Építési beruházás - 520795-2018

27/11/2018    S228

Magyarország-Tiszakécske: Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével

2018/S 228-520795

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Tiszakécske Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK07734
Postai cím: Kőrösi utca 2.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth János polgármester
E-mail: polh@tiszakecske.hu
Telefon: +36 76441412
Fax: +36 76441078
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tiszakecske.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.tiszakecske.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás Tiszakécske Városban mélyépítés, út- járdaépítés, vízépítés kivitelezési és tervezési munkáinak elvégzésére

II.1.2)Fő CPV-kód
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás Tiszakécske Városban mélyépítés, út- járdaépítés, vízépítés kivitelezési és tervezési munkáinak elvégzésére

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 4 000 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
45233120 Közút építése
45233162 Kerékpárút építése
45233125 Útkereszteződés építése
45233128 Körforgalom építése
45213316 Járdák kivitelezése
45233161 Gyalogút építése
45233141 Közútkarbantartás
45233142 Közútjavítás
45233228 Útburkolat építése
45233200 Különféle útburkolatok
45233150 Forgalomlassító szerkezetek építése
45235200 Futópálya építése
45112711 Tereprendezési munkák parkokban
45233293 Köztéri bútorok szerelése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45231000 Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése
45247130 Vízvezeték építése
45247112 Vízelvezető csatorna építése
45111290 Közmű-előkészítési munka
45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45111100 Bontási munka
45211360 Városfejlesztéssel kapcsolatos építési munkák
45233250 Burkolási munka az utak kivételével
45231220 Gázvezetékek építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45232452 Vízelvezetés
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

Tiszakécske Város közigazgatási területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretmegállapodás Tiszakécske Városban mélyépítés, út- járdaépítés, vízépítés kivitelezési és tervezési munkáinak elvégzésére:

— Kerékpár útépítés és/vagy felújítás: (szilárd burkolatú kerékpárút pályaszerkezet bontása, építése; csapadékvíz elvezetés kiépítése, közművek kiváltása, forgalomtechnika, szegélyépítesek, műtárgy építések),

— Útépítés (új út pályaszerkezet építése, körforgalom kialakítása; csapadékvíz elvezetés kiépítése, közművek kiváltása, forgalomtechnika, szegélyépítesek, műtárgy építések),

— Útfelújítás (meglévő útburkolat bontása, burkolat megerősítése és/vagy burkolat szélesítése, padkarendezés, csapadékvíz elvezetés kiépítése, forgalomtechnika, szegélyépítesek, műtárgy építések),

— Útkarbantartás (burkolt utak kátyúzása, javítása; burkolatlan utak karbantartása),

— Járdaépítés és vagy járdafelújítás (szilárd burkolatú járda bontása, építése; folyóka építése, szegélyépítesek, műtárgy építések),

— Térburkolat építése, (új térburkolat pályaszerkezet építése, csapadékvíz elvezetés kiépítése, közművek kiváltása, forgalomtechnika, szegélyépítések, műtárgy építések),

— Közhasználatú terek és parkok építése, felújítása (út-, és térburkolat építés, csapadékvíz elvezetés kiépítése, közművek kiváltása, közvilágítás kiépítése, növényültetés, növénytelepítés, parképítés),

— Csapadékvíz, belvíz elvezetés (medrek építése, tisztítása, burkolása, műtárgy építések-elhelyezések, tároló medencék létesítése),

— Ivóvíz hálózat kiépítése (vezetékek fektetése, műtárgyak építése, berendezések felszerelése) kivéve a külön engedély alapján megvalósuló víziközmű beruházások,

— Szennyvízhálózat kiépítése (vezetékek fektetése, műtárgyak építése, berendezések felszerelése, irányítástechnika kialakítása),

— Hírközlési hálózat kiépítése (vezetékek fektetése, műtárgyak építése, berendezések felszerelése)

— Víztelenítés (nyíltvíztartás, talajvízszint süllyesztése, vákumozás)

— Dúcolás

— Földműépítés

— Támfal építés,

— Hídépítés,

— Alagút építése,

— Zsaluzási munkálatok

— Monolit vasbeton szerkezetek

— Mélyépítési szerkezetek gépészeti szerelése

— Szádfalazás

— Belterületi útalapok felújítása,

— Építési engedély megszerzéséhez szükséges engedélyezési tervek elkészítése,

— Kivitelezési tervek készítése

A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfoga

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3 pont M/2.1 pontjában előírt szakember többlet tapasztalata / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3 pont M/2.2 pontjában előírt szakember többlet tapasztalata / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3 pont M/2.3 pontjában előírt szakember többlet tapasztalata / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-16; TOP-1.2.1-16; TOP-1.1.1-16; GINOP-7.1.3-15-2016-00022; KEHOP-4.1.0-15-2016-00069; VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 068-150203
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

„Keretmegállapodás Tiszakécske Városban mélyépítés, út- járdaépítés, vízépítés kivitelezési és tervezési munkáinak elvégzésére”

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
31/10/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: AQUA-GENERAL Szennyvíztechnológia-építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Keleti utca 34.
Város: Hajdúszoboszló
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4200
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HAZAI ÉPÍTŐGÉP TÁRSULÁS Kft.
Postai cím: Ócsai út 2405/4 hrsz.
Város: Alsónémedi
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 2351
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: DUNA ASZFALT Kft.
Postai cím: Béke u. 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU33 Dél-Alföld
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4 000 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 4 000 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Előkészítő munkák részfeladatai; Dúcolás részfeladatai; Víztelenítés részfeladatai; Zsaluzás; Irtás, föld és sziklamunka; Alapozás részfeladatai; Szerkezetépítés részfeladatai; Közmű csatornaépítés részfeladatai; Útépítés részfeladatai; Kert, -és parképítés részfeladatai; Elektromos munkák részfeladatai; Különféle berendezése beépítésének részfeladatai

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai

1.Ajánlattevő neve: Hazai Építőgép Társulás Kft.

Ajánlattevő székhelye: 2225 Üllő, Mátyás király u. 25.

Ajánlattevő adószáma: 12499706-2-13

Az ellenszolgáltatás összege: nettó 67 041 689 455,- HUF

Az ajánlati felhívás IV.1.3 pontja alapján a tárgyi közbeszerzési eljárás több - maximum három - ajánlatevővel történő keretmegállapodás megkötésre irányul. A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték szerinti érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárásban a Hazai Építőgép Társulás Kft. (2225 Üllő, Mátyás király u. 25.) nyújtotta be.

2.Ajánlattevő neve: Duna Aszfalt Kft.

Ajánlattevő székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.

Ajánlattevő adószáma: 11426628-4-03

Az ellenszolgáltatás összege: nettó 76 154 509 726,- HUF

Az ajánlati felhívás IV.1.3 pontja alapján a tárgyi közbeszerzési eljárás több - maximum három - ajánlatevővel történő keretmegállapodás megkötésre irányul. A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti második legjobb ár-érték szerinti érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárásban a Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) nyújtotta be.

3.Ajánlattevő neve: AQUA-GENERAL Szennyvíztechnológia-építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Keleti u. 34.

Ajánlattevő adószáma: 13445762-2-09

Az ellenszolgáltatás összege: nettó 72 807 323 633,- HUF

Az ajánlati felhívás IV.1.3 pontja alapján a tárgyi közbeszerzési eljárás több - maximum három - ajánlatevővel történő keretmegállapodás megkötésre irányul. A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti harmadik legjobb ár-érték szerinti érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárásban az AQUA-GENERAL Szennyvíztechnológia-építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4200 Hajdúszoboszló, Keleti u. 34.) nyújtotta be.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/11/2018