Servicios - 520981-2019

04/11/2019    S212

Suecia-Estocolmo: Servicios de suministro de personal, incluido personal temporal

2019/S 212-520981

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 211-517135)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Riksgäldskontoret
Número de identificación fiscal: 202100-2635
Dirección postal: Jakobsbergsgatan 13
Localidad: Stockholm
Código NUTS: SE110 Stockholms län
Código postal: 103 74
País: Suecia
Persona de contacto: Sofia Lundmark
Correo electrónico: sofia.lundmark@riksgalden.se
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.riksgalden.se

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

IT-konsultmäklare

Número de referencia: RG 2019/741
II.1.2)Código CPV principal
79620000 Servicios de suministro de personal, incluido personal temporal
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Riksgälden är en bevakningsansvarig myndighet vilket gör att Riksgälden genom sin verksamhet ska minska sårbarheten i samhället och utveckla en god förmåga att hantera sina uppgifter under fredstida krissituationer samt inför och under höjd beredskap. Riksgälden har ett behov av att kunna möta de ökade kraven på IT-området, varför det behöver finnas möjlighet att förstärka med extern kompetens inom flera områden.

Riksgälden har för avsikt att ingå avtal med två (2) leverantörer.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
31/10/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 211-517135

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
En lugar de:
Fecha: 29/11/2019
Hora local: 23:59
Léase:
Fecha: 02/12/2019
Hora local: 23:59
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Anbudsöppning
En lugar de:
Fecha: 30/11/2019
Hora local: 00:00
Léase:
Fecha: 03/12/2019
Hora local: 00:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: