Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 520155-2020

30/10/2020    S212

Magyarország-Paks: Biztosításközvetítési szolgáltatások

2020/S 212-520155

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_88605771
Postai cím: Gagarin utca 1. 3. em. 302/B.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sipos Péter Tamás
E-mail: beszerzes@paks2.hu
Telefon: +36 205152564
Fax: +36 75501646
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.paks2.hu
I.6)Fő tevékenység
Villamos energia

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Biztosítási alkusz beszerzés Paks II. Zrt. részére

Hivatkozási szám: EKR000216212020
II.1.2)Fő CPV-kód
66131000 Biztosításközvetítési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A közbeszerzés tárgya a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházás tervezési,beszerzési és kivitelezési paramétereit tartalmazó EPC szerződés szerint megkötendő biztosítások - 1 db építés-szerelés biztosítás, 1 db szállítmánybiztosítás, 1 db általános felelősségbiztosítás - beszerzésévelkapcsolatos fix díjas biztosítási alkuszi megbízási szerződés megkötése.

1. Előkészítés és kockázatfelmérés („preparation and risk assessment“)

— ütemterv készítése: az előkészítéstől a biztosítási fedezetek életbe léptetéséig,

— adatszükségletek: információ és dokumentáció igény meghatározása,

— adategyeztetés: az Ajánlatkérő által átadott dokumentumok véleményezése, további adatszükségletek meghatározása,

— helyszíni bejárás(ok) előkészítése, koordinálása, amennyiben szükséges,

— a biztosítások elhelyezésére ható technikai - jogi, pénzügyi, beszerzési - kérdések áttekintése,

— szükség esetén megbeszélések és konzultációk szervezése az alkusz nemzetközi nukleáris biztosításiszakértőinek bevonásával,

— előzetes EML (Estimated Maximum Loss) vagy PML (Probable Maximum Loss) kalkuláció,

— előrehaladási jelentések készítése és prezentálása az Ajánlatkérő képviselői részére a Megbízóval egyeztetett gyakoriság szerint,

— a biztosítási program várható költségének meghatározása,

— a preferált biztosítási feltételszöveg („wording“) bemutatása,

— a kockázatelhelyezési ív („placement slip“) tervezetének elkészítése; benne a limitek, szublimitek, önrészek,kiterjesztések, kizárások és egyéb záradékok meghatározása,

— az angol és magyar nyelvű kötvény tervezetének elkészítése,

— angol nyelvű kockázatvállalási információs csomag („underwriting submission“), valamint a jogszabályoknak és/vagy hatósági döntéseknek megfelelő beszerzési tenderdokumentáció összeállítása.

2. Előzetes piacfelmérés („pre-marketing“)

— piaci benchmarkok készítése és bemutatása,

— egyeztetés az Ajánlatkérővel, hogy alkusz milyen elvek mentén kívánja a (viszont)biztosítókat előzetesen minősíteni,

— a számításba vehető biztosítási piacok felsorolása és bemutatása,

— az előzetesen minősített (viszont)biztosítók és a lehetséges vezető (viszont)biztosítóinak megnevezése ésbemutatása,

— a magyar és a nemzetközi (viszont)biztosítási piac kapcsolódási pontjainak, lehetséges együttműködésének meghatározása,

— a Magyar Atompool és más nemzeti atompoolok lehetséges részvételének meghatározása,

— szükség esetén roadshow-k és üzleti találkozók megszervezése, melynek során az Ajánlatkérő képviselői felkereshetik a lehetséges vezető (viszont)biztosítókat.

3. Kockázatelhelyezés („marketing“)

— vezető (viszont)biztosító megversenyeztetése és kiválasztása az Ajánlatkérő előzetes jóváhagyásával,

— a kockázat 100 %-os elhelyezése a követő (viszont)biztosítók piacán,

— javaslat benyújtása az Ajánlatkérőnek a végleges viszontbiztosítási panel („pool“) elfogadtatásáról,

— a MAGYARORSZÁG-i fronting biztosító megversenyeztetése és javaslattétel annak személyére,

— az eredeti, 100 %-ban lejegyzett viszontbiztosítási elhelyezési ívek („placement slip“-ek) másolatának megküldése az Ajánlatkérőnek és a fronting biztosítónak,

— a helyi biztosító által kiállított fedezetigazolások megküldése az Ajánlatkérőnek a fedezet kezdeti időpontjátmegelőző 30 napon belül.

4. Kockázatelhelyezést követő adminisztrációs feladatok („after sales service“)

— az Ajánlatkérő jóváhagyását követően a végleges - angol és magyar nyelvű - helyi kötvények és/vagybiztosítási szerződések előkészítése, kiállítása,

— a biztosítóktól átvett dokumentumok, okmányok áttekintése, véleményezése, szükség esetén azok korrekciója.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 449 900 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
66131000 Biztosításközvetítési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

7030 Paks, Gagarin u. 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A közbeszerzés tárgya a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházás Tervezési, Beszerzési és Kivitelezési paramétereit tartalmazó EPC szerződés szerint megkötendő biztosítások - 1 db építés-szerelés biztosítás, 1 db szállítmánybiztosítás, 1 db általános felelősségbiztosítás - beszerzésével kapcsolatos fix díjas biztosítási alkuszi megbízási szerződés megkötése.

1. Előkészítés és kockázatfelmérés („preparation and risk assessment“)

— ütemterv készítése: az előkészítéstől a biztosítási fedezetek életbe léptetéséig

— adatszükségletek: információ és dokumentáció igény meghatározása

— adategyeztetés: az Ajánlatkérő által átadott dokumentumok véleményezése, további adatszükségletek meghatározása

— helyszíni bejárás(ok) előkészítése, koordinálása, amennyiben szükséges

— a biztosítások elhelyezésére ható technikai - jogi, pénzügyi, beszerzési - kérdések áttekintése

— szükség esetén megbeszélések és konzultációk szervezése az alkusz nemzetközi nukleáris biztosítási szakértőinek bevonásával

— előzetes EML (Estimated Maximum Loss) vagy PML (Probable Maximum Loss) kalkuláció

— előrehaladási jelentések készítése és prezentálása az Ajánlatkérő képviselői részére a Megbízóval egyeztett gyakoriság szerint

— a biztosítási program várható költségének meghatározása

— a preferált biztosítási feltételszöveg („wording“) bemutatása

— a kockázatelhelyezési ív („placement slip“) tervezetének elkészítése; benne a limitek, szublimitek, önrészek, kiterjesztések, kizárások és egyéb záradékok meghatározása

— az angol és magyar nyelvű kötvény tervezetének elkészítése

— angol nyelvű kockázatvállalási információs csomag („underwriting submission“), valamint a jogszabályoknak és/vagy hatósági döntéseknek megfelelő beszerzési tenderdokumentáció összeállítása

2. Előzetes piacfelmérés („pre-marketing“)

— piaci benchmarkok készítése és bemutatása

— egyeztetés az Ajánlatkérővel, hogy alkusz milyen elvek mentén kívánja a (viszont)biztosítókat előzetesen minősíteni

— a számításba vehető biztosítási piacok felsorolása és bemutatása

— az előzetesen minősített (viszont)biztosítók és a lehetséges vezető (viszont)biztosítóinak megnevezése és bemutatása

— a magyar és a nemzetközi (viszont)biztosítási piac kapcsolódási pontjainak, lehetséges együttműködésének meghatározása

— a Magyar Atompool és más nemzeti atompoolok lehetséges részvételének meghatározása

— szükség esetén roadshow-k és üzleti találkozók megszervezése, melynek során az Ajánlatkérő képviselői felkereshetik a lehetséges vezető (viszont)biztosítókat

3. Kockázatelhelyezés („marketing“)

— vezető (viszont)biztosító megversenyeztetése és kiválasztása az Ajánlatkérő előzetes jóváhagyásával

— a kockázat 100 %-os elhelyezése a követő (viszont)biztosítók piacán

— javaslat benyújtása az Ajánlatkérőnek a végleges viszontbiztosítási panel („pool“) elfogadtatásáról

— a magyarországi fronting biztosító megversenyeztetése és javaslattétel annak személyére

— az eredeti, 100 %-ban lejegyzett viszontbiztosítási elhelyezési ívek („placement slip“-ek) másolatának megküldése az Ajánlatkérőnek és a fronting biztosítónak

— a helyi biztosító által kiállított fedezetigazolások megküldése az Ajánlatkérőnek a fedezet kezdeti időpontját megelőző 30 napon belül

4. Kockázatelhelyezést követő adminisztrációs feladatok („after sales service“)

— az Ajánlatkérő jóváhagyását követően a végleges - angol és magyar nyelvű - helyi kötvények és/vagy biztosítási szerződések előkészítése, kiállítása

— a biztosítóktól átvett dokumentumok, okmányok áttekintése, véleményezése, szükség esetén azok korrekciója.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek összesített biztosításszakmai többlettapasztalata / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 071-169810
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Biztosítási alkusz beszerzés Paks II. Zrt. részére

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
15/10/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hungarikum Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_25391996
Postai cím: Fő utca 65.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: bara.agnes@hungarikumalkusz.hu
Telefon: +36 202712761
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 185 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 449 900 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Ütemterv készítése: az előkészítéstől a biztosítási fedezetek életbe léptetéséig.

Adatszükségletek: információ és dokumentáció igény meghatározása.

Szükség esetén megbeszélések és konzultációk szervezése az alkusz nemzetközi nukleáris biztosítási szakértőinek bevonásával.

Előzetes EML (Estimated Maximum Loss) vagy PML (Probable Maximum Loss) kalkuláció.

A preferált biztosítási feltételszöveg („wording“) bemutatása.

A kockázatelhelyezési ív („placement slip“) tervezetének elkészítése; benne a limitek, szublimitek, önrészek, kiterjesztések,

Kizárások és egyéb záradékok meghatározása.

Angol nyelvű kockázatvállalási információs csomag („underwriting submission“), valamint a jogszabályoknak és/vagy hatósági döntéseknek megfelelő beszerzési tenderdokumentáció összeállítása.

Piaci benchmarkok készítése és bemutatása.

V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A nyertes ajánlattevő adószáma: 13010133-4-07.

Az ajánlattevő neve, címe és adószáma: Hungarikum Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, 8086 Felcsút, Fő Utca 65., 13010133-4-07.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelem a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint nyújtható be.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/10/2020