The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 520151-2022

23/09/2022    S184

Netherlands-'s-Hertogenbosch: Archive services

2022/S 184-520151

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Provincie Noord-Brabant
National registration number: 422043498
Postal address: Brabantlaan 1
Town: 's-Hertogenbosch
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5216TV
Country: Netherlands
Contact person: Tobias van der Hoeven
E-mail: ea@pro10.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.tenderned.nl
Address of the buyer profile: https://www.brabant.nl/organisatie/werkwijze-regels-en-kaders/inkoop-en-aanbestedingen.aspx
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/4cdaf882efaa2ff3cd85b56053008d39
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/4cdaf882efaa2ff3cd85b56053008d39
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Archiefdigitalisering Provincie Noord-Brabant (heraanbesteding oorspronkelijke 'Perceel 1')

II.1.2)Main CPV code
92512000 Archive services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Deze aankondiging hoort bij de Europese openbare aanbesteding voor het sluiten van een Overeenkomst met 1 Opdrachtnemer voor het bewerken, digitaliseren onder vervanging en vernietigen van bodemdossiers en overige dossiers en optioneel DLG-dossiers van Provincie Noord-Brabant.

Het betreft een heraanbesteding van de Opdracht die in de oorspronkelijke aanbesteding was afgebakend als 'Perceel 1'. Het tweede perceel van de oorspronkelijke aanbesteding is gegund op basis van de oorspronkelijke aanbesteding en maakt op geen enkele manier onderdeel uit van deze nieuwe aanbesteding.

Alle ondernemers, die aan de eisen voldoen, worden uitgenodigd een Inschrijving in te dienen. Dat kan zelfstandig, als Samenwerkingsverband en/of door een beroep te doen op Derden. Zie voor meer informatie de Aanbestedingsstukken.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL41 Noord-Brabant
Main site or place of performance:

Noord-Brabant

II.2.4)Description of the procurement:

Het betreft indicatief plm. 61.000 dossiers en 1.300m.

Dit betreft nadrukkelijk een indicatie. Zie voor meer gedetailleerde informatie de Aanbestedingsstukken, in het bijzonder par. 2.6 Aanbestedingsleidraad.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 35000
Price - Weighting: 65000
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Een van de archiefblokken (4. DLG) is als optionele dienstverlening opgenomen. Een tweede optie die is opgenomen ziet op het opleveren van een extra variant van de bodemdossiers. Zie verder Aanbestedingsstukken, in het bijzonder par. 2.8 en 2.9 Aanbestedingsleidraad.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/11/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 04/11/2022
Local time: 10:15

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Let op: een uitgebreide schouwmogelijkheid vindt plaats in het kader van deze aanbesteding. Inschrijvers kunnen op 29 september van 09.00-16.00 en 30 september van 09.000 - 12.000 (vrijwel) onbeperkt toegang hebben tot de archieven, mits een geheimhoudingsverklaring is ondertekend en medewerkers zich kunnen legitimeren. Aanmelding is nodig. Zie hiervoor par. 1.6 Aanbestedingsleidraad.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank 's-Hertogenbosch
Postal address: Leeghwaterlaan 8
Town: 's-Hertogenbosch
Postal code: 5223 BA
Country: Netherlands
E-mail: cib@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Klachtenmeldenpunt aanbestedingen
Town: 's-Hertogenbosch
Country: Netherlands
E-mail: meldpuntaanbestedingen@brabant.nl
Internet address: http://www.brabant.nl/organisatie/werkwijze-regels-en-kaders/inkoop-en-aanbestedingen/klachtenmeldpunt-aanbesteden.aspx
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/09/2022