Byggentreprenader - 521050-2021

15/10/2021    S201

Sverige-Umeå: Byggnation av sjukhusinrättningar

2021/S 201-521050

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: REGION VÄSTERBOTTEN
Nationellt registreringsnummer: 232100-0222
Postadress: Nus By 19
Ort: Umeå
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 90185
Land: Sverige
E-post: malin.viklands@regionvasterbotten.se
Telefon: +46 706745234
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.regionvasterbotten.se/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/vll/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=65796
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/vll/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=65796
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Nus By 5a ombyggnad våningar

Referensnummer: UH-2021-456
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45215140 Byggnation av sjukhusinrättningar
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Ombyggnation av 4 våningar samt en våning med radiatorbyten i By 5A på Norrlands Universitetssjukhus.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 45 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45215140 Byggnation av sjukhusinrättningar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: SE3 Norra Sverige
Nuts-kod: SE33 Övre Norrland
Nuts-kod: SE331 Västerbottens län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Byggnaden är ett hus med totalt 8 plan varav 4 plan endast består av ett klimatskal och bärande stomme i form av schaktväggar samt ett uppreglat granabgolv med 30 mm spånskiva. I husets schakt är det idag draget värme, ventilation, avlopp, vatten och gas till bef verksamhet i huset. Byggprojektet avser invändig återuppbyggnad av 4 våningsplan med en area BTA på 3200 m². Aktuella plan för återuppbyggnad är plan 2,3,6 och 7 samt plan 8 som berörs av ett radiatorbyte hos pågående administrativ verksamhet. I entreprenaden ingår även lätt rivning och anpassningar samt håltagning för blandannat avlopp för plan 6 vilket medför ingrepp hos befintlig verksamhet KTC-UMU på plan 5 som bedriver utbildning. Plan 1 berörs i form av inkoppling av Kyla.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 45 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/12/2021
Slut: 30/06/2022
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 08/11/2021
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 06/02/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 09/11/2021
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Umeå
Postadress: Box 193
Ort: Umeå
Postnummer: 901 05
Land: Sverige
E-post: forvaltningsratteniumea@dom.se
Telefon: +46 90-177400
Fax: +46 90-137588
Internetadress: http://www.forvaltningsratteniumea.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
11/10/2021