The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 520420-2022

23/09/2022    S184

Netherlands-Eindhoven: Higher education services

2022/S 184-520420

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Fontys Hogescholen
National registration number: 391650280
Postal address: Het Eeuwsel 2
Town: Eindhoven
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5612 AS
Country: Netherlands
Contact person: Miriam Hoefmans
E-mail: inkoop@fontys.nl
Telephone: +31 885071444
Internet address(es):
Main address: http://www.fontys.nl/inkoop
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/53f43ef129048562cdeb3cd59eec55c3
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/53f43ef129048562cdeb3cd59eec55c3
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Evaluatiebureau t.b.v. visitaties opleidingen

II.1.2)Main CPV code
80300000 Higher education services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Aanbestedende Dienst heeft ervoor gekozen om de werkzaamheden, behorende bij visitaties van opleidingen, uit te besteden aan een evaluatiebureau. Middels deze aanbesteding wil Aanbestedende Dienst komen tot een raamovereenkomst met één marktpartij die het gehele beoordelingsproces verzorgt vanaf het voortraject tot en met het moment van opleveren van het visitatierapport en de evaluaties.

De werkzaamheden betreffen het ondersteunen bij de voorbereiding voor een visitatie, het toewijzen van een secretaris, panelsamenstelling en het instrueren van het panel, de opzet van de visitatiedag, het voeren van een ontwikkelgesprek, het verzorgen van een visitatierapport en het evalueren van de werkzaamheden.

Uitvoering van de opdracht voldoet te allen tijde aan de actuele wetgeving met betrekking tot accreditatie en het beoordelingskader van de NVAO.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL4 Zuid-Nederland
Main site or place of performance:

Eindhoven, Tilburg, 's-Hertogenbosch, Venlo, Sittard

II.2.4)Description of the procurement:

Alle opleidingen van Fontys worden elke zes jaar gevisiteerd. Voor enkele instituten geldt dat er meerdere opleidingen (geclusterd) in één visitatie worden meegenomen, zoals de bachelor en master 2e en 1e graads lerarenopleidingen, wel met elk een rapportage.

In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van opleidingen die in de komende zes jaar worden gevisiteerd.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Sgc 1: Plan van aanpak case / Weighting: 40
Quality criterion - Name: Sgc 2: Kwaliteitsborging / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Sgc 3: Beschikbaarheid en continuiteit / Weighting: 15
Price - Weighting: 30
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De ingangsdatum van de Overeenkomst staat gepland op 22 mei 2023 en heeft een looptijd van vier jaar, met tweemaal een optie tot verlenging van één jaar (4+1+1).

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Fontys behoudt zich het recht voor om de dienstverlening van Opdrachtnemer ook in te zetten ten behoeve van onderzoeksvisitaties.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Uitsluitingsgronden,

- Inschrijving in handels- en beroepsregister

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

- Verzekering,

- Beroep draagkracht en/of bekwaamheid derden

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

- Referenties

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

De ingangsdatum van de Overeenkomst staat gepland op 22 mei 2023 en heeft een looptijd van vier jaar, met tweemaal een optie tot verlenging van één jaar (4+1+1).

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 10/11/2022
Local time: 12:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Oost Brabant
Postal address: Postbus 70584
Town: 's Hertogenbosch
Postal code: 5201 CZ
Country: Netherlands
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Telephone: +31 736202020
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Rechtbank Oost Brabant
Postal address: Postbus 70584
Town: 's Hertogenbosch
Postal code: 5201 CZ
Country: Netherlands
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Telephone: +31 736202020
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/09/2022