Prekės - 52105-2020

03/02/2020    S23

Vengrija-Szeged: Automatiniai išjungikliai

2020/S 023-052105

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 245-604226)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: NKM Áramhálózati Kft.
Nacionalinis registracijos Nr.: EKRSZ_92590780
Adresas: Kossuth Lajos sgt. 64–66.
Miestas: Szeged
NUTS kodas: HU333 Csongrád
Pašto kodas: 6724
Šalis: Vengrija
Asmuo ryšiams: Seres György
El. paštas: seres.gyorgy@nkm.energy
Telefonas: +36 625655652127
Faksas: +36 62568000
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.nkmaramhalozat.hu

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Kismegszakítók beszerzése

Nuorodos numeris: EKR001574942019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
31211310 Automatiniai išjungikliai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Minden rész esetében:

Kismegszakítók beszerzése adásvételi keretszerződéssel a II.2.4) pontban, és a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
29/01/2020
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 245-604226

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2
Keistino teksto vieta: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Yra:
Data: 14/02/2020
Vietos laikas: 10:00
Turi būti:
Data: 21/02/2020
Vietos laikas: 10:00
Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Bontás dátuma
Yra:
Data: 14/02/2020
Vietos laikas: 12:00
Turi būti:
Data: 21/02/2020
Vietos laikas: 12:00
Dalies numeris: VI.3
Keistino teksto vieta: További információk
Yra:

Minden rész esetében:

1) Az ajánlatot kizárólag elektr. úton, az EKR-en (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani! Kérjük, hogy az EKR-ben a dok-k/nyilat-k egyszerű elektr. másolatait - azaz a nem elektr. űrlap formájában rend-re álló nyilat-kat - szkennelt, .pdf formátumban benyújt. szíveskedjenek!

2) Az elj. nyelve a magyar. Ha az ajánlatban vmely dok. nem magyar nyelven került benyújt., úgy azt az AT -KD-ban részletezett kivételekkel- magyar nyelvű fordításban is köteles benyújt. AK AT általi fordítását elfog.

3) Közös ajánlattétel esetén csat. kell a közös AT-k konzorciális megállap-t.

4) Kieg. táj.: Kbt. 56.§.

5) AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.

6) AK a Kbt.74.§(2) alapján kizárhatja az elj-ból azt az AT-t, akinek nem kell nemzeti elbánást nyújt., ill. azt az AT-t, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, melynek nem kell nemzeti elbánást nyújt. A 307/2015.(X.27.)Kr. 5. §-a is alkal.

7) Az ajánlatnak tart. kell:

— Felolvasólapot (EKR űrlap)

— Kbt.66.§(2) bek. szerinti nyilat-t (EKR űrlap)

— Kbt.66.§(6) bek. a) és b) pont szerinti nyilat-t (EKR űrlap)

— Kbt.65.§(7) bek. szerinti nyilat. (EKR űrlap)

— a külön ki nem emelt dok-kat, melyeket a Kbt. és a KD előír

— szakmai ajánlat (xls.) - cégszerűen aláírva, és annak részét képező mintapéldányok /fizikai modellek/

— gyártói megfelelőségi nyilat,

— típusvizsg-i jkv-k, CE igazolás

— darabvizsg-i jkv-k

— vizsgálati jvk-k

— műszaki adatokat tart., nyil-ok termékek műszaki paramétereire vonatkozóan

— aláírási címpéldány/aláírás-mintát (AT, alkalm. ig-ra igénybe vett gazd-i szereplő vonat.)

— adatkezelési nyilat-t - cégszerűen aláírva

8) AK a Kbt.71.§-a szerint bizt. a hiánypótlást és a Kbt.71.§(6) bek. szerinti korlátozást nem alkal.

9) A IV.2.6) pontban írt 1 hónap alatt AK 30 naptári napot ért. Ajánlati kötöttség beállta az ajánlati ár esetében: 424/2017.(XII.19.)Kr.31.§(1)-(2) bek. szerint, figyelemmel a KD II.14. pontjában foglaltakra.

10) A III.1.2) és III.1.3)-P/1.,P/2. és M/1.,M/2.pontok szerinti alkalm-i feltételek és ezek előírt ig-i módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minős-i szempontokhoz képest szigorúbbak.

11) AK nem alkal. a Kbt.75.§(2)bek. e) pontját, figyelemmel a KD II.14. pontjában foglaltakra.

12) Irányadó idő: CET

13) Ha az AT, AV, alkalm.ig-ban részt vevő gazd-i szereplő vmely a KD-ban előírt igazolás helyett a Kbt.69.§(11) bek.szerint kíván tényt, adatot igazolni, akkor nyilatkozni köteles, hogy mely tényt, adatot kívánja így igazolni továbbá az ezen tényt, adatot tart. ingyenes, magyar nyelven rendelkezésre álló, elektr.hatósági nyilvánt.elektr.elérhetőségéről is.

14) Irányadó jogszab-k: Kbt., 307/2015.(X.27.)Kr. 321/2015.(X.30.)Kr., 424/2017.(XII.19.)Kr., Ptk.

15) Ponthatár: Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Módszer: mindkét részszempont esetében a fordított arányosítás. Kbt.76.§(10)bek. alapján a módszerek részletes ismertetését a KD tart.

16) Nyertes AT-nek konszignációs raktárkészletet kell AK részére rendel-re bocs., részletei a szer.terv-ben.

17) AK lehetőséget biztosít árfolyamkövetésre a szerződéses időszakban. Részletei a szerz.terv.ben

18) FAKSZ: Daka Vince, (lajstromszáma: 01105)

Turi būti:

Minden rész esetében:

1) Az ajánlatot kizárólag elektr. úton, az EKR-en (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani! Kérjük, hogy az EKR-ben a dok-k/nyilat-k egyszerű elektr. másolatait - azaz a nem elektr. űrlap formájában rend-re álló nyilat-kat - szkennelt, .pdf formátumban benyújt. szíveskedjenek!

2) Az elj. nyelve a magyar. Ha az ajánlatban vmely dok. nem magyar nyelven került benyújt., úgy azt az AT -KD-ban részletezett kivételekkel- magyar nyelvű fordításban is köteles benyújt. AK AT általi fordítását elfog.

3) Közös ajánlattétel esetén csat. kell a közös AT-k konzorciális megállap-t.

4) Kieg. táj.: Kbt. 56.§.

5) AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.

6) AK a Kbt.74.§(2) alapján kizárhatja az elj-ból azt az AT-t, akinek nem kell nemzeti elbánást nyújt., ill. azt az AT-t, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, melynek nem kell nemzeti elbánást nyújt. A 307/2015.(X.27.)Kr. 5. §-a is alkal.

7)Az ajánlatnak tart. kell:

— Felolvasólapot (EKR űrlap)

— Kbt.66.§(2) bek. szerinti nyilat-t (EKR űrlap)

— Kbt.66.§(6) bek. a) és b) pont szerinti nyilat-t (EKR űrlap)

— Kbt.65.§(7) bek. szerinti nyilat. (EKR űrlap)

— a külön ki nem emelt dok-kat, melyeket a Kbt. és a KD előír

— szakmai ajánlat (xls.) - cégszerűen aláírva, és annak részét képező mintapéldányok /fizikai modellek/

— gyártói megfelelőségi nyilat,

— típusvizsg-i jkv-k, CE igazolás

— vizsgálati jvk-k

— műszaki adatokat tart., nyil-ok termékek műszaki paramétereire vonatkozóan

— aláírási címpéldány/aláírás-mintát (AT, alkalm. ig-ra igénybe vett gazd-i szereplő vonat.)

— adatkezelési nyilat-t - cégszerűen aláírva

8) AK a Kbt.71.§-a szerint bizt. a hiánypótlást és a Kbt.71.§(6) bek. szerinti korlátozást nem alkal.

9) A IV.2.6) pontban írt 1 hónap alatt AK 30 naptári napot ért. Ajánlati kötöttség beállta az ajánlati ár esetében: 424/2017.(XII.19.)Kr.31.§(1)-(2) bek. szerint, figyelemmel a KD II.14. pontjában foglaltakra.

10) A III.1.2) és III.1.3)-P/1.,P/2. és M/1.,M/2.pontok szerinti alkalm-i feltételek és ezek előírt ig-i módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minős-i szempontokhoz képest szigorúbbak.

11) AK nem alkal. a Kbt.75.§(2)bek. e) pontját, figyelemmel a KD II.14. pontjában foglaltakra.

12) Irányadó idő: CET

13) Ha az AT, AV, alkalm.ig-ban részt vevő gazd-i szereplő vmely a KD-ban előírt igazolás helyett a Kbt.69.§(11) bek.szerint kíván tényt, adatot igazolni, akkor nyilatkozni köteles, hogy mely tényt, adatot kívánja így igazolni továbbá az ezen tényt, adatot tart. ingyenes, magyar nyelven rendelkezésre álló, elektr.hatósági nyilvánt.elektr.elérhetőségéről is.

14) Irányadó jogszab-k: Kbt., 307/2015.(X.27.)Kr. 321/2015.(X.30.)Kr., 424/2017.(XII.19.)Kr., Ptk.

15) Ponthatár: Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Módszer: mindkét részszempont esetében a fordított arányosítás. Kbt.76.§(10)bek. alapján a módszerek részletes ismertetését a KD tart.

16) Nyertes AT-nek konszignációs raktárkészletet kell AK részére rendel-re bocs., részletei a szer.terv-ben.

17) AK lehetőséget biztosít árfolyamkövetésre a szerződéses időszakban. Részletei a szerz.terv.ben

18) FAKSZ: Daka Vince, (lajstromszáma: 01105)

VII.2)Kita papildoma informacija: