The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 520141-2022

23/09/2022    S184

Netherlands-Ede: Pest-control services

2022/S 184-520141

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Ede
National registration number: 291616837
Postal address: Bergstraat 4
Town: Ede
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 6711 DD
Country: Netherlands
Contact person: Thomas Nield
E-mail: Inkopen@ede.nl
Telephone: +31 140318
Internet address(es):
Main address: http://www.ede.nl
Address of the buyer profile: https://www.ede.nl/bestuur-en-organisatie/aanbesteden-en-inkopen
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/f4ed1fbc9bf37805c7464e65b2f5ed1b
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/f4ed1fbc9bf37805c7464e65b2f5ed1b
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Bestrijding Eikenprocessierups

II.1.2)Main CPV code
90922000 Pest-control services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Het uit te voeren werk is gelegen in de gehele Gemeente Ede. In de gemeente staan circa 28.000 eikenbomen, waarvan een gedeelte preventief en/of curatief bestreden worden op Eikenprocessierups.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit de bestrijding van de eikenprocessierups.

Uit te voeren werkzaamheden zijn:

a. Preventief bestrijden;

b. Mechanisch verwijderen;

c. Bijkomende werkzaamheden.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 800 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Ede

II.2.4)Description of the procurement:

De geraamde waarde voor onderhavige overeenkomst is vastgesteld op € 300.000 per jaar, voor een totaal van € 1.800.000.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 1
Price - Weighting: 1
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 800 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 72
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De opdrachtgever wil een raamovereenkomst (OMOP) aangaan met en (1) opdrachtnemer voor de duur van twee (2) jaar met verlengingsmogelijkheden van twee (2) maal twee (2) jaar. Totaal dus maximaal zes (6) jaar.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Verlengingen

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Geen crimineel verleden

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

Opdrachtgever motiveert de duur van de raamovereenkomst als volgt:

Het is de intentie van opdrachtgever om de bestrijding van Eikenprocessierups zoveel als mogelijk op een ecologische wijze uit te voeren.

• Ecologische bestrijdingstechnieken vergen meer investering van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Dit maakt dat de terugverdientijd voor opdrachtnemers langer is dan gebruikelijk.

• Gedurende de verschuiving van ‘traditioneel’ naar ecologisch bestrijden zal er geëvalueerd worden en waar nodig bijgestuurd worden. Om de kwaliteit te waarborgen acht opdrachtgever het van belang dat het gehele proces met dezelfde opdrachtnemer wordt doorlopen.

• De positieve effecten van ecologisch bestrijden zullen naar verwachting pas na een aantal jaar zichtbaar worden. Opdrachtgever wil gedurende deze periode niet per sé moeten wisselen van opdrachtnemer.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2022
Local time: 12:05

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Gelderland
Postal address: Walburgstraat 2 - 4
Town: Arnhem
Postal code: 6811 CD
Country: Netherlands
E-mail: communicatie.rb-gel@rechtspraak.nl
Telephone: +31 883612000
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/09/2022