Supplies - 52055-2022

31/01/2022    S21

Poland-Warsaw: Disposable gloves

2022/S 021-052055

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2022/S 010-018067)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH przy MINISTRZE ZDROWIA
National registration number: REGON: 010705939 ; NIP: 525-15-53-851
Postal address: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 02-326
Country: Poland
Contact person: Anna Siedlecka-Przybyszewska
E-mail: a.siedlecka@zzpprzymz.pl
Telephone: +48 729054666
Internet address(es):
Main address: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rękawiczek jednorazowych; Postępowanie znak: ZZP-178/21

Reference number: ZZP-178/21
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies

Section VI: Complementary information

VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2022/S 010-018067

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 31/01/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 03/02/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 30/05/2022
Read:
Date: 03/04/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 31/01/2022
Local time: 10:30
Read:
Date: 03/02/2022
Local time: 10:30
VII.2)Other additional information: