Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Služby - 520927-2019

04/11/2019    S212

Česko-Plzeň: Telekomunikační služby

2019/S 212-520927

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2019/S 194-471687)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Centrální nákup, příspěvková organizace
Národní identifikační číslo: 72046635
Poštovní adresa: Vejprnická 663/56
Obec: Plzeň
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
PSČ: 318 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Richard Volín
E-mail: richard.volin@cnpk.cz
Tel.: +420 777357966
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.cnpk.cz
Adresa profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_3.html

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Pevná telefonie Plzeňského kraje 2020 - 2022

Spisové číslo: CN/98/CN/19
II.1.2)Hlavní kód CPV
64200000 Telekomunikační služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je průběžné poskytování pevných hlasových a pevných datových telekomunikačních služeb prostřednictvím operátora pro centrálního zadavatele, Plzeňský kraj a organizace PK, a to v rozsahu vymezeném v této Zadávací dokumentaci a přílohách ZD. Rámcová dohoda bude uzavřena na 36 měsíců do 31.12.2022. Centrální zadavatel si vyhradil možnost prodloužení rámcové dohody o 12 měsíců.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
30/10/2019
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 194-471687

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 04/11/2019
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 02/12/2019
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 04/11/2019
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 02/12/2019
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace:

Centrální zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 2.12.2019 do 10:00 hodin.