Szolgáltatások - 521113-2017

23/12/2017    S247    Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Járművek speciális részeivel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

2017/S 247-521113

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK01331
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Stratégiai és Beszerzési Igazgatóság Beszerzési Főosztály, Schifner Marianna főosztályvezető
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Telefon: +36 14616578
Fax: +36 13226438

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkv.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.bkv.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.fovkozbesz.hu/kozbesz.aspx
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK23538
Postai cím: Andrássy út 12. II. em. 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sallai Zoltán
E-mail: kozbesz@fovkozbesz.hu
Telefon: +36 19206318
Fax: +36 19206398

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fovkozbesz.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.fovkozbesz.hu

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK23538
Postai cím: Andrássy út 12. II. em. 12.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sallai Zoltán
Telefon: +36 19206318
E-mail: kozbesz@fovkozbesz.hu
Fax: +36 19206398
NUTS-kód: HU110 Not specified

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fovkozbesz.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.fovkozbesz.hu

I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

ALSTOM gyártmányú metró motorkocsik FAIVELEY CL-V-U-30 típusú légkondicionáló berendezéseinek karbantartása és javítása

Hivatkozási szám: FKLM/196/2017
II.1.2)Fő CPV-kód
50116000 Járművek speciális részeivel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretein belül ALSTOM gyártmányú metró motorkocsik FAIVELEY CL-V-U-30 típusú légkondicionáló berendezéseinek karbantartása és javítása.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50116000 Járművek speciális részeivel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

ALSTOM gyártmányú metró motorkocsik FAIVELEY CL-V-U-30 típusú légkondicionáló berendezéseinek karbantartása és javítása az alábbiak szerint:

Éves mennyiségek:

1. I. szintű karbantartás: 2100 db/12 hónap

2. II. szintű karbantartás: 350 db/12 hónap3.

3. Hűtőközeg szivárgás ellenőrzése: 280 db/12 hónap

4. Eseti hibajavítás

Karbantartás.

A karbantartást járműben levő klímán kell elvégezni. A karbantartáshoz egy időben csak egy szerelvényt tud a Megrendelő biztosítani. A karbantartás előre egyeztetett időpontban, nappalos műszakban 3-4 óra időtartamban végezhető.

Karbantartási szintek tartalma:

I. szintű karbantartás: 2 havonta javasolt

— Légszűrő cseréje,

— Tisztítás,

— A cseppfogó tisztítása.

II. szintű karbantartás: 8-12 havonta javasolt (az alkatrészcseréket BKV-nak előzetesen jóvá kell hagynia)

— Az 1. szintű karbantartás feladatai,

— Kondenzáló tisztítása,

— Elpárologtató tisztítása,

— Légcsatorna tisztítása,

— A fűtés, szellőztetés, légkondicionálás rendszerének általános ellenőrzése,

— Nyomáskapcsolók ellenőrzése,

— A földelő kábelfonat ellenőrzése,

— A fűtésrásegítő berendezésnél:

— a szigetelőanyag ellenőrzése,

— a csavarmenetes csatlakozók ellenőrzése,

— a levegőellátó ventilátor ellenőrzése,

— a nyomáskülönbségszabályozó készülék ellenőrzése,

— Az elektromos fűtőberendezés ellenőrzése,

— A levegőellátó ventilátor szükség szerinti cseréje,

— Kondenzáló ventilátorok szükség szerinti cseréje,

— Teleszkópos fedél-kitámasztó gázrugók szükség szerinti cseréje,

— A fűtésrásegítő berendezésnél:

— a szigetelési ellenállás ellenőrzése,

— az elektromos csatlakozók ellenőrzése,

— R134a hűtőközeg szivárgásának ellenőrzése.

Hűtőközeg szivárgásának ellenőrzése.

— Hűtőközegszint ellenőrzése, szükség szerinti utántöltés, a hűtőközeg-szivárgás- ellenőrzésének dokumentálása.

Hibajavítás.

A járművön történő hibajavításra elsősorban éjszaka van lehetőség. Amennyiben a hibajavításhoz a berendezések leszerelése szükséges, a le- és felszerelést az Megrendelő végzi, de annál előzetes egyeztetést követően a Vállalkozó is jelen lehet.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A karbantartásra, javításra vállalt többlet jótállási idő (0-18 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A beépített alkatrészekre vonatkozóan vállalt többlet jótállási idő (0-18 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés legfeljebb egyszer további 24 hónappal meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

1. A II.2.4) pontban meghatározott a hűtőközeg-szivárgás ellenőrzése feladat mennyisége a szerződés hatálya alatt +20 %-kal eltérhet.

2. A II.2.4) pontban meghatározott hibajavítás tevékenység körében a javítási igények függvényében Ajánlatkérő eseti hibajavítás megrendelésének lehetőségét opciós jogként fenntartja: 50 óra/12 hónap mennyiségben.

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

FAKSZ neve és lajstromszáma: Sallai Zoltán 00888. Helyettes FAKSZ neve és lajstromszáma: dr. Kozák Zsuzsanna 00884.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, aki esetében a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak, figyelemmel a Kbt. 62.§ (3) és (5) bekezdéseire és a Kbt. 63.§ (3) bekezdésére is.

A Kbt. 74. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki.

a) a Kbt. szerint és fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;

b) részéről a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következett be.

Megkövetelt igazolási mód:

Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):

— Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá. A nyilatkozatot a közbeszerzési útmutatóban szereplő formanyomtatvány kitöltésével kell teljesíteni,

— a 321/2015. X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD -t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében,

— Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bekezdéseire is.),

— A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését,

— Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):

— Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése értelmében a bírálatot az ajánlatok értékelését követően, csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el,

— Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően ezen ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével hívja fel azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá,

— A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. és 10. §-a szerint kell az ajánlattevőnek igazolnia, illetve az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. és 16. §-aira is.),

— A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Ajánlattevő, alvállalkozó, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 64. §-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával.

A kizáró okok tekintetében ajánlattevők, alvállalkozók, valamint ajánlattevő által az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozatok, igazolások keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívás feladásának napjánál.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) - (3) bekezdés szerint egységes európai közbeszerzési dokumentum(ok) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, vagyis az európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványban meg kell jelölni, hogy megfelel-e az előírt követelményeknek vagy sem, a formanyomtatvány IV. részében a részletes információkat Ajánlatkérő nem kéri megadni.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján ajánlatkérő külön felhívása alapján kell benyújtani [321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. §].

P.1.: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) cégszerűen aláírt nyilatkozata a felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről attól függően, hogy az ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A P.1. alkalmassági követelmények esetében alkalmazható a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdések szerint más szervezet kapacitására is támaszkodhat.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1.: Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen legalább 100 000 000 HUF általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevétellel.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) - (3) bekezdés szerint egységes európai közbeszerzési dokumentum(ok) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, vagyis az európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványban meg kell jelölni, hogy megfelel-e az előírt követelményeknek vagy sem, a formanyomtatvány IV. részében a részletes információkat nem kéri megadni.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján ajánlatkérő külön felhívása alapján kell benyújtani [321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. §].

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdései szerint más szervezet kapacitására is támaszkodhat.

M.1.: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján csatolandók az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 (hat) év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését tartalmazó referenciák.

A referenciának (ismertetésnek) tartalmaznia kell legalább az alábbiakat:

— a szerződést kötő másik fél megnevezését, a részéről információt adó személy neve, elérhetősége,

— a szolgáltatás tárgyát, oly módon, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen,

— a szolgáltatás tárgyának és mennyiségének leírása,

— a teljesítés ideje (teljesítés kezdő és befejező időpontja év, hónap, nap részletezettséggel),

— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.

Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült [321/2015. (X. 30.) Korm. r. 22. § (5) bekezdés].

Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni az alkalmassági követelményekre vonatkozó mennyiségi adatot, illetve műszaki tartalmat.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 6 (hat) évben összesen legalább 1200 darab, tömegközlekedési járművek légkondicionáló berendezéseinek javítására és/vagy karbantartására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával.

A csatolt referenciá(k)ból egyértelműen ki kell derülnie az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés. A referencia igazolására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés szerinti dokumentum benyújtása szükséges.

III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Ajánlatkérő jótállást, késedelmi kötbért és meghiúsulási kötbért köt ki.

Részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Az ellenszolgáltatás a nyertes ajánlattevő általi teljesítést, és az ajánlatkérő által a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdésekben, valamint a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározottak szerinti elismeréseként kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla ellenében átutalással, forintban kerül kiegyenlítésre.

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

A kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

Jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá esik.

A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem követeli meg, de nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

14/2015. (II.10.) sz. Korm. rendelet

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 30/01/2018
Helyi idő: 14:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 30/01/2018
Helyi idő: 14:00
Hely:

Fővárosi Közbeszerzési Kft., Magyarország 1061 Budapest, Andrássy u. 12. II. emelet, Nagy tárgyaló.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek jelen lehetnek a bontáson. A bontásról készített jegyzőkönyvet a bontástól számított 5 napon belül küldi meg ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőnek. További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésben találhatók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő összhangban a Kbt. 71.§-ban foglaltakkal a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. Ha ajánlattevő hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség újabb hiánypótlás elrendelésére, úgy ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (6) bek. alapján e gazdasági szereplő tekintetében teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.

2. Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56.§ (1)-(5) bek., valamint a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak az irányadók. Ajánlatkérő helyszíni bejárást, konzultációt nem tart.

3. Az ajánlat benyújtásának formai követelményeire a közbeszerzési dokumentumban foglaltak az irányadóak.

4. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább 1 ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak el kell érnie. A közbeszerzési dokumentumok elérése és a Visszaigazoló lap kitöltése, I.3. pontban megjelölt elérhetőségek egyikére történő visszaküldése vagy az ajánlatba történő csatolása az eljárásban való részvétel feltétele. Ajánlatkérő a kieg. tájékoztatásokat az I.3. szerinti elérhetőségen teljes terjedelemben, korlátozásmentesen elérhetővé teszi.

5. Az ajánlat részeként benyújtandó:

— Kbt. 66.§ (2) bek. szerinti nyilatkozat eredeti példányban,

— Kbt. 66.§ (4) bek. szerinti nyilatkozat,

— Kbt. 66.§ (6) bek. a) és b) pontjai szerinti nyilatkozat (nemleges nyilatkozat is),

— Kbt. 65.§ (7) bek. szerinti nyilatkozat (nemleges nyilatkozat is),

— Kbt. 66.§ (5) bek. szerinti felolvasólap a 68.§ (4) bek. szerinti tartalommal,

— Egységes európai közbeszerzési dokumentum,

— Nyilatkozat klímaberendezések karbantartására és javítására vonatkozó jogosultságról.

6. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozó pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a 321/2015.(X.30.) Korm. r. 28.§ (3) bek.-éhez képest szigorúbban határozta meg.

7. Jelen ajánlati felhívásban valamennyi órában megadott határidő közép-európai idő szerint értendő.

8. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.

9. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján értékeli. A részszempontonként adható pontszám: 0 - 10. Pontszámítás módszere: - Minőségi kritériumok: egyenes arányosítás. - Ár: fordított arányosítás. Ajánlatkérő minőségi részszempontok tekintetében a kötelezően előírt 6 hónapot meghaladó 0-18 hónapos többlet megajánlásokat értékeli, mint minőségi értékelési szempontot. (Összesen 24 hónap jótállás) Az értékelés részletes leírását az 1. kötet tartalmazza.

11. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseiben és a Kbt. 69. § (6) bekezdésében foglaltakat az eljárás során alkalmazza.

12. A IV.2.6. pontban feltüntetett 1 hónap alatt 30 naptári nap értendő.

13. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2).bek. e) pontját.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (2)-(7) bekezdése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/12/2017