Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 520246-2021

13/10/2021    S199

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2021/S 199-520246

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Változáskezelési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 180257-69
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Megvalósíthatósági Tanulmány és környezeti hatástanulmány elkészítésére, valamint jogerős környezetvédelmi engedély megszerzésére az M0 autóút nyugati szektor 10. sz. főút-M1 ap. közötti szakaszára

II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Megvalósíthatósági Tanulmány és környezeti hatástanulmány elkészítésére, valamint jogerős környezetvédelmi engedély megszerzésére az M0 autóút nyugati szektor 10. sz. főút-M1 ap. közötti szakaszára

II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71313400 Építkezéssel kapcsolatos környezeti hatáselemzés
90712000 Környezeti tervezés
79314000 Megvalósíthatósági tanulmány
79311410 Gazdasági hatásvizsgálat
71241000 Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés
71313000 Környezetvédelmi mérnöki tanácsadó szolgáltatások
71332000 Műszaki földtani tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

NIF Zrt., Magyarország, 1134 Budapest Váci út 45.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A tervezési szerződés keretében ellátandó feladatok - többek között - az alábbiakra terjednek ki:

1. Az M0 autóút nyugati szektor, 10 sz. főút - 1 sz. főút szakaszára 2010-ben tanulmányterv és előzetes(környezetvédelmi) vizsgálati dokumentáció készült. A tervező feladata a 2010-ben elkészült tervekkiegészítése az 1. sz. főút és az M1-M0 autópálya csomópont (0+115 km szelvény) közötti szakasszal valamintaz M0 „Északi” szektor 84+055 km szelvény térsége és a 10. sz. főút (leendő M10) közötti szakasszal,valamint a már meglévő dokumentációk korszerűségi felülvizsgálata a vonatkozó, hatályos jogszabályok,szabványok, Útügyi Műszaki Előírások és az „előzetes környezetvédelmi vélemény” alapján, továbbá aszükséges fedvénytervek és kiegészítő tervdokumentáció elkészítése, valamint az egyes nyomvonal változatokmegvalósíthatóságának értékelése, összehasonlítása műszaki, gazdaságossági és környezetvédelmiszempontok alapján, a továbbtervezésre kiválasztott nyomvonalakra és műszaki megoldásra vonatkozóTervezői javaslat elkészítése.

2. Az M0 autóút nyugati szektor, 10 sz. főút - M1 ap. közötti szakaszával érintett területtel kapcsolatosbarlangtani szakvélemény elkészíttetése.

3. Elkészítendő külön munkarészben a Közúti Biztonsági Hatásvizsgálat (KBHV) a hatályos Korm. rend. és azÚtügyi Műszaki Előírások, illetve jogszabályok és rendeleteknek megfelelően.

4. A tervező feladata a mindenkor aktuális Módszertani útmutató alapján a projektre vonatkozó Költség-Haszonelemzés elkészítése.

5. A tervező feladata az M0 autóút nyugati szektor, 10 sz. főút - M1 ap. közötti egybefüggő, új nyomvonalú,mintegy 20 km-es szakaszára (amely nyomvonalváltozattól függően magában foglalja a szükséges közúti híd-és műtárgyakat, valamint amelyből - nyomvonalváltozattól függően - összesen mintegy 5,5-9,8 km zárt építésimódú alagútban vezet) a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok és érvényben lévő útügyi előírások alapjána környezeti hatástanulmány (KHT) elkészítése, amely külön munkarészként tartalmazza az érintett közösségijelentőségű védett terület Natura 2000 hatásbecslési dokumentációját.. A dokumentáció maradéktalanul feleljenmeg a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII. 25.) Korm. rendelet követelményeinek, figyelembe véve a környezet védelmének általános szabályairólszóló 1995. évi LIII. törvényt, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényt.

6. A tervező feladata a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban való részvétel, valamint a jogerőskörnyezetvédelmi engedély megszerzése.

7. A tervező feladata az M0 autóút nyugati szektor, 10 sz. főút - M1 ap. közötti szakaszára vonatkozóklímaváltozás kockázatelemző dokumentáció elkészítése a Tervezési feladatban leírtaknak megfelelően.

8. A Tervező feladata Megvalósíthatósági tanulmány készítése M1-M0 közös csomópont és a 10 sz. főút(leendő M10) M0 „Északi” szektor közös csomópont közötti szakaszra, csatlakozva az M0 „Déli” szektorhoz(0+115 km szelvény) illetve az M0 „Északi” szektorhoz (84+055 km szelvény) bezárva ezzel az M0 körgyűrűt.

9. Tervezési feladat továbbá a környezetvédelmi engedély alapján az engedélyben szereplő nyomvonal Kormányrendeletben történő kihirdetéséhez szükséges dokumentáció elkészítése.Az M0 autóút nyugati szektor 10 sz. főút - M1 autópálya közötti szakaszának tervezési paraméterei: 2x2 sávos,fizikai elválasztású autóút.

A teljes mennyiséget, a részletes műszaki követelményeket és a feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Felhívjuk Tisztelt Ajánlattevő figyelmét, hogy az elvégzendő feladatok részletes meghatározását, tartalmi és formai követelményeit a szerződéstervezet és a „Tervezési Feladatok” című melléklet tartalmazza!

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 20
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IKOP-1.1.0-15-2016-00024

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 193-437207

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 4500012655
Elnevezés:

Megvalósíthatósági Tanulmány és környezeti hatástanulmány elkészítésére, valamint jogerős környezetvédelmi engedély megszerzésére az M0 autóút nyugati szektor 10. sz. főút-M1 ap. közötti szakaszára

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
28/09/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Postai cím: Bornemissza tér 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Postai cím: Csóka u. 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: VIBROCOMP Akusztikai, Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Postai cím: Bozókvár u. 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 396 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az 1. számú szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2021. szeptember 29.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/10/2021

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71313400 Építkezéssel kapcsolatos környezeti hatáselemzés
90712000 Környezeti tervezés
79314000 Megvalósíthatósági tanulmány
79311410 Gazdasági hatásvizsgálat
71241000 Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés
71313000 Környezetvédelmi mérnöki tanácsadó szolgáltatások
71332000 Műszaki földtani tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

NIF Zrt., Magyarország, 1134 Budapest Váci út 45.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A tervezési szerződés keretében ellátandó feladatok - többek között - az alábbiakra terjednek ki:

1. Az M0 autóút nyugati szektor, 10 sz. főút - 1 sz. főút szakaszára 2010-ben tanulmányterv és előzetes(környezetvédelmi) vizsgálati dokumentáció készült. A tervező feladata a 2010-ben elkészült tervekkiegészítése az 1. sz. főút és az M1-M0 autópálya csomópont (0+115 km szelvény) közötti szakasszal valamintaz M0 „Északi” szektor 84+055 km szelvény térsége és a 10. sz. főút (leendő M10) közötti szakasszal,valamint a már meglévő dokumentációk korszerűségi felülvizsgálata a vonatkozó, hatályos jogszabályok,szabványok, Útügyi Műszaki Előírások és az „előzetes környezetvédelmi vélemény” alapján, továbbá aszükséges fedvénytervek és kiegészítő tervdokumentáció elkészítése, valamint az egyes nyomvonal változatokmegvalósíthatóságának értékelése, összehasonlítása műszaki, gazdaságossági és környezetvédelmiszempontok alapján, a továbbtervezésre kiválasztott nyomvonalakra és műszaki megoldásra vonatkozóTervezői javaslat elkészítése.

2. Az M0 autóút nyugati szektor, 10 sz. főút - M1 ap. közötti szakaszával érintett területtel kapcsolatosbarlangtani szakvélemény elkészíttetése.

3. Elkészítendő külön munkarészben a Közúti Biztonsági Hatásvizsgálat (KBHV) a hatályos Korm. rend. és azÚtügyi Műszaki Előírások, illetve jogszabályok és rendeleteknek megfelelően.

4. A tervező feladata a mindenkor aktuális Módszertani útmutató alapján a projektre vonatkozó Költség-Haszonelemzés elkészítése.

5. A tervező feladata az M0 autóút nyugati szektor, 10 sz. főút - M1 ap. közötti egybefüggő, új nyomvonalú,mintegy 20 km-es szakaszára (amely nyomvonalváltozattól függően magában foglalja a szükséges közúti híd-és műtárgyakat, valamint amelyből - nyomvonalváltozattól függően - összesen mintegy 5,5-9,8 km zárt építésimódú alagútban vezet) a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok és érvényben lévő útügyi előírások alapjána környezeti hatástanulmány (KHT) elkészítése, amely külön munkarészként tartalmazza az érintett közösségijelentőségű védett terület Natura 2000 hatásbecslési dokumentációját.. A dokumentáció maradéktalanul feleljenmeg a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII. 25.) Korm. rendelet követelményeinek, figyelembe véve a környezet védelmének általános szabályairólszóló 1995. évi LIII. törvényt, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényt.

6. A tervező feladata a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban való részvétel, valamint a jogerőskörnyezetvédelmi engedély megszerzése.

7. A tervező feladata az M0 autóút nyugati szektor, 10 sz. főút - M1 ap. közötti szakaszára vonatkozóklímaváltozás kockázatelemző dokumentáció elkészítése a Tervezési feladatban leírtaknak megfelelően.

8. A Tervező feladata Megvalósíthatósági tanulmány készítése M1-M0 közös csomópont és a 10 sz. főút(leendő M10) M0 „Északi” szektor közös csomópont közötti szakaszra, csatlakozva az M0 „Déli” szektorhoz(0+115 km szelvény) illetve az M0 „Északi” szektorhoz (84+055 km szelvény) bezárva ezzel az M0 körgyűrűt.

9. Tervezési feladat továbbá a környezetvédelmi engedély alapján az engedélyben szereplő nyomvonal Kormányrendeletben történő kihirdetéséhez szükséges dokumentáció elkészítése. Az M0 autóút nyugati szektor 10 sz. főút - M1 autópálya közötti szakaszának tervezési paraméterei: 2x2 sávos,fizikai elválasztású autóút.

A teljes mennyiséget, a részletes műszaki követelményeket és a feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Felhívjuk Tisztelt Ajánlattevő figyelmét, hogy az elvégzendő feladatok részletes meghatározását, tartalmi és formai követelményeit a szerződéstervezet és a „Tervezési Feladatok” című melléklet tartalmazza!

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 1191
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 400 300 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: UNITEF'83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt.
Postai cím: Bornemissza tér 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Postai cím: Csóka u. 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: VIBROCOMP Akusztikai, Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Postai cím: Bozókvár u. 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő adatai az alábbiak szerint módosulnak a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján:számlavezető pénzügyi intézménye: Magyar Államkincstár számlaszáma: 10023002-00337380-00000017

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Közös Ajánlattevők vezető tagjának elnevezése az alábbiak szerint módosul a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján:

„UNITEF’83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársaság (vezető cég) rövidített elnevezés: UNITEF’83 Zrt.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződés 8.1. pontjában foglalt Megrendelői kapcsolattartók az alábbiak szerint módosulnak a Kbt. 141.§ (6) bekezdésére tekintettel:

„8.1. Megrendelő részéről:Szabóné Tóth Ildikó projektvezető

Telefon: +36-20/930-8491, Fax: +36-1-436-8110

Szerződő Felek a jelen 1. számú szerződésmódosítás II.1. pontjában részletesen előadott indokokra és körülményekre tekintettel az alábbiak szerint módosítják a Szerződés 3.1; 4. és 5.2. pontját a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján:

„3. Tervezői díj

3.1. A Tervezőt a 2. pont szerinti Tervezési feladat elvégzéséért az alábbi nettó Tervezői díj illeti meg: 400 300 000,- Ft, azaz négyszázmillió-háromszázezer forint.

4. Határidő

Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítésének időtartama a szerződés hatálybalépésétől számított 1191 nap.

1. részteljesítés A Szerződés hatálybalépésétől számított 891. nap

(2021. március 7.)

2. részteljesítés A Szerződés hatálybalépésétől számított 1011. nap

(2021. július 5.)

3. részteljesítés A Szerződés hatálybalépésétől számított 1071. nap

(2021. szeptember 3.)

4. részteljesítés A Szerződés hatálybalépésétől számított 1101. nap

(2021. október 3.)

Szerződő Felek a Tervezői díj módosítására tekintettel módosították a számlázási ütemezést is.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Felek szerződéskötéskor nem láthatták előre a 2018.évi CXXXIX.tv. megjelenését,ami által a folyamatban lévő tervezési munkák átütemezését rendelte el az ITM KIFEF/67774/2018-ITM iktszámú levelében,mert érintett terület term.védelmi szempontból érzékeny,és szakági tervezés során a nyomvonal kialakításánál Tervezőnek a társadalmi,természet-és körny.védelmi érdekeket legnagyobb mértékben kell figyelembe vennie.Felek nem számolhattak előre az ismételt felmérés elvégzésével,mivel az élővilágvédelmi felmérés időtartama a gyakorlat és hatósági elvárások alapján 1év,ami igazodik az élővilág ciklusához,ami egyben értelmezendő,megszakítás nélkül.Tervezési folyamat átütemezése között eltelt időszakra figyelemmel az elvégzett feladatok ismételt elvégzése vált szükségessé,mely a határidő és díj módosítással jár.Felek nem számolhattak azzal sem,hogy 2019ben új ÚME lesz e-UT 03.07.53:2019számon, amely alapján a korábbi szabvány szerint készített felmérés előzőek miatt már nem használható fel.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 396 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 400 300 000.00 HUF