Works - 521459-2021

15/10/2021    S201

Sverige-Fagersta: Byggnation av ålderdomshem

2021/S 201-521459

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND
Nationellt registreringsnummer: 222000-1552
Postadress: Box 2
Ort: FAGERSTA
Nuts-kod: SE125 Västmanlands län
Postnummer: 73721
Land: Sverige
Kontaktperson: Maria Rubin Czarnecki NVK
E-post: upphandling@fagersta.se
Internetadress(er):
Allmän adress: https://nvk.fagersta.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Entreprenad i samverkan – Äldreboende, Fagersta

Referensnummer: 2021/0238
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45215212 Byggnation av ålderdomshem
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Entreprenad i Samverkan - Äldreboende i Fagersta

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 298 375 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45300000 Byggnadsinstallationsarbeten
45400000 Färdigställande byggnadsarbeten
71240000 Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster
71310000 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
71541000 Byggteknisk projektledning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE125 Västmanlands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Fagersta

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Entreprenad i Samverkan - Äldreboende i Fagersta

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Projektorganisation / Viktning: 40 poäng
Kvalitetskriterium - Namn: Partneringupplägg / Viktning: 30 poäng
Pris - Viktning: 275 MSEK
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 105-275332
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
06/09/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Serneke Sverige AB
Nationellt registreringsnummer: 556621-6908
Postadress: Kvarnbergsgatan 2
Ort: GÖTEBORG
Nuts-kod: SE125 Västmanlands län
Postnummer: 41105
Land: Sverige
E-post: julia.bjorkman@serneke.se
Internetadress: http://www.serneke.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 298 375 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 298 375 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Uppsala
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
12/10/2021