Supplies - 51965-2021

02/02/2021    S22

România-Vedea: Echipamente medicale

2021/S 022-051965

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul de Psihiatrie „Sfânta Maria” Vedea
Număr naţional de înregistrare: 4318385
Adresă: Comuna Vedea nr. 165, județul Argeș
Localitate: Vedea
Cod NUTS: RO311 Argeş
Cod poștal: 117815
Țară: România
Persoană de contact: Constantin Dragomir
E-mail: licitatii.sfmariapsih@yahoo.com
Telefon: +40 248248109
Fax: +40 248248109
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.spitalpsihiatriesfmaria.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100112253
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Spitale
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziție echipamente medicale și consumabile medicale

Număr de referinţă: 3938
II.1.2)Cod CPV principal
33100000 Echipamente medicale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achiziție echipamente medicale și consumabile medicale.

Achizitie structurata pe sase loturi – conform cerintelor din caietul de sarcini.

Data-limita pana la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire este a 15-a zi dinaintea datei-limita de depunere a ofertelor, conform prevederilor din Legea nr. 98/2016. Termenul-limita în care autoritatea contractanta va raspunde, în mod clar si complet, consolidat tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, conform prevederilor din Legea nr. 98/2016, este: a 11-a zi dinaintea datei-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 817 216.80 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 6
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 6
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Operatorii economici pot depune oferta pentru unul sau mai multe loturi. Nu se accepta oferta partiala in cadrul unui lot. Nu se accepta oferta alternativa/lot.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

CONSUMABILE MEDICALE

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

Sediul autoritatii contractante din Comuna Vedea, Sat Vedea, Nr. 165, Judetul Arges

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Intreaga cantitate de produse conform cerintelor din Caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 7 495.80 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 15
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Prioritizarea masurilor de diagnostic si tratament in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 cu impact asupra pacientilor cu afectiuni psihice atat din mediul urban cat si rural privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiţii pentru Dotarea Spitalului de Psihiatrie „ Sf.Maria” Vedea, cu echipamente nece... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare

TIP FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE CONDITIONATE DE CLAUZA SUSPENSIVA

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

Sediul autoritatii contractante din Comuna Vedea, Sat Vedea, Nr. 165, Judetul Arges

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Intreaga cantitate de produse conform cerintelor din Caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 774 134.45 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 15
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Prioritizarea masurilor de diagnostic si tratament in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 cu impact asupra pacientilor cu afectiuni psihice atat din mediul urban cat si rural privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiţii pentru Dotarea Spitalului de Psihiatrie „ Sf.Maria” Vedea, cu echipamente nece... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare

TIP FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE CONDITIONATE DE CLAUZA SUSPENSIVA

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

GLUCOMETRU

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38540000 Maşini şi aparate de testare şi măsurare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

Sediul autoritatii contractante din Comuna Vedea, Sat Vedea, Nr. 165, Judetul Arges

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Intreaga cantitate de produse conform cerintelor din Caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 378.15 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 15
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Prioritizarea masurilor de diagnostic si tratament in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 cu impact asupra pacientilor cu afectiuni psihice atat din mediul urban cat si rural privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiţii pentru Dotarea Spitalului de Psihiatrie „ Sf.Maria” Vedea, cu echipamente nece... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare

TIP FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE CONDITIONATE DE CLAUZA SUSPENSIVA

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

DISTRIBUITOARE AUTOMATE DE SĂPUN

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39831700 Distribuitoare automate de săpun
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

Sediul autoritatii contractante din Comuna Vedea, Sat Vedea, Nr. 165, Judetul Arges

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Intreaga cantitate de produse conform cerintelor din Caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 11 907.56 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 15
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Prioritizarea masurilor de diagnostic si tratament in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 cu impact asupra pacientilor cu afectiuni psihice atat din mediul urban cat si rural privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiţii pentru Dotarea Spitalului de Psihiatrie „ Sf.Maria” Vedea, cu echipamente nece... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare

TIP FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE CONDITIONATE DE CLAUZA SUSPENSIVA.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

MOBILIER LABORATOR: MASĂ DE LUCRU, SCAUNE, DULAPURI DEPOZITARE

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39180000 Mobilier de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

Sediul autoritatii contractante din Comuna Vedea, Sat Vedea, Nr. 165, Judetul Arges

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Intreaga cantitate de produse conform cerintelor din Caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 8 500.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 15
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Prioritizarea masurilor de diagnostic si tratament in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 cu impact asupra pacientilor cu afectiuni psihice atat din mediul urban cat si rural privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiţii pentru Dotarea Spitalului de Psihiatrie „ Sf.Maria” Vedea, cu echipamente nece... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare

TIP FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE CONDITIONATE DE CLAUZA SUSPENSIVA.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LAMPĂ STERILIZARE CU UV MONTARE PE TAVAN

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33191000 Aparate de sterilizare, de dezinfectare şi de igienizare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

Sediul autoritatii contractante din Comuna Vedea, Sat Vedea, Nr. 165, Judetul Arges

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Intreaga cantitate de produse conform cerintelor din Caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 14 800.84 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 15
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Prioritizarea masurilor de diagnostic si tratament in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 cu impact asupra pacientilor cu afectiuni psihice atat din mediul urban cat si rural privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiţii pentru Dotarea Spitalului de Psihiatrie „ Sf.Maria” Vedea, cu echipamente nece... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare

TIP FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE CONDITIONATE DE CLAUZA SUSPENSIVA

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii NU trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa initial DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) de catre ofertant/ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant, cu informatiile aferente situatiei lor, ca prima dovada a neîncadrarii în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate in conformitate cu prevederile art. 193-195 din Legea nr. 98/2016, coroborat cu art.65 din H.G.395/2016.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I, dupa aplicarea criteriului de atribuire,in conformitate cu prevederile art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Operatorii economici care participa pe cont propriu vor completa un singur DUAE. Operatorii economici care se bazeaza pe capacitatiile altor entitati (terti sustinatori/ subcontractanti) vor completa un DUAE propriu si cate un DUAE pentru fiecare dintre entitatiile pe care se bazeaza.

Operatorii economici care depun oferta in asociere vor completa cate un DUAE pentru fiecare dintre membrii asocierii, inclusiv liderul acesteia.

Aceste documente pot fi:

— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc) valabile la momentul prezentarii,

— Cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor care au putere de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv,

— Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la Art.166 alin.(2), art.167 alin.(2), art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz. - Ofertantii care participa la procedura de atribuire individual ori in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de atribuire, tertii sustinatori si subcontractantii declarati nu trebuie sa se regaseasca in conflict de interese cu oricare din urmatoarele persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea proceduri de atribuire

Cerința pentru toate loturile

— Se va prezenta Declaratie privind evitarea conflictului de interese odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator)-(Declaratie privind neincadrarea in prevederile Art. 59 si Art. 60 din Legea Nr. 98/2016). Conform art.63 din Legea 98/2016, persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea,derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Marinescu Georgeta – Manager, Ec. Oprescu Adriana – Director financiar contabil, Dr.Popescu Maria Marilena – Director medical, Ref. Dragomir Constantin - Referent de specialitate achizitii, Ec. Tîrțău Mirona Cristina – Economist, C.J. Trandafir Ionela – Consilier Juridic, Ec. Vișan Loredana – Economist.

Comisia de evaluare:

Ec. Oprescu Adriana – presedinte cu drept de vot Dr.Popescu Maria Marilena - membru Ref. Dragomir Constantin - membru Ec. Tîrțău Mirona Cristina C.J. Trandafir Ionela - membru (Ec. Vișan Loredana -membru de rezerva)

— Alte documente edificatoare dupa caz

Cerința pentru toate loturile.

Nota: 1. Certificatul privind plata taxelor si impozitelor locale vor fi prezentate atat pentru sediul societatii cat si pentru toate punctele de lucru/sediile secundare ale ofertantului.

2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.

Cerința pentru toate loturile.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale

Cerinta 1

Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii, dupa caz, pentru partea din contract pe care acesta urmeaza sa o indeplineasca efectiv trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Se va completa DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire inclusiv pentru eventualii asociati, terti sustinatori si subcontractanti, cu informatiile aferente situatiei lor, in conformitate cu prevederile art. 193-195 din Leg. nr. 98/2016.

Documentul justificativ care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (Documentul Unic de Achizitie European), respectiv certificat constatator emis de O.N.R.C. (Oficiul National al Registrului Comertului) sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis în tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE, in conformitate cu prevederile art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Cerința pentru toate loturile.

Cerinta 2 -Avizul de functionare emis de Ministerul Sanatatii (A.N.M.D.M.)-(al ofertantului sau operatorului economic ce va indeplini activitatile) privind activitatile de import, depozitare si distributie a dispozitivelor medicale conform prevederilor legale privind dispozitivele medicale cu modificarile si completarile ulterioare (conform prevederilor Art.3 din Normele metodologice de aplicare a titlului XIX din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si art.926, art.927 din Legea 95/2006 republicata si actualizata), se va prezenta scanat, semnat conform cu originalul. Se va mentiona in DUAE nr si data Avizului emis de Ministerul Sanatatii.

Cerința pentru toate loturile. Documentele trebuie sa fie VALABILE LA DATA PREZENTARII.

Se va completa DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire inclusiv pentru eventualii asociati, terti sustinatori si subcontractanti, cu informatiile aferente situatiei lor, in conformitate cu prevederile art. 193-195 din Leg. nr. 98/2016.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I, dupa aplicarea criteriului de atribuire, in conformitate cu prevederile art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3,4,5,6 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Experienta similara Se solicita o lista a principalelor livrari de produse similare furnizate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a furnizat toate produsele aferente loturilor ofertate.

Loturile: 1,2,3,4,5,6 Proportia de subcontractare Proportia de subcontractare in cazul in care Ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din Contract, DUAE include si informatii privind partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si ACORDUL subcontractantilor cu privire la acest aspect, in temeiul art.55 si art. 174 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Resursele materiale si umane si alte elemente privind capacitatea tehnica si/sau profesionala ale subcontractantilor declarati se iau in considerare doar pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Se va preciza in DUAE: nr si data contractului/documentului care dovedeste experienta in livrari de produse similare. Documentele prin care operatorii economici pot îndeplini cerinta privind experienta similara sunt urmatoarele, fara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa: - copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit;- certificate de predare-primire;- recomandari;- procese-verbale de receptie;- certificari de buna executie;- certificate constatatoare. (obs: acordurile cadru nu pot fi luate in considerare, deoarece nu presupune si livrarea efectiva a produselor de catre furnizor, ci doar contractele subsecvente incheiate in baza acordurilor cadru). Nota:1 În cazul unei Asocieri, precum si in cazul in care ofertantul invoca sustinerea unui tert, îndeplinirea cerințelor minime privind capacitatea tehnică și/sau profesională se va demonstra prin luarea în considerare a resurselor cumulative ale membrilor grupului (ofertant, membru al asocierii, tert sustinator). Se va completa DUAE

Se va solicita tuturor ofertantilor, ca ODATA cu depunerea DUAE sa prezinte si ACORDUL DE SUBCONTRACTARE urmand ca documentele justificative care PROBEAZA CELE ASUMATE IN ACORDUL DE SUBCONTRACTARE sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 01/03/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 01/06/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 01/03/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Exercitarea cailor de atac se va face in conformitate cu Legea 101/2016.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
28/01/2021