KIR) vonatkozó érvényes tanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű, az Európai Unió bármely tagállamában akkreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal, vagy a környezetirányítási rendszer kiépítésére tett intézkedéseket igazoló iratokkal.

M.5. ISO 22000 szabvány szerinti Élelmiszerbiztonsági irányítási rendszerre (ÉBIR) vonatkozó érvényes tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű, az Európai Unió bármely tagállamában akkreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal, vagy a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer kiépítésére tett intézkedéseket igazoló iratokkal.

M.6. OHSAS 18001 (ISO 28001) szabvány szerinti Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási rendszerre (MEBIR) vonatkozó érvényes tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű, az Európai Unió bármely tagállamában akkreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal, vagy a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer kiépítésére tett intézkedéseket igazoló iratokkal.

Az eljárás 1. részében:

M.7. alkalmas a részvételre jelentkező, amennyiben rendelkezik a szervezetnél működő épülettakarítási szolgáltatások végzésére irányuló legalább a részvételi határidő lejártakor érvényes ISO 50001 szabvány szerinti Energiairányítási rendszerre (EIR) vonatkozó érvényes tanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű, az Európai Unió bármely tagállamában akkreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal, vagy az energiairányítási rendszer kiépítésére tett intézkedéseket igazoló iratokkal.

Az eljárás 1. és 2. részében:

M.8. alkalmas a részvételre jelentkező, amennyiben rendelkezik nemzeti minősített adatok kezelésére, felhasználására, tárolására, továbbítására jogosító telephely biztonsági tanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű, az Európai Unió bármely tagállamában akkreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal, vagy a nemzetbiztonsági érdekből minősített adatok megfelelő kezelésének, felhasználásának, tárolásának, továbbításának kiépítésére tett biztonsági intézkedéseket igazoló iratokkal.

Az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelés igazolásának megkövetelt módja a Kbt. 50. § (2) bek. n) pontja alapján a közbeszerzési (részvételi) dokumentációban kerül részletezésre.

Karakterkorlátozás miatt a szerződés teljesítésével kapcsolatos kötbérezés itt kerül ismertetésre:

Az ajánlatkérő a szolgáltatás szúrópróbaszerű ellenőrzése során talált minőségi hibákat, késedelmes teljesítéseket a szerződés mellékletékében meghatározott módszer és szempontok szerint értékeli és a kapott százalékos érték alapján határozza meg a hibás teljesítés vagy a késedelmi kötbér mértékét. Az ellenőrzés menetét és a teljesítés értékelésének szempontjait, a kötbérezés mértékét a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírása tartalmazza.

Meghiúsulási kötbér: az érintett ingatlanra vonatkozó megrendelés szerinti teljes havi vállalkozói díj nettó összegének 15 %-a, az összes ingatlan érintettsége esetében a szerződésszegés időpontjában még meglévő - a korábbi megrendelések értékével csökkentett- keretösszeg időarányos részének 30 %-a.

Ajánlatkérő a kötbér összegével csökkentve fizeti ki az esedékes számlát, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 130. §. (6) bekezdésében foglaltakra.

A keretszerződés teljesítése során az érvényesített kötbérek kumulált összege nem haladhatja meg az ellenszolgáltatás 30 %-át.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ellenérték kiegyenlítése havonként kiállított eredeti számla ellenében, a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései, a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdése, valamint az Art. 36/A. § szerinti szabályok alkalmazásával, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, banki átutalással történik. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szerződéskötés, az elszámolás, valamint az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme: HUF/Ft.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket (kötbér, teljesítési biztosíték), továbbá a részteles fizetési feltételeket a szerződéstervezet és melléklete tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Meghívásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 25/01/2018
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 04/04/2018
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

2021.

VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében csatolnia kell felolvasó lapot a Kbt. 68. § (5) bek. szerinti adatokkal. A jelentkezést a Kbt-ben, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben, valamint jelen részvételi felhívásban és a közbeszerzési dok.ban előírtaknak megfelelően kell összeállítani és benyújtani.

2) A közbeszerzési dokumentáció elérése (átvétele) az eljárásban való részvétel feltétele. A közbeszerzési dok. elektronikus úton, korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen a következő címről érhető el:. http://www.kef.gov.hu/Kozerdeku/2

3) A r.jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezés esetén valamennyi jelentkezőnek) nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a cégadataival kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban (a nyilatkozatot nemleges válasz esetében is be kell nyújtani). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is a részvételre jelentkezéshez kell csatolni.

4) R.jelentkezőnek, alvállalkozójának, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek a közbeszerzési dokumentációban meghatározott cégokmányokat kell a jelentkezéshez csatolnia.

5) A r.jelentkező köteles a jelentkezéséhez csatolni a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

6) A r.jelentkezőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján a jelentkezésében meg kell jelölnie

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és a jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

A nyilatkozatot nemleges tartalom esetében is csatolni kell a részvételi jelentkezéshez.

7) A r.jelentkezőnek a r.jelentkezéshez csatolnia kell nyilatkozatát arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdések szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

8) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, alkalmazva a Kbt. 71.§ (6) bekezdését.

9) Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg a r.jelentkezők pénzügyi és gazdasági, valamint szakmai alkalmasságának feltételeit és azok igazolását, valamennyi alkalmassági követelmény tekintetében.

10) Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány értékelési szempont alapján értékeli az érvényes ajánlatokat. Értékelés módszere, adható pontok: A 2. részszempont (szakmai ajánlat) esetén közvetlen pontkiosztás (dokumentációban részletezve), az 1. részszempont esetében (ár) KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) VI. pont 1. sz. melléklet A.1. ba) pont szerinti fordított arányosítás. Részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0-10 pont; 0 pont legrosszabb, 10 pont legjobb érték. Az értékelésre kerülő ajánlati elemekre vonatkozó, valamint az értékeléssel kapcsolatos további előírásokat a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

11) Ajánlatkérő felhívja a r.jelentkezők figyelmét, hogy az eljárás második, ajánlattételi szakaszában az ajánlattételre felhívott és ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek az eljárás 1. részében 10 000 000 Ft, az eljárás 2. részében 1 000 000 Ft ajánlati biztosítékot kell az ajánlati kötöttség beálltáig az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania a Kbt. 54. § (2) bek. szerint.

12) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bek alapján a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg, valamint nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje a Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

Karakterkorlátozás miatt a VI.3) További információk pont folytatása:

13) Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy a szerződés teljesítésében részt vevő természetes személyek részére a foglalkoztatást a jogszabályoknak megfelelő jogviszony keretében kötelesek biztosítani. Részvételre jelentkező a Munka Törvénykönyve (Mt.) hatálya alá tartozó jogviszony esetében köteles a teljesítésben résztvevők részére legalább a hatályos minimálbérnek megfelelő munkabért, a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) hatálya alá tartozó vállalkozási jogviszony esetében legalább az említett összegnek megfelelő mértékű díjazást - az irányadó közterhekkel és a kapcsolódó adókkal megnövelve - megfizetni.

A közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása, valamint nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése érdekében ajánlatkérő felhívja jelentkezők figyelmét, hogy az aránytalanul alacsonynak minősülő árajánlat esetében az ajánlattevő által alkalmazott árképzés elfogadhatóságának a megítélésénél a Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség (MATISZ) által javasolt, a MATISZ honlapján közzétett 2018. évi nettó takarítási óradíjat és annak költségelemeit veszi figyelembe.

14) Ajánlatkérő felhívja a részvételi jelentkezők figyelmét, hogy a nyertes ajánlattevő részéről a szerződés teljesítésében résztvevő valamennyi gazdasági szereplőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek, valamint a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozó(k)nak) legkésőbb a szerződéskötésig, valamint a szerződés időtartama alatt rendelkeznie kell érvényes nemzeti minősített adatok kezelésére jogosító telephely biztonsági tanúsítvánnyal.

15) Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig rendelkeznie kell a hatályos jogszabályoknak megfelelő, all risk típusú,

— az eljárás 1. részében legalább 1 000 000 000 Ft/év és legalább 100 000 000 Ft/káresemény értékű épülettakarítási szolgáltatásokra kiterjedő szakmai felelősségbiztosítással,

— az eljárás 2 részében legalább 50 000 000 Ft/év és legalább 5 millió Ft/káresemény értékű kártevőirtási szolgáltatásokra kiterjedő szakmai felelősségbiztosítással.

16) Az ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 131. § (4) bekezdését, azaz eljárási részenként az adott rész nyertesének visszalépése esetén az Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli.

17) Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

18) Közös jelentkezés esetén csatolni kell a közös részvételre jelentkezők együttműködési nyilatkozatát (megállapodását)

19) Ajánlatkérő jelzi, hogy a Kbt. 98. § (3) bekezdésében foglalt előírásokkal összhangban, a hivatkozott jogszabályi feltételek fennállása esetén hirdetmény közzétételi nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, amely takarítási feladatokat érintő szolgáltatások megrendelésére, az ezekhez kapcsolódó munkák beszerzésére irányulhat. Ezen kiegészítő (új) beszerzés(ek) feltétele, hogy az(ok) az alapszolgáltatással összefüggésben legyen(ek), az abban/azokban kötött szerződés(ek) az Ajánlatkérő mindenkori üzemeltetési és/vagy ellátási körébe tartozó vagy kerülő ingatlanokban később felmerült takarítást érintő feladatokat valósítsa /valósítsák meg.

20) A közbeszerzési eljárás és a jelentkezés, majd az ajánlattétel nyelve a magyar, ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem teszi lehetővé a magyar nyelv helyett más nyelv használatát.

21) A részvételi jelentkezések bontása: 2018.január 25.napja 12:00 óra, Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt., 1061 Budapest, Andrássy út 17. II/10. A Kbt. 68. § (3) bek. alapján a bontáson csak az ajánlatkérő, a részvételre jelentkezők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/12/2017