Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Szolgáltatások - 520382-2019

04/11/2019    S212

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2019/S 212-520382

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368100
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001269532019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001269532019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Komárom-Sárbogárd útvonal fejlesztés tervezése

Hivatkozási szám: EKR001269532019
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezési szerződés a „Komárom - Kisigmánd (M1) - Kisbér - Székesfehérvár (M7) - Sárbogárd (M8) útvonal fejlesztése” Tanulmányterv, ERDI. és Környezeti Hatásvizsgálati dokumentáció készítésére, valamint a környezetvédelmi engedély megszerzése

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Komárom-Székesf. útvonal fejlesztés tervezése

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71300000 Mérnöki szolgáltatások
71322300 Hídtervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

MAGYARORSZÁG, 1134 Budapest, Váci út 45.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. rész: Tervezési szerződés az Új komáromi Duna-hídhoz vezető, Komáromot elkerülő másodrendű főút és az M1 autópálya közötti 13. sz. főút burkolat megerősítése és korszerűsítése (meglévő 2x1 sávos keresztmetszet megtartásával); továbbá az M1 autópálya és a Székesfehérvár nyugati elkerülő között ~ 85,0 km hosszban a meglévő 13. és 81. sz. főutak a települések elkerülésével történő négynyomúsítása kapcsán Tanulmányterv, ERD I. és Környezeti Hatásvizsgálati dokumentáció készítésére és a környezetvédelmi engedély megszerzésére.

— Tervező által tanulmányterv készítése az alábbi szakaszokra:

— A 13. sz. főút 2x1 sávos, 115 kN tengelyterhelésre történő burkolatmegerősítése, az előírások szerinti szélesítése és korszerűsítése az új komáromi Duna-hídhoz vezető, Komáromot elkerülő 131. sz. főút és a 13. sz. főút körforgalmú csomópontja, valamint az M1 autópálya között, beleértve a körforgalom felülvizsgálatát, szükség esetén áttervezését, felújítását, összesen mintegy ~ 5,3 km hosszban. Az M1 autópálya komáromi csomópontjánál az M1 autópálya 2x3 sávosításánál tervezésre kerülő csomópontot kell figyelembe venni,

— Az M1 autópálya és a Székesfehérvár nyugati elkerülő között a 13. és 81. sz. főutak ~ 85,0 km hosszban a települések elkerülésével történő négynyomúsítása,

— El kell készíteni a Környezeti Hatásvizsgálati Dokumentációt és az Előzetes Régészeti Dokumentációt,

— Tervezőnek feladata a KHT alapján a környezetvédelmi engedély megszerzése, az eljárásban történő közreműködés,

— A környezetvédelmi engedély alapján szükséges a tanulmánytervek javítása és a NIF Zrt. részére történő benyújtásuk.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. AF III.1.3) M/2.1. pont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 60 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett többlettapasztalata (min.0hó,max 36 hó) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2. AF III.1.3) M/2.2. pont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett többlettapasztalata (min.0hó,max 36 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. AF III.1.3) M/2.3. pont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett többlettapasztalata (min.0hó,max 36 hó) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak az 1-3. számú értékelési részszempontra tett megajánlást, a felolvasólapon rögzített szakmai gyakorlati időt továbbá a szakemberek személyét tekinti. Szakmai ajánlatként a Felolvasólapot és az azon tett vállalást alátámasztó iratokat kell benyújtani.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Székesf.-Sárbogárd útvonal fejlesztés tervezése

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71300000 Mérnöki szolgáltatások
71322300 Hídtervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2. rész: Tervezési szerződés a Székesfehérvár nyugati elkerülő és az M7 autópályán létesítendő új csomópont és a (távlati) M8 autópálya (Sárbogárd térsége) között ~ 35,0 km hosszban a meglévő 63. sz. főút települések elkerülésével történő négynyomúsítása kapcsán Tanulmányterv, ERD I. és Környezeti Hatásvizsgálati dokumentáció készítésére és a környezetvédelmi engedély megszerzésére.

— Tervező által tanulmányterv készítése az alábbi szakaszokra:

— Székesfehérvár nyugati elkerülő és az M7 autópálya új csomópontja, valamint az M7 autópálya 63. sz. főúti csomópontja és a távlati M8 autópálya (Sárbogárd térsége) között, ~ 35,0 km hosszban a meglévő 63. sz. főút települések elkerülésével történő négynyomúsítása,

— Meg kell vizsgálni a Székesfehérvár nyugati elkerülő és az M7 autópálya új csomópontja, valamint az M7 autópálya meglévő 63. sz. főúti csomópontja közötti bal pálya 3 sávosítás kialakításának lehetőségét,

— Meg kell vizsgálni a Székesfehérvár nyugati elkerülő és az M7 autópálya új csomópontja, valamint a 63. sz. főút között a 6214. sz. út nyomvonalában, vagy tőle északabbra vezetett 2x2 sávos út kialakításának lehetőségét,

— El kell készíteni a Környezeti Hatásvizsgálati Dokumentációt és az Előzetes Régészeti Dokumentációt,

— Tervezőnek feladata a KHT alapján a környezetvédelmi engedély megszerzése, az eljárásban történő közreműködés,

— A környezetvédelmi engedély alapján szükséges a tanulmánytervek javítása és a NIF Zrt. részére történő benyújtásuk.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. AF III.1.3) M/2.1. pont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 60 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett többlettapasztalata (min.0hó,max 36 hó) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2. AF III.1.3) M/2.2. pont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett többlettapasztalata (min.0hó,max 36 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. AF III.1.3) M/2.3. pont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett többlettapasztalata (min.0hó,max 36 hó) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak az 1-3. számú értékelési részszempontra tett megajánlást, a felolvasólapon rögzített szakmai gyakorlati időt továbbá a szakemberek személyét tekinti. Szakmai ajánlatként a Felolvasólapot és az azon tett vállalást alátámasztó iratokat kell benyújtani.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

1-2. részek tekintetében:

1. Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT), alvállalkozó (továbbiakban: AV) és nem vehet részt az alk igazolásában olyan gazd.szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik (figyelemmel a Kbt.62.§(3)és(5) bek-re és a Kbt.63.§(3)bek-re).

Igazolási mód: 1-2. részek tekintetében:

Előzetes igazolási mód:

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnként) a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015.(X.30.) Korm.rend (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bek. értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a Kr. 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bek. is.)

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szerepelő teszi meg.

Kr.15.§(1)bek alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok fenn nem állásának igazolása érdekében. Kr.15.§(2)bek értelmében azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bek szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.

A Kr. 13. §-a alapján az ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (valamennyi részét képező melléklettel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást. Amennyiben nincs folyamatban ajánlattevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás, úgy az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat is csatolandó.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerint az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kr. 8., 10., 12-16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, illetve az ajánlatkérő köteles ellenőrizni, hogy az ajánlattevő nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a Kr. III. fejezete szerinti, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, amelyek elérhetőségét a gazdasági szereplőknek fel kell tüntetniük az EEKD-ban, azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a Kr. előírja.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Ajánlattevő élhet a Kbt. 69.§ (11a) bek szerinti lehetőséggel, ebben az esetben nyilatkoznia kell, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni.

Karakterkorlát miatt folytatás jelen felhívás VI.4.3) pontjában.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

1-2. részek tekintetében:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-ben, valamint a Kr. 1. § (1) bek.-ben foglaltak alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. Rész α: pontjának kitöltésével. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szerepelő teszi meg.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevő(k) az alkalmasságukat az alábbiak szerint köteles(ek) igazolni:

1-2. részek tekintetében:

P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (országos közút tervezése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

AK az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek. foglalt lehetőségekre.

A Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bek. és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.

Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha:

P/1. a közbeszerzés tárgya (országos közút tervezése) szerinti - ÁFA nélkül számított - árbevétele az AF feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem érte el a legalább

Az 1. rész tekintetében a nettó 280 millió Ft összeget,

A 2. rész tekintetében a nettó 160 millió Ft összeget.

Amennyiben ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, elegendő a magasabb összegű árbevételi előírásnak megfelelnie.

A P/1. pont szerinti alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel, így elegendő, ha csak az egyik csatolja be a P/1. pont szerinti igazolást/igazolásokat.

Amennyiben az AT (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adattal az előző három lezárt üzleti évben), úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget.

Amennyiben AT nyilatkozatában kevesebb, mint három lezárt üzleti évet mutat be, amelyből azonban megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelése, AK nem rendel el hiánypótlást a be nem mutatott lezárt üzleti év/évek tekintetében.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

1-2. részek tekintetében:

Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. Rész α: pontjának kiöltésével. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szerepelő teszi meg.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevő(k) az alkalmasságukat az alábbiak szerint köteles(ek) igazolni:

M/1. Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben teljesített, (6 éven belül befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett) legjelentősebb, befejezett referenciáinak (szolgáltatásainak) ismertetését a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdés szerint az alábbi tartalommal:

— szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye

— szolgáltatás tárgya és mennyisége, (alkalmassági követelmény szerinti tartalommal)

— teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év, hónap, nap részletezettséggel)

— a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat kiállítójának nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A Kr. 21. § (3a) bek. b) pontja alapján AK előírja, hogy a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy a referenciaigazolásból/referencianyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) és a vonatkozó ellenérték nettó HUF összeg megjelölésével) teljesítette.

Az ellenérték feltüntetése abban az esetben szükséges, ha a referencia igazolás/referencia nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes AT-k által elvégzett munkák elkülönítésével.

A Kr. 22. § (5) bek., valamint a Kbt. 140. § (9) bek. is irányadó.

M/2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlathoz csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, aláírt szakmai önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlatának megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen:

— a beruházások, projektek ismertetését,

— az adott szakember által ellátott feladat/tevékenység ismertetését,

— a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal),

— annak a szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell továbbá a szakember kifejezett nyilatkozatát, hogy az alkalmassági követelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalati idővel rendelkezik.

A végzettség/képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége.

AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.

Amennyiben az adott szakember által ellátott munkakör/feladat tekintetében a felhívás/dokumentáció fogalommeghatározást tartalmaz, úgy annak minden eleme meg kell jelenjen a szakember által ellátott feladat bemutatása során!

A rendelkezésre állási nyilatkozatban a szakember nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.

A követelményeknek az ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdése szerint is megfelelhetnek, ez utóbbi esetben csatolni kell a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti okiratot és a Kbt. 67. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

1-2. részek tekintetében: M/1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (azaz 6 éven belül befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett), szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített munkára vonatkozó referenciával, amely

— az 1. rész esetében összesen legalább 40 km hosszú,

— a 2. rész esetében összesen legalább 20 km hosszú.

Min. 2x2 sávos fizikai elválasztású főútra és/vagy gyorsforgalmi útszakaszra vonatkozó tanulmányterv és környezetvédelmi hatásvizsgálati dokumentáció készítésére vonatkozott, és magában foglalta a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban való közreműködést (azaz olyan részvételt, mely magában foglalta a Hatóság és egyéb közreműködő szakhatóságok által előírt és az engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumok elkészítését), melynek eredményeként a Hatóság kérelemnek helyt adó határozatot hozott vagy a Környezetvédelmi engedélyt kiadta.

Az 1. rész esetén legfeljebb két, a 2. rész esetén 1 referenciával felelhet meg AT. Ugyanaz a referencia mindkét rész tekintetében bemutatható, amennyiben az előírt köv-nek megfelel.

M/2. Alkalmatlan az AT, ha nem állnak rendelkezésére minimum az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

M/2.1. legalább 1 fő szakember projektvezető pozícióra, aki:

— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű felsőfokú végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik, és

— részt vett min. 1 db, összesen legalább 20 km hosszú, min. 2x2 sávos fizikai elválasztású főútra és/vagy gyorsforgalmi útszakaszra vonatkozó tanulmányterv készítésében és

— főúti és/vagy gyorsforgalmi úti tervezési projekt irányítása területén min. 60 hónap projektvezetői szakmai tapasztalattal bír.

M/2.2. legalább 1 fő szakember hídszerkezeti tervező pozícióra, aki:

— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint HT (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű felsőfokú végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik, és

— részt vett legalább 2x2 sávos főút és/vagy gyorsforgalmi út átvezetését szolgáló új közúti híd tervezésében és

— közúti híddal kapcsolatos tervezési feladatokban min. 36 hónap tervezői szakmai tapasztalattal bír.

M/2.3. legalább 1 fő szakember környezetvédelmi szakértő pozícióra, aki:

— a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti SZKV-1.1. - 1.4. szakértői részterületen a szakértői jogosultság megállapításához a Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint szükséges, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik, és

— részt vett min.1 db összesen legalább 20km hosszú új vagy meglévő min. 2x2 sávos fizikai elválasztású főútra és/vagy gyorsforgalmi útszakaszra vonatkozó környezetvédelmi hatásvizsgálati dokumentáció készítésében és engedélyeztetésében, és

— főúti és/vagy gyorsforgalmi úti projekthez kapcsolódó környezeti hatástanulmány készítés területén min. 36 hónap szakmai tapasztalattal bír.

AK a szakember esetén előírt szakmai tapasztalat meglétét a felsőfokú végzettség megszerzésétől kezdve számítja.

Egy szakember több pozícióra is jelölhető, ugyanaz a szakember mindkét ajánlati részben is megajánlható ugyanarra a pozícióra.A Kbt. 65.§(6) bek. rendelkezései megfelelően irányadók.

Külföldön szerzett végz-ek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001.évi C.tv. rendelkezéseit is) az ajánlatban AT kötelezettsége és felelőssége.

Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzban feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végz.-et és szakmai tapasztalati időt az érvényes jogosultság igazolja, azaz a végz.-et igazoló egyéb dok. benyújtása nem szükséges.

Karakterkorlát miatt folyt.:VI.3)15.pontban

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

266/2013. (VII.11.) Kr., 297/2009. (XII.21.) Kr.

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

1-2. részek tekintetében:

Teljesítési-, jótállási biztosíték (nettó tervezői díj 5 %-5 %-a, Kbt. 134. § (1)-(4) bek. szerint). Jótállási idő: 36 hónap. Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díja alapján számított 0,5 % kötbér/naptári nap (max.: az adott (rész)teljesítés nettó terv. díjának 15 %-a). Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Hibás teljesítési kötbér: 15 %, alapja a (rész)teljesítés nettó tervezői díja. Meghiúsulási kötbér: nettó tervezői díj 20 %-a. Ajánlattétel, szerződés, kifizetés devizaneme: HUF A szerződés hazai finanszírozású (KKP).A finanszírozás típusa: utófinanszírozás. Az ellenszolg. teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen: - Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek. - Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. - 2017. évi CL. tv. - 2007. évi CXXVII. tv.

A szerződés oszthatatlan szolgáltatás teljesítésére irányul. A Kbt. 27/A. § megfelelően irányadó.

Részletes információ a közbesz. dokumentumokban.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 05/12/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 05/12/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatok felbontására az EKR rend. 15. § és a Kbt. 68. § rendelkezései irányadóak.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontására az EKR rend. 15. § és a Kbt. 68. § rendelkezései irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Dokumentumok hozzáférhetők a Kbt. 39. § (1) bek. szerint korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül, díjmentesen a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen, elektronikus úton az ajánlattételi határidő lejártáig.

2. Értékelési szempont mindkét rész tekintetében: Kbt. 76.§(2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arány. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Értesítő 2019/106. sz., 2019.06.04.) Minőségi kritérium 1-3. esetén: egyenes arányosítással, az „Ár” szempont esetében fordított arányosítással értékeli, melynek során a pontszámokat 0,00-10,00 között osztja ki. Az 1-3. minőségi szempont tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hónap.

3. AK legkésőbb a szerződéskötés időpontjára részenként az alábbi érvényes tervezői felelősségbiztosítás meglétét írja elő:

— 1. rész minimum 200 millió Ft/év és 100 millió Ft/káresemény limit összegű érvényes tervező felelősségbiztosítás

— 2. rész minimum 200 millió Ft/év és 100 millió Ft/káresemény limit összegű érvényes tervező felelősségbiztosítás

4. Szerződéskötés feltétele mindkét rész tekintetében az alábbi jogosultságok megléte:

M/2.1.: „KÉ-K” jogosultság

M/2.2.: „HT” jogosultság

M/2.3.: „SZKV-1.1., 1.2., 1.3., 1.4.” jogosultság

Részletesen a dokumentációban.

5. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához nem kötött.

6. AK kizárja a Kbt. 35. § (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását.

7. Az ajánlat részeként benyújtandó iratok felsorolását és az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.

8. IV.2.6) pontban írt 2 hónapos ajánlati kötöttség a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 napot jelent. Az eljárás folyamatba épített ellenőrzéses.

9. Hiánypótlás a Kbt. 71.§ szerint biztosított azzal, hogyha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazd.szereplőt von be az eljárásba, és e gazd.szereplőre tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlás, úgy AK kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni (Kbt. 71.§(6)bek)

10. AK az alk. feltételeket és igazolásaikat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

11. AK mindkét rész esetén alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját.

12. Alvállalkozók: AK nem írja elő a Kbt.66.§ (6)bek.szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.

13. AT-nek a felolvasólapon tett vállalást alátámasztó dokumentumban meg kell bontania a nettó ajánlati árat oly módon, hogy a tervezői díjon belül feltüntesse a szerződéstervezet SZF11.alcikkely alapján átruházásra kerülő (vagyoni)szerzői jogok ellenértékét is.

14. 257/2018. (XII. 18.) Korm.r. 21. § (10) bek. szerinti adat: dr. Kiss Balázs 01037.

15. III.1.3) Az alkalmasság minimumkövetelményei folytatás: Az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalati idővel való rendelkezést a szakember erre vonatkozó kifejezett nyilatkozata igazolja, az adott jogosultság megszerzéséhez tapasztalati idő megszerzésére alkalmas tevékenység bemutatása nélkül.

„Közút” alatt a MAGYARORSZÁG területén lévő „országos-„ és „helyi közutakat” érti a következőkkel: „országos közút” és „helyi közút” alatt a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1)-(2) bek.-ben foglaltak értendők, kivéve a 2. § (2) bek. d. pontja szerinti utakat.

Projektvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott tervezési projektet szervezetileg irányítja, koordinálja a szakági tervezők, az egyéb háttér feladatokat ellátó szakemberek munkáját, kapcsolatot tartja a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.

AK gyorsforgalmi út alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM r. 2.§(1) bek a) szerinti fogalmakat érti.

AK főút alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 2.§ (1) bek. b) szerinti fogalmakat érti.

Tanulmányterv alatt az e-UT 03.01.11 Közutak tervezése (KTSZ) útügyi műszaki előírás 1.14.5. pontja alapján készített tanulmánytervet érti AK.

Környezeti Hatástanulmány alatt a 314/2005.(XII.25.) Kr. 6. sz. mell. alapján készített Környezeti Hatástanulmányt érti AK.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.

A III.1.1) pont szerinti feltételek ismertetésének folytatása:

Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:

1-2. részek tekintetében:

Kbt. 65. § (1) bek c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek. alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében szereplés, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazd. szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Igazolási mód: 1-2. részek tekintetében:

Előzetes igazolás során Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevők egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. Rész α pont).

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szerepelő teszi meg.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívás alapján ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a Kr. 26. § (3) bek. alapján csatolnia kell annak igazolását, hogy szerepel a tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rend 8. § (2) bek. alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazd. szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §, a 65. § (7), (9) és (11) bek., a Kr. 24. § (1) bek, előírásaira.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/10/2019