Dienstleistungen - 52148-2020

03/02/2020    S23    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Bratislava: Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste in Verbindung mit Eisenbahnen und anderen Ausrüstungen

2020/S 023-052148

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 35914939
Postanschrift: Rožňavská 1
Ort: Bratislava-mestská časť Nové Mesto
NUTS-Code: SK0 SLOVENSKO
Postleitzahl: 832 72
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Gabriela Maceková
E-Mail: macekova.gabriela@slovakrail.sk
Telefon: +421 220293008

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.slovakrail.sk

Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9090

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.6)Haupttätigkeit(en)
Eisenbahndienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou

Referenznummer der Bekanntmachung: 1292-5197/2020-SeON
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50220000 Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste in Verbindung mit Eisenbahnen und anderen Ausrüstungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky sú opravy dvojkolesí osobných vozňov a dvojkolesí hnacích koľajových vozidiel (ďalej len OV a HKV) v zmysle platných právnych predpisov a v zhode s príslušnými vyhláškami UIC, technickými normami EN, STN, TNŽ,smernicami a normami pre opravy koľajových vozidiel. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorila časť B.1. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50222000 Reparatur und Wartung von Schienenfahrzeugen
50220000 Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste in Verbindung mit Eisenbahnen und anderen Ausrüstungen
50221100 Reparatur und Wartung von Lokomotivgetrieben
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK0 SLOVENSKO
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky sú opravy dvojkolesí osobných vozňov a dvojkolesí hnacích koľajových vozidiel (ďalej len OV a HKV) v zmysle platných právnych predpisov a v zhode s príslušnými vyhláškami UIC, technickými normami EN, STN, TNŽ,smernicami a normami pre opravy koľajových vozidiel. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorila časť B.1. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Celková doba trvania opravy / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 233-572726
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 17
Bezeichnung des Auftrags:

Oprava dvojkolesí pre HKV radu 381

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Obstarávateľ vyhlásil verejnú súťaž na predmet zákazky s názvom Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou.

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené v dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie zo dňa 3.12.2019 pod označením 2019/S 233-572726 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 247/2019 zo dňa 4.12.2019 pod značením 34706-MSS.

Obstarávateľ v súlade s § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) ruší použitý postup obstarávania 17.časti predmetnej zákazky nakoľko sa pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

Odôvodnenie:

Zákazka je rozdelená na 25 častí. V priebehu verejného obstarávania vznikla potreba zrušenia 17.časti predmetu zákazky s názvom Oprava dvojkolesí pre HKV radu 381 z dôvodu, že obstarávateľ nie je technicky vybavený pristaviť dvojkolesia s prevodovkou hnacích koľajových vozidiel radu 381 na opravu.

Obstarávateľ nebude realizovať opätovné obstarávanie na pôvodný predmet tejto časti zákazky.

Nejedná sa o zelené verejné obstarávanie, ani o obstarávanie inovácií, ani o obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Sú uvedené v § 163 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/01/2020