Supplies - 52045-2022

31/01/2022    S21

Poland-Krakow: Chemical reagents

2022/S 021-052045

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 247-652431)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE
Postal address: ul. Kopernika 36
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 31-501
Country: Poland
Contact person: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków
E-mail: bmusial@su.krakow.pl
Telephone: +48 124247499
Fax: +48 124247120
Internet address(es):
Main address: www.su.krakow.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą systemu oraz analizatora. - DFP.271.139.2021.BM

Reference number: DFP.271.139.2021.BM
II.1.2)Main CPV code
33696300 Chemical reagents - PA02
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą systemu oraz analizatora.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a i 1b do SWZ. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści SWZ, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem i służą do obliczenia ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy).

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 247-652431

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.4
Lot No: 1
Place of text to be modified: Opis zamówienia
Instead of:

1. Badanie ogólne moczu - testy fizyko-chemiczne 170 000

2. Analiza osadów moczu 110 000

3. Weryfikacja wyników patologicznych poprzez cyfrowe obrazowanie elementów upostaciowanych moczu 27 000

4. Analiza płynów z jam ciała -testy fizyko-chemiczne 500

Dzierżawa automatycznego systemu (zgodnie z opisem wymagań granicznych zał. 1b do SWZ) 36 m-cy

Read:

1. Badanie ogólne moczu - testy fizyko-chemiczne 170 000

2. Analiza osadów moczu 110 000

3. Weryfikacja wyników patologicznych poprzez cyfrowe obrazowanie elementów upostaciowanych moczu 27 000

4. Analiza płynów z jam ciała 500

Dzierżawa automatycznego systemu (zgodnie z opisem wymagań granicznych zał. 1b do SWZ) 36 m-cy

VII.2)Other additional information: