Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 520580-2021

Display compact view

13/10/2021    S199

Czechia-Prague: Repair and maintenance services of security equipment

2021/S 199-520580

Contract notice

Services

Directive 2009/81/EC

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Official name: Správa Pražského hradu
National registration number: 49366076
Postal address: Hrad I. nádvoří 1
Town: Praha (Hradčany)
Postal code: 11908
Country: Czechia
For the attention of: Mgr. Martina Jandová
E-mail: martina.jandova@hrad.cz
Telephone: +420 224372221

Internet address(es):

General address of the contracting authority/entity: http://www.hrad.cz

Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/SPH

Electronic access to information: https://nen.nipez.cz/profil/SPH

Electronic submission of tenders and requests to participate: https://nen.nipez.cz/profil/SPH

Further information can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to:
The above mentioned contact point(s)

I.2)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.3)Main activity
General public services
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities/entities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Servis bezpečnostních a slaboproudých technologií a zařízení včetně příslušné komunikační infrastruktury v areálu Pražského hradu a zámku Lány
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 1: Maintenance and repair services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: areál Pražského hradu, obec Praha, areál zámku Lány, obec Lány (okres Kladno), blíže ZD

NUTS code CZ020 Středočeský kraj,CZ010 Hlavní město Praha

II.1.3)Information on framework agreement
The notice involves the establishment of a framework agreement
II.1.4)Information on framework agreement
Framework agreement with a single operator

Duration of the framework agreement

Duration in years: 2

Estimated total value of purchases for the entire duration of the framework agreement

Estimated value excluding VAT: 44600000.00 CZK
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s):
Předmětem plnění je provádění servisu bezpečnostních a slaboproudých technologií a zařízení včetně příslušné komunikační infrastruktury zejména v areálu Pražského hradu a zámku Lány. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v Zadávací dokumentaci.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

50610000 Repair and maintenance services of security equipment

II.1.7)Information about subcontracting
The tenderer has to indicate in the tender any share of the contract it may intend to subcontract to third parties and any proposed subcontractor, as well as the subject-matter of the subcontracts for which they are proposed
The tenderer has to indicate any change occurring at the level of subcontractors during the execution of the contract
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Estimated value excluding VAT: 44600000.00 CZK
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 24 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Cena za provádění paušální činnosti bude hrazena čtvrtletně, vždy na konci příslušného kalendářního čtvrtletí. Cena za provádění mimopaušální činnosti a dodávek dílů a SW bude hrazena vždy po splnění jednotlivého úkonu. Platební podmínky jsou podrobně specifikovány v Zadávací dokumentaci.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4)Other particular conditions to which the performance of the contract is subject, in particular with regard to security of supply and security of information:
III.1.5)Information about security clearance:
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation

Criteria regarding the personal situation of economic operators (that may lead to their exclusion) including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ, prokázání dle § 75 ZZVZ. Profesní způsobilost-doklad dle § 77 odst. 1 ZZVZ, doklad dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ- živnostenské oprávnění (poskytování technických služeb k ochraně osob a majetku); doklad dle § 77 odst. 2 písm. b) ZZVZ-osvědčení o autorizaci pro obor technika prostředí staveb,elektrotechnická zařízení - pro autorizovaného inženýra a autorizovaného technika (v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., v platném znění); doklad dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ -oprávnění dodavatele dle § 6a odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb., v platném znění - pro elektrická technická zařízení;doklad dle § 194 ZZVZ-prokazující schopnost zabezpečit ochranu utajovaných informací - forma přístupu dle § 20 písm. a) a b) zákona č. 412/2005 Sb., v platném znění - platné osvědčení podnikatele dle § 54 zákona č. 412/2005 Sb. pro přístup k utajované informaci stupně Důvěrné nebo vyšší a platný certifikát informačního systému dle § 46 -48 zákona č. 412/2005 Sb. na stupeň utajení Vyhrazené nebo vyšší

Criteria regarding the personal situation of subcontractors (that may lead to their rejection) including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ, prokázání dle § 75 ZZVZ. Profesní způsobilost-doklad dle § 77 odst. 1 ZZVZ, doklad dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ- živnostenské oprávnění (poskytování technických služeb k ochraně osob a majetku); doklad dle § 77 odst. 2 písm. b) ZZVZ-osvědčení o autorizaci pro obor technika prostředí staveb,elektrotechnická zařízení - pro autorizovaného inženýra a autorizovaného technika (v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., v platném znění); doklad dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ -oprávnění dodavatele dle § 6a odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb., v platném znění - pro elektrická technická zařízení;doklad dle § 194 ZZVZ-prokazující schopnost zabezpečit ochranu utajovaných informací - forma přístupu dle § 20 písm. a) a b) zákona č. 412/2005 Sb., v platném znění - platné osvědčení podnikatele dle § 54 zákona č. 412/2005 Sb. pro přístup k utajované informaci stupně Důvěrné nebo vyšší a platný certifikát informačního systému dle § 46 -48 zákona č. 412/2005 Sb. na stupeň utajení Vyhrazené nebo vyšší
III.2.2)Economic and financial ability
III.2.3)Technical and/or professional capacity

Criteria regarding the technical and/or professional ability of economic operators (that may lead to their exclusion)

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
§ 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ - seznam významných služeb
§ 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ - seznam techniků
§ 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ - odborná způsobilost techniků
Minimum level(s) of standards possibly required
Vzhledem k rozsahu požadavků na technickou kvalifikaci zadavatel plně odkazuje na ustanovení Zadávací dokumentace.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Restricted
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
SPH 953/2021
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
18.11.2021 - 09:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Czech.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: třída Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: http://www.uohs.cz

VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: třída Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: http://www.uohs.cz

VI.5)Date of dispatch of this notice:
8.10.2021