Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Tjenesteydelser - 520703-2021

14/10/2021    S200

Belgien-Bruxelles: EU's miljømærke og grønne offentlige udbud — interessentrepræsentation — tre partier

2021/S 200-520703

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Miljø (ENV)
Postadresse: ENV.A.5 – Finance, BU 9 01/005
By: Brussels
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

EU's miljømærke og grønne offentlige udbud — interessentrepræsentation — tre partier

Sagsnr.: ENV/2021/OP/0005
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Interessentrepræsentation er påkrævet for at udføre arbejdet med gennemførelsen af EU's miljømærkeordning, herunder udvikling af kriterier, specifikt på følgende områder: SMV'er, forbrugere og miljø-NGO'er, der er fastsat i EU-miljømærkeforordningen (forordning (EF) nr. 66/2010 af 25.11.2009).

EU’s procedure for udvikling af kriterier for grønne offentlige udbud omfatter også bred høring af interessenter og kræver støtte til NGO’er for at hjælpe dem med at bidrage til denne proces.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 900 000.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Interessenternes repræsentation: SMV'er (EU's miljømærke og grønne offentlige udbud)

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Hovedudførelsessted:

Kontrahentens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Parti 1 - Interessenternes repræsentation: SMV'er (EU's miljømærke og grønne offentlige udbud).

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af den foreslåede metodologi / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Tilrettelæggelse af arbejdet og ressourceallokering / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikringsforanstaltninger / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 50/50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

09 02 02 (Life Op.) Cirkulær økonomi og livskvalitet.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Tidligere offentliggjort i forhåndsmeddelelsen EUT S 071-179754 med et samlet budget på 820 000 EUR (205 000 EUR x 4).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Interessenternes repræsentation: Forbrugerorganisationer (EU's miljømærke)

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Hovedudførelsessted:

Kontrahentens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Party 2 - Interessentrepræsentation: forbrugerorganisationer (EU's miljømærke).

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af den foreslåede metodologi / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Tilrettelæggelse af arbejdet og ressourceallokering / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikringsforanstaltninger / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 50/50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

09 02 02 (Life Op.) Cirkulær økonomi og livskvalitet

II.2.14)Yderligere oplysninger

Tidligere offentliggjort i forhåndsmeddelelsen EUT S 071-179754 med et samlet budget på 820 000 EUR (205 000 EUR x 4).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Interessenternes repræsentation: Miljø-NGO'er (EU's miljømærke og grønne offentlige udbud).

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Hovedudførelsessted:

Kontrahentens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Party 3 - Interessentrepræsentation: Miljø-NGO'er (EU's miljømærke og grønne offentlige udbud).

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af den foreslåede metodologi / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Tilrettelæggelse af arbejdet og ressourceallokering / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikringsforanstaltninger / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 50/50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

09 02 02 (Life Op.) Cirkulær økonomi og livskvalitet

II.2.14)Yderligere oplysninger

Tidligere offentliggjort i forhåndsmeddelelsen EUT S 071-179754 med et samlet budget på 820 000 EUR (205 000 EUR x 4).

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 094-245726
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: ENV/2021/OP/0005 Lot 1
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Interessenternes repræsentation: SMV'er (EU's miljømærke og grønne offentlige udbud)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 090202/2021/854448/SER/ENV.B.l – Lot 2
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Interessenternes repræsentation: Forbrugerorganisationer (EU's miljømærke)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
30/09/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Bureau Européen des Unions de Consommateurs Aisbl (BEUC)
Postadresse: Rue d'Arlon 80 Bte 1
By: Brussels
NUTS-kode: BE Belgique / België
Postnummer: 1040
Land: Belgien
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 280 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 280 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 090202/2021/854474/SER/ENV.B.l – Lot 3
Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Interessenternes repræsentation: Miljø-NGO'er (EU's miljømærke og grønne offentlige udbud)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
04/10/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: European Environment Bureau (EEB)
Postadresse: Rue des Deux Eglises 14-16
By: Brussels
NUTS-kode: BE Belgique / België
Postnummer: 1040
Land: Belgien
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 380 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 380 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand
Andel: 23 %
Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:

23,2 %

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Se forbeholdsklausulen i punkt 3.5 i udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på adressen angivet i punkt I.3).

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se venligst udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på adressen anført i afsnit I.3).

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/10/2021