Lavori - 521414-2021

15/10/2021    S201

Romania-Reșița: Lavori di costruzione di attrezzature per sport invernali

2021/S 201-521414

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: MUNICIPIUL RESITA
Numero di identificazione nazionale: 3228764
Indirizzo postale: Strada: 1 Decembrie 1918, nr. 1A
Città: Resita
Codice NUTS: RO422 Caraş-Severin
Codice postale: 320084
Paese: Romania
Persona di contatto: MANCIU CRISTINA
E-mail: achizitii@primariaresita.ro
Tel.: +40 722485920
Fax: +40 255255000
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.primaria-resita.ro
Indirizzo del profilo di committente: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Servicii de proiectare specializată, asistență tehnică și execuție lucrări aferente obiectivului de investiție: „Dezvoltarea Zonei Turistice Semenic”

Numero di riferimento: 3228764/2021/26
II.1.2)Codice CPV principale
45212223 Lavori di costruzione di attrezzature per sport invernali
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Contractul are ca obiect Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice fazele PAC, PT si DDE, asistenta tehnica din partea proiectantului, si executie lucrari de constructii in cadrul proiectului aferente obiectivului de investitii "Dezvoltarea zonei turistice Semenic".

SERVICII DE PROIECTARE, in conformitate cu solutia avizata la faza Studiu de fezabilitate, întocmire proiect tehnic (PAC, PAD, DDE, POE, PT), întocmire documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor si autorizațiilor aferente obiectivului de investiții, asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada de executie a lucrarilor. Serviciile de mai sus vor fi in concordanta cu Hotararea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare.

LUCRĂRILE DE EXECUȚIE constau în lucrări complexe pentru sporturi de iarnă, lucrări de execuție infrastructură drumuri și lucrări de construcții civile.Proiectul se încadrează în politicile şi strategia de dezvoltare a Romanei, a oraşului Reşiţa.

Activitățile aferente prezentei documentații vor fi realizate in conformitate cu prevederile Studiului de fezabilitate, a caietului de sarcini şi a legislației in vigoare.

II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
45212100 Impianti per il tempo libero
45221110 Lavori di costruzione di ponti
45233120 Lavori di costruzione di strade
45234200 Sistemi di trasporto a fune
45234210 Sistemi di trasporto a fune con cabine
71220000 Servizi di progettazione architettonica
71322000 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile
71322500 Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico
71356100 Servizi di controllo tecnico
71356200 Servizi di assistenza tecnica
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: RO422 Caraş-Severin
Luogo principale di esecuzione:

Amplasamentul propus pentru amenajare se află în U.A.T. Văliug, pe partea nordică a Munţilor Semenic, încadrat prin PUG,aproape în totalitate, în zona de extravilan (circa 95%).

Suprafaţa totală a terenului destinat amenajării este de 255.483,17 mp (25,548317 ha)

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Contractul are ca obiect Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PAC, PT si DDE, asistență tehnică din partea proiectantului, și execuție lucrări de construcții în cadrul proiectului aferente obiectivului de investiție „Dezvoltarea Zonei Turistice Semenic”.

Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor.

Documentația tehnico-economică pentru obiectivul “Dezvoltarea Zonei Turistice Semenic”, inclusiv furnizarea de asistență tehnică pe perioada de execuție a Lucrărilor realizată conform planificării stabilite la nivel de Autoritate Contractantă în vederea execuției de lucrări pentru realizarea și punerea în funcțiune a obiectivului de investiție “Dezvoltarea Zonei Turistice Semenic” conform specificaţiilor documentaţiei tehnico economice, faza Studiu de fezabiliate.

Serviciile solicitate: activitățile ce vor fi realizate

Serviciile solicitate sunt:

A.1. Proiectul de autorizare a lucrărilor (PAC) ;

A.2. Proiectul de autorizare a lucrărilor de desființare ( PAD) ;

A.3. Proiectul tehnic (PT) verificat potrivit prevederilor legale, pentru cerințele de calitate, de experți atestați de MDRAP și MCC ;

A.4. Detaliile de execuție (DDE) ;

A.5. Caiete de sarcini (CS) ;

A.6. Proiect de autorizare a organizării execuției lucrărilor (POE) ;

A.7. Documentație pentru obținerea avizelor și acordurilor conform cerințelor certificatului de urbanism ;

A.8. Documentația necesare pentru obţinerea avizului de mediu ;

A.9. Documentația pentru obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism, dacă este cazul;

A.10. Întocmirea raportului la terminarea lucrărilor ;

A.11. Programul de urmărire a comportării investiției în timp și proiectul de exploatare a construcției;

A.12. Proiectul ”as-built” ;

A.13. Cartea tehnică a construcției.

B. Servicii conexe :

B.1. Obținerea avizelor, acordurilor inclusiv a autorizației de construire ;

B.2. Verificarea documentațiilor tehnice conform Legii nr.10/1995, actualizată ;

B.3. Asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor, inclusiv fazele determinante și omisiunile din proiect.

Activitățile de execuție de lucrări sunt cele prevăzute în PAC, PT si DDE și includ:

i. achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor și echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare ) necesare pentru execuția lucrărilor;

ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea șantierului, sau orice autorizație necesară Contractantului de la autoritățile competente pentru executarea lucrărilor și realizarea activităților și lucrărilor temporare;

iii. transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de lucru, a oricărui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor;

iv. orice testare și testele relevante, așa cum sunt aceste testări și teste solicitate prin legislația și reglementările în domeniul sistemului de asigurare a calității în construcții;

v. orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor și realizarea testărilor;

vi. întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către Autoritatea Contractantă;

vii. activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, demontarea și îndepărtarea oricăror lucrări sau activități provizorii;

viii. pregătirea oricărei documentații necesare Contractantului pentru execuția lucrărilor, documentație care include dar nu se limitează la:

a. Grafice generale de realizare a investiției publice (fizice și valorice);

b. Planul calității pentru execuție;

c. Planul de control al calității;

d. Certificările și rezultatele testelor materialelor

ix. Documentarea informațiilor necesare pentru Cartea tehnică a construcției, inclusiv documentarea instrucțiunilor de exploatare

Cerințele specifice ale lucrărilor sunt prezentate în documentele anexate la prezenta procedura.

Termenii și condițiile contractului includ și o garanție pentru execuția lucrărilor de minim 3 ani

Caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii, conform Studiului de fezabilitate :

• două pârtii de schi, cu punct de plecare comun, de sub Crucea de Brazi, de la altitudinea de 1.390 m; de aici, tronsonul din stânga se interconectează cu pârtia Slalom Uriaş, urmează traseu comun cu aceasta, continuă apoi pe culmea Cracu Goznei şi coboară până în zona staţiei superioare a Telescaunului Casa Baraj, unde virează la dreapta către punctul de sosire, situat adiacent drumului judeţean DJ 582 şi DC 94 (DJ 582/Văliug - Telescaun); tronsonul din dreapta, cu punct de plecare comun cu primul, urmează interfluviul dintre pâraiele Gozna şi Goznuţa, având traseul aproximativ paralel cu prima, până la altitudinea de circa 1.020 m; de aici, printr-un traseu de legătură, care se îndreaptă spre vest, traversează pârâul Goznuţa, se uneşte cu prima pârtie, în zona altitudinii de 900 m. De la confluenţă, traseul pârtiilor reunite continuă coborârea pe traseul descris mai sus. Lungimea însumată a celor două pârtii este de 7.946 m, iar lăţimea medie este prevăzută a fi de aproximativ 30 m. Caracteristicile principale ale celei de-a doua pârtii (tronsonul din dreapta), până la confluenţa cu primul tronson, sunt următoarele:

-lungime orizontală - 3.428,44 m

-diferenţă de nivel - 482,00 m

-lungime pe înclinare - 3.470,02 m

-lăţime medie - 26,43 m

-înclinare medie - 14,1 %

• realizarea unei instalaţii de transport pe cablu de tip telegondolă, între cotele 627 şi 1.385 m, cu punct plecare DJ 582, la confluenţa cu DC 94 (DJ 582/Văliug - Telescaun) şi punct de sosire pe platoul Semenic (cota aproximativă 1.385), sub Crucea de Brazi, în lungime de 3.834 m. Telegondola va avea următoarele caracteristici principale:

- lungime pe inclinare = 3.834,00 m;

- diferentă de nivel = 758,00 m;

- viteză de transport = 6,00 m/s;

- durată transport = 10,70 min;

- capacitate de transport = minim 2.400 p/h;

- vehicule sub formă de = cabine închise cu banchete pentru 8 persoane;

• realizarea unui pod pietonal, pe grinzi prefabricate, peste pârâul Gozna, pentru accesul turiştilor la zona de îmbarcare a telescaunului, pod care va avea următoarele caracteristici:

• deschidere = 10,00 m

• lăţime totală = 15,50 m

• instalaţie de zăpadă artificială, care include realizarea unei captări pe cursul superior - zone de izvoare, a pârâului Gozna, la alt. de 1.280 m şi a unui lac pentru acumularea apei necesare alimentării generatoarelor de zăpadă pentru producerea de zăpadă artificială; lacul pentru acumularea apei se va amenaja pe platoul de lângă Cabana Prietenii Munţilor:

-suprafaţă înzăpezită = 21,98 ha

-volum apă pentru o înzăpezire = 33.637 mc

-nr. lănci de zăpadă = 78 lănci

-timp de înzăpezire = max. 40 - 50 ore;

• realizarea unei construcţii anexe, în vecinătatea staţiei de plecare a telescaunului şi drumului judeţean DJ 582, care va oferi servicii tehnico-administrative necesare funcţionării domeniului schiabil şi va cuprinde: grup sanitar, centru de închiriere material sportiv, spaţiu administrativ, centru Salvamont cu punct de prim ajutor, în suprafaţă totală de ADC = 287,65 mp, repartizată astfel:

-AC clădire anexă - 190,60 mp

-AC terasă acces - 59,75 mp

-Trotuare, rampe şi scări - 15,30 mp

-Zid de sprijin - 22 mp (44 m lungime)

• garaj pentru maşini de bătut zăpada - suprafaţa construită la sol va fi de 260,40 mp, iar împreună cu scările şi trotuarele va avea o suprafaţă totală de 342,15 mp.

Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului, acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art. la art. 221 alin (1) litera f) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Componenta tehnica / Ponderazione: 6
Criterio di qualità - Nome: Componenta tehnica / Ponderazione: 12
Criterio di qualità - Nome: Componenta tehnica / Ponderazione: 12
Criterio di qualità - Nome: Componenta tehnica / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 60
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 173-450618
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1)Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Indirizzo postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Città: Bucuresti
Codice postale: 030084
Paese: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Indirizzo Internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Municipiul Resita
Indirizzo postale: Piata 1 Decembrie 1918 nr. 1A
Città: Resita
Codice postale: 320226
Paese: Romania
E-mail: juridic@primariaresita.ro
Tel.: +40 255216132
Indirizzo Internet: www.primaria-resita.ro
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
12/10/2021