Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Услуги - 520700-2021

Submission deadline has been amended by:  572786-2021
TIЗаглавиеПолша-Варшава: Рамков договор за предоставяне на бизнес консултации и експертни познания, свързани с EUROSUR
NDНомер на публикацията на обявлението520700-2021
PDДата на публикуване14/10/2021
OJНомер на броя на ОВ S200
TWГрад/населено място на купувачаВАРШАВА
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаPL
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСагенции
DSДокумент изпратен07/10/2021
DTКраен срок за подаване29/11/2021
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)79000000 - Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)PL911
IAИнтернет адрес (URL)www.frontex.europa.eu
DIПравно основаниеРегламент (ЕС, Евратом) № 2018/1048