Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Lucrări - 520776-2021

14/10/2021    S200

România-București: Lucrări de construcţii de căi ferate

2021/S 200-520776

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Lucrări

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2020/S 204-497256)

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Număr naţional de înregistrare: RO 11054529
Adresă: Bdul Dinicu Golescu nr. 38
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010873
Țară: România
Persoană de contact: Serviciul Achizitii Sectoriale si Contracte cu Finantare Externa
E-mail: alin.munteanu@cfr.ro
Telefon: +40 372843255
Fax: +40 213158549
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cfr.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Proiectare şi execuție lucrări aferente obiectivelor de investiţiiLot 1: Proiectare şi execuție lucrări aferent obiectivului de investiţii ”Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, Lot 3 Timișoara Est - Ronaț Triaj Gr.D”Lot 2: Proiectare şi execuție lucrări aferent obiectivului de investiţii ”Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoar... detalii pe www.e-licitatie.ro

Număr de referinţă: 1.D/2/709/23.09.2020
II.1.2)Cod CPV principal
45234100 Lucrări de construcţii de căi ferate
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://www.e-licitatie.ro/pub).

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări/ informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire cu 22 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire în a 12-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă nu va raspunde la solicitarile de clarificari transmise dupa data limita stabilita.

Lucrările aferente obiectivului de investiție ”Modernizarea liniei feroviare Caransebes – Timisoara -Arad” constau în proiectarea și execuția lucrărilor în conformitate cu legislația și reglementările tehnice în vigoare.

Traseul tronsonului feroviar vizat pentru modernizare aferent Lot 1: Proiectare şi execuție lucrări aferent obiectivului de investiţii” Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, Lot 3 Timișoara Est - Ronaț Triaj Gr.D”: de la km 568+399, al liniei CF București – Jimbolia (indicativ 100), până la stația Timișoara Nord, după care se continua pe linia CF Timișoara – Arad (indicativ 218) de la km 0+000, la km 008+183 (semnalul de ieşire din Ronaţ Triaj Gr. D). Lungimea traseului este de 13,86 km, de la intrarea in cap X statia Timisoara Est pana la semnal cap Y, viitoarea ramificatie Ronat Triaj.

Traseul tronsonului feroviar vizat pentru modernizare aferent Lot 2: Proiectare şi execuție lucrări aferent obiectivului de investiţii ”Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, Lot 4 Ronaț Triaj Gr. D – Arad”: de la km 008+183 (semnalul de ieşire din Ronaţ Triaj Gr. D) la km 56+350 (semnalul de intrare în staţia Arad). Pe lângă acest tronson, tot în cadrul lotului 4, proiectul cuprinde și modernizarea/reconfigurarea liniei CF Aradu Nou – Glogovăț (indicativ 220), pe o distanță de cca 7 kilometri.

Detaliile de mai jos sunt comune ambelor loturi.

Pe traseul existent calea ferată este simplă, electrificată, dotată cu instalație BLA și este dispusă atât în rambleu cu înălțimi între 0 și 12 metri, cât și în debleu cu adâncimi între 0 și 8 metri.

Proiectul de modernizare a tronsonului feroviar menționat include:

• Îmbunătățirea geometriei traseului și sporirea capacității portante a căii pentru a permite circulația trenurilor cu viteza de până la 160 km/h;

• Modernizarea staţiilor şi haltelor de mişcare de pe această linie, adaptând capacitatea acestora, conform volumului de trafic şi necesităţilor tehnologice;

• Modernizarea clădirilor staţiilor de călători, incluzând construcţiile pasarelelor şi ridicarea nivelului peroanelor, în conformitate cu standardele europene în vigoare;

• Înlocuirea bretelelor şi a traversărilor dublă joncţiune cu schimbătoare de cale simple;

• Dublarea liniei pe toată lungimea;

• Înlocuirea de poduri, podeţe, repararea sistemului de drenaj, îmbunătăţirea terenului de fundare și a terasamentelor;

• Ridicarea niveletei căii și protecția antierozionala a terasamentului de cale ferată în zonele inudabile;

• Construcţia drumurilor de întreţinere de-a lungul căii ferate (unde nu sunt disponibile drumuri publice);

• Construcţia a două clădiri de mentenanţă în staţiile Caransebeş şi Timişoara Nord;

• Montare de panouri fonoabsorbante şi/sau soluţii alternative de reducere a nivelului de zgomot, pe segmentele de cale ferată ce străbat localități;

• Instalaţii de centralizare electronică noi, în staţii şi introducerea sistemului de siguranţă ERTMS (ETCS nivel 2 + GSM-R);

• Modernizarea echipamentului de telecomunicaţii;

• Înlocuirea echipamentelor linie de contact şi din substaţiile de tracţiune electrică, instalarea unui sistem de control SCADA;

• Montarea de încălzitoare de macaz pe liniile de primire-expediere, în staţii, în halte de mişcare şi la ramificaţii, pentru a combate efectele

înzăpezirii liniei CF.

CL... detalii pe www.e-licitatie.ro

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/10/2021
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 204-497256

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 2
În loc de:
Data: 18/10/2021
A se citi:
Data: 01/11/2021
Numărul secţiunii: IV.2.7
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 2
În loc de:
Data: 18/10/2021
A se citi:
Data: 01/11/2021
Numărul secţiunii: IV.2.6
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 2
În loc de:
Data: 18/05/2022
A se citi:
Data: 01/06/2022
Numărul secţiunii: IV.2.2
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 1
În loc de:
Data: 18/10/2021
A se citi:
Data: 01/11/2021
Numărul secţiunii: IV.2.7
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 1
În loc de:
Data: 18/10/2021
A se citi:
Data: 01/11/2021
Numărul secţiunii: IV.2.6
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 1
În loc de:
Data: 18/05/2022
A se citi:
Data: 01/06/2022
VII.2)Alte informații suplimentare: