Prekės - 520310-2020

Pateikti glaustą rodinį

30/10/2020    S212

Nyderlandai, Olandija-Utrechtas: Karinės transporto priemonės ir jų dalys

2020/S 212-520310

Išankstinis informacinis skelbimas apie gynybos ir saugumo srities sutartis

Prekės

Direktyva 2009/81/EB

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Ministerie van Defensie
Nacionalinis registracijos Nr.: 27370985
Adresas: Herculeslaan 1
Miestas: Utrecht
Pašto kodas: 3584 AB
Šalis: Nyderlandai
Asmuo ryšiams: Claudia Andreoli
El. paštas: CGP.Andreoli@mindef.nl
Telefonas: +31 683291872

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto adresas: http://www.defensie.nl

Pirkėjo profilio adresas: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=162815

Daugiau informacijos galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.3)Pagrindinė veikla
Gynyba
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu
Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas perka kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas suteikė sutarčiai:
Beach Armoured Recovery Vehicle Market Consultation
II.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Prekės
II.3)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
Skelbimas susijęs su preliminariojo susitarimo sudarymu: ne
II.4)Trumpas darbų pobūdžio ir apimties aprašymas arba trumpas prekių ar paslaugų pobūdžio ir kiekio arba vertės aprašymas:
The NLD Ministry of Defence uses the beach armoured recovery vehicle, a variant build upon a Leopard-1. The replacement of this equipment is foreseen in 15 years. NLD MoD is looking into options to sustain this capability in the meantime. To achieve this we study two options:
1) an update of the current BARV vehicles; or
2) replacing these vehicles by developing a new variant of the Leopard-2.
The reactions on this request for information will, next to other arguments, be used to decide upon the options.

Pirkimo dalys

Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.5)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

35400000 Karinės transporto priemonės ir jų dalys, 43500000 Vikšrinės transporto priemonės

II.6)Numatyta sutarties sudarymo procedūros pradžios data ir sutarties trukmė
II.7)Papildoma informacija:
Further information can be found in the market consultation document linked to Negometrix tender 162815.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie rezervuotas sutartis

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
VI.2)Papildoma informacija:
VI.3)Informacija apie bendrąsias reglamentuojančias nuostatas
VI.4)Šio skelbimo išsiuntimo data:
27.10.2020