TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Tjenesteydelser - 519585-2022

23/09/2022    S184

Danmark-København: Lagerstyring

2022/S 184-519585

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: AMGROS I/S
CVR-nummer: 1447 9880
Postadresse: Dampfærgevej 27-29
By: København Ø
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Pernille Haugaard
E-mail: pah@amgros.dk
Telefon: +45 53746626
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.amgros.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/284126
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=338938&B=AMGROS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Lagerhåndtering og transport af lægemidler

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79991000 Lagerstyring
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Som led i forberedelsen af et kommende udbud af Lagerhåndtering og Transport gennemfører Amgros en skriftlig høring, hvor potentielle tilbudsgivere vil have mulighed for at give input til udkast til udbudsmaterialet. Høringen vil foregå skriftligt, og I bedes derfor indsætte jeres eventuelle bemærkninger i et nyt dokument (ingen formkrav) eller direkte i dokumenterne senest fredag d. 7. oktober 2022 kl. 15.00. Høringssvar skal som udgangspunkt afgives på dansk og uploades her i CTM.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79991000 Lagerstyring
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Amgros indbyder til en skriftlig høring af udbudsmaterialet vedr. kommende udbud af Lagerhåndtering og Transport af lægemidler til regionernes sygehusapoteker.

I høringen er det muligt at komme med bemærkninger til udkastet til materialet. Vær omhyggelige i jeres gennemgang af materialet og med jeres bemærkninger til materialet. Det er på dette tidspunkt – før udbuddet er offentliggjort – at vi har mulighed for at have dialog med hinanden om materialet og identificere eventuelle uhensigtsmæssigheder.

Det skal understreges, at der ikke er tale om det endelige og fulde udbudsmaterialet.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
19/09/2022

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/09/2022