Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 521722-2021

Submission deadline has been amended by:  582388-2021
15/10/2021    S201

Czechia-Ústí nad Labem: Disposable gloves

2021/S 201-521722

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Krajská zdravotní, a.s.
National registration number: 25488627
Postal address: Sociální péče 3316/12A
Town: Ústí nad Labem
NUTS code: CZ042 Ústecký kraj
Postal code: 40113
Country: Czechia
Contact person: Lenka Lacinová
E-mail: lenka.lacinova@kzcr.eu
Telephone: +420 477114193
Internet address(es):
Main address: http://www.kzcr.eu/
Address of the buyer profile: https://zakazky.kzcr.eu/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zakazky.kzcr.eu/vz00002713
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://zakazky.kzcr.eu/vz00002713
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Akciová společnost
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dodávky nesterilních vyšetřovacích rukavic 2021

Reference number: 2712/2021
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek ochranných pomůcek pro zdravotnický i nezdravotnický personál.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 42 126 000.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 6
II.2)Description
II.2.1)Title:

část 1: Vyšetřovací rukavice nitrilové, nepudrované, nesterilní

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ042 Ústecký kraj
Main site or place of performance:

Ústecký kraj

II.2.4)Description of the procurement:

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO ÚČASTNÍKY:

!!! Zadávací dokumentace včetně všech příloh je vložena do 1. části !!!

Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky vyšetřovacích, nitrilových, nepudrovaných, nesterilních rukavic pro jednotlivé odštěpné závody Krajské zdravotní, a.s.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 24 352 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

část 2: Vyšetřovací rukavice nitrilové, nepudrované, nesterilní, PRODLOUŽENÉ

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ042 Ústecký kraj
Main site or place of performance:

Ústecký kraj

II.2.4)Description of the procurement:

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO ÚČASTNÍKY:

!!! Zadávací dokumentace včetně všech příloh je vložena do 1. části !!!

Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky vyšetřovacích, nitrilových, nepudrovaných, nesterilních, prodloužených rukavic pro jednotlivé odštěpné závody Krajské zdravotní, a.s.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 772 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

část 3: Vyšetřovací rukavice nitrilové, nepudrované, nesterilní, ZESÍLENÉ

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ042 Ústecký kraj
Main site or place of performance:

Ústecký kraj

II.2.4)Description of the procurement:

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO ÚČASTNÍKY:

!!! Zadávací dokumentace včetně všech příloh je vložena do 1. části !!!

Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky vyšetřovacích, nitrilových, nepudrovaných, nesterilních, zesílených rukavic pro jednotlivé odštěpné závody Krajské zdravotní, a.s.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 10 591 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

část 4: Vyšetřovací rukavice latexové, nepudrované, nesterilní, pro práci s cytostatiky, krátké

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ042 Ústecký kraj
Main site or place of performance:

Ústecký kraj

II.2.4)Description of the procurement:

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO ÚČASTNÍKY:

!!! Zadávací dokumentace včetně všech příloh je vložena do 1. části !!!

Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky vyšetřovacích, latexových, nepudrovaných, nesterilních, pro práci s cytostatiky, krátkých rukavic pro jednotlivé odštěpné závody Krajské zdravotní, a.s.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 178 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

část 5: Vyšetřovací rukavice latexové, nepudrované, nesterilní, pro práci s cytostatiky, prodloužené

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ042 Ústecký kraj
Main site or place of performance:

Ústecký kraj

II.2.4)Description of the procurement:

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO ÚČASTNÍKY:

!!! Zadávací dokumentace včetně všech příloh je vložena do 1. části !!!

Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky vyšetřovacích, latexových, nepudrovaných, nesterilních, pro práci s cytostatiky, prodloužených rukavic pro jednotlivé odštěpné závody Krajské zdravotní, a.s.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 257 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

část 6: Vyšetřovací rukavice latexové, nepudrované, nesterilní

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ042 Ústecký kraj
Main site or place of performance:

Ústecký kraj

II.2.4)Description of the procurement:

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO ÚČASTNÍKY:

!!! Zadávací dokumentace včetně všech příloh je vložena do 1. části !!!

Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky vyšetřovacích, latexových, nepudrovaných, nesterilních rukavic pro jednotlivé odštěpné závody Krajské zdravotní, a.s.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 976 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Účastník prokáže základní způsobilost uvedenou v § 74 odst. 1 ZZVZ předložením dokladů uvedených v § 75 ZZVZ nebo jiným způsobem v souladu se ZZVZ. Pokud se dodavatel rozhodne nahradit předložení dokladů uvedených v § 75 ZZVZ čestným prohlášením, lze použít vzor čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace.

Účastník prokáže profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo výpisu z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje nebo jiným způsobem v souladu se ZZVZ. Pokud se dodavatel rozhodne nahradit předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, čestným prohlášením, lze použít vzor čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace. Účastník prokáže řádně svou profesní způsobilost, pokud ve své nabídce předloží výpis z obchodního rejstříku a oprávnění k podnikání, a to v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tj. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona nebo obdobné. Pravost a stáří dokladů se řídí § 45 a § 86 ZZVZ.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Platí pro všechny části této veřejné zakázky. Zadavatel si vyhrazuje, že po hodnocení nabídek provede elektronickou aukci v souladu s § 120 a § 121 ZZVZ. Elektronická aukce bude administrována prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2021
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 15/11/2021
Local time: 13:00
Place:

sídlo zadavatele

Information about authorised persons and opening procedure:

Zadavatel upozorňuje, že na otevírání nabídek v elektronické podobě nemají právo být přítomni zástupci dodavatelů.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: http://www.compet.cz
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: http://www.compet.cz
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/10/2021