The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 520130-2022

23/09/2022    S184

Netherlands-Arnhem: Public transport services by railways

2022/S 184-520130

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Provincie Gelderland
National registration number: 51468751
Postal address: Markt 11
Town: Arnhem
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 6811 CG
Country: Netherlands
Contact person: Ronald Aarns
E-mail: R.Aarns@gelderland.nl
Telephone: +31 263598545
Internet address(es):
Main address: http://www.gelderland.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=207803
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=207803
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Aanbesteding treindienst Amersfoort Centraal - Ede-Wageningen 2023-2036

Reference number: Zaaknummer 2022-006800
II.1.2)Main CPV code
60210000 Public transport services by railways
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Eind 2023 loopt de huidige noodconcessie voor de Treindienst Amersfoort Centraal - Ede-Wageningen (de Valleilijn) af. Gedeputeerde Staten van Gelderland bereiden nu de nieuwe concessieperiode voor, die loopt van eind 2023 tot en met eind 2036.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
60210000 Public transport services by railways
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Midden Nederland

II.2.4)Description of the procurement:

Doel van de aanbesteding is te komen tot concessieverlening aan een vervoerder die de Concessie gaat uitvoeren tegen de beste kwaliteit binnen het beschikbaar gestelde financieel budget. De Concessieverlener heeft als doel de kwaliteit van de Treindienst en daarmee de klantwaardering verder te verhogen, zodat de ingezette lijn van vervoersgroei verder wordt voortgezet. De Concessieverlener streeft daarnaast naar een probleemloze start van de Concessie en wenst dat de gevraagde en toegezegde productverbeteringen tijdig en op een juiste manier worden doorgevoerd.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: G1. Kwaliteitsplan / Weighting: 15
Quality criterion - Name: G2. Materieelplan / Weighting: 25
Quality criterion - Name: G3. Personnelsplan / Weighting: 10
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 10/12/2023
End: 13/12/2036
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Deze aanbesteding verloopt via het platform Negometrix dat te bereiken is via www.negometrix.com. Na kosteloze registratie kunt u toegang krijgen tot de relevante informatie van deze aanbesteding.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zie Beschrijvend Document

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

De Concessiehouder voert personeelsbeleid dat een bijdrage levert aan het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt, waarin iedereen participeert naar vermogen (= Social Return on Investment, SROI). De inspanningswaarde van de SROI-maatregelen bedraagt tenminste 60.000 Euro per kalenderjaar.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/01/2023
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/01/2023
Local time: 10:00
Place:

De Inschrijvingen in Negometrix wordt op het tijdstip zoals vermeld in Negometrix geopend. De opening is slechts een formaliteit, tijdens de opening worden de Inschrijvingen niet behandeld.

Information about authorised persons and opening procedure:

Niet van toepassing.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

De Concessieverlener biedt Geïnteresseerden de mogelijkheid tot het indienen van vragen naar aanleiding van het Beschrijvend Document, Standaardformulieren en/of bijlagen, zodat zij een Inschrijving kunnen indienen die zo goed mogelijk aansluit op de vraag van de Concessieverlener. Zie paragraaf 3.3 van het Beschrijvend Document voor de inhoudelijke uitwerking.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Gelderland
Postal address: Postbus 9030
Town: Arnhem
Postal code: 6800 EM
Country: Netherlands
E-mail: kortgeding.rb-gel.arnhem@rechtspraak.nl
Internet address: https://rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/09/2022