A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Szolgáltatások - 521758-2022

23/09/2022    S184

Magyarország-Budapest: Őrzési szolgáltatások

2022/S 184-521758

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Bírósági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: 15795960241
Postai cím: Szalay Utca 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lencse Zsanett
E-mail: kozbeszerzes@obh.birosag.hu
Telefon: +36 14583044
Fax: +36 14554253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.birosag.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Igazságszolgáltatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

OBH épületeinek élőerős őrzésvédelme

Hivatkozási szám: EKR000785132022
II.1.2)Fő CPV-kód
79713000 Őrzési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

OBH épületeinek élőerős őrzésvédelme.Az ajánlatkérő illetékességi területén működő szervezeti egységek védelme érdekében - a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvényben meghatározott biztonsági alapelveknek megfelelően - élőerős személy- és vagyonvédelmi, továbbá recepciós feladatok ellátása.

1. 1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6. szám alatti objektumban

a) Az objektumban 2022. június 15 napjától felújítási munkálatokat végeznek. A felújítás alatt az őrszolgálat korlátozott létszámmal végzi a feladatát.

b) 1db 24 órás őrhely földszinti porta helyiségben. (A szerződés hatályba lépésének napjától.

c) 1 db 12 órás őrhely a garázsszinten (várhatóan: 2023. január 1. napjától)

d) tervezett mennyiség: 34 224 óra

2. 8636 Balatonszemes, Ady Endre utca 22. objektumban

e) 1 db 24 órás őrhely (A szerződés hatályba lépésének napjától.

f) tervezett mennyiség: 26 424 óra

3. 8636 Balatonszemes, Ady Endre utca 38.

g) 1db 12 órás őrhely éjszakai időszakban. (A szerződés hatályba lépésének napjától.

h) tervezett mennyiség: 9156 óra

A teljesítés helyeként megjelölt épületek kihasználtságának változásával, illetőleg esetleges új épületek, helyszínek bevonásával a szerződés tárgya szerinti szolgáltatás teljesítéséhez szükséges létszám, óraszám is változhat (opciós mennyiség mértékéig).

Az elvégzendő főbb feladatok:

1.1. Élőerős fegyver nélküli, személy- és vagyonvédelmi, továbbá recepciós feladatok ellátása az OBH illetékességi területén működő szervezeti egységeknél:

1.2. Az OBH károsító cselekmények megelőzése, illetve a megkezdett jogellenes tevékenység megakadályozása, megszakítása;

1.3. Az OBH rendeltetésszerű működését zavaró, veszélyeztető tevékenység megakadályozása;

1.4. Az OBH épületeiben tartózkodók javainak, testi épségének védelme;

1.5. Az OBH területén a személy- és áruforgalom ellenőrzése;

1.6. Az egyéb helyiségek őrzése, azok biztonságának ellenőrzése;

1.7. Általános tűzvédelmi feladatok ellátása;

1.8. Létesítmény, műtárgyak, építmények védelme formaruházatos személy- és vagyonőrökkel történő ellátása;

1.9. Biztonságtechnikai berendezések kezelése, üzemeltetése; Biztonságtechnikai berendezéseken rögzített személyes adatok kezelése (amely helyszíneken ez rendelkezésre áll),

1.10. Recepciós feladatok ellátása.

1.11. Objektumokban folyó építési munkálatok ideje alatt az épület őrzése, épületben lévő vagyontárgyak védelem a rendelkezésre álló biztonságtechnikai berendezések üzemeltetése, káresemények jelentése.

Mennyiség: 69 804 óra + 20% Az ajánlatkérő az alapmennyiség megrendelésére vállal kötelezettséget.

Ajánlatkérő az opció lehívása esetén az opciós mennyiséget eseti megrendeléssel rendeli meg.

A feladatokat részletesen a műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.

Opciós mennyiség: az alapmennyiség maximum 20 %-a, 13 960 óra. Ajánlatkérő az opciós mennyiséget a teljesítés helyeként megjelölt épületek kihasználtságának változása, illetőleg esetleges új épületek, helyszínek bevonása esetében, a szerződés tárgya szerinti szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben, de maximum az alapmennyiség 20%-ának mértékéig rendeli meg. Ajánlatkérő lehívás esetén az opciós mennyiséget eseti megrendeléssel rendeli meg.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 205 084 152.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79713000 Őrzési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

1122 Budapest, Tóth Lőrinc u. 6. és 8636 Balatonszemes, Ady E. u. 22. és 38.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az ajánlatkérő illetékességi területén működő szervezeti egységek védelme érdekében - a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvényben meghatározott biztonsági alapelveknek megfelelően - élőerős személy- és vagyonvédelmi, továbbá recepciós feladatok ellátása.

1. 1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6. szám alatti objektumban

a) Az objektumban 2022. június 15 napjától felújítási munkálatokat végeznek. A felújítás alatt az őrszolgálat korlátozott létszámmal végzi a feladatát.

b) 1db 24 órás őrhely földszinti porta helyiségben. (A szerződés hatályba lépésének napjától.

c) 1 db 12 órás őrhely a garázsszinten (várhatóan: 2023. január 1. napjától)

d) tervezett mennyiség: 34 224 óra

2. 8636 Balatonszemes, Ady Endre utca 22. objektumban

e) 1 db 24 órás őrhely (A szerződés hatályba lépésének napjától.

f) tervezett mennyiség: 26 424 óra

3. 8636 Balatonszemes, Ady Endre utca 38.

g) 1db 12 órás őrhely éjszakai időszakban. (A szerződés hatályba lépésének napjától.

h) tervezett mennyiség: 9156 óra

A teljesítés helyeként megjelölt épületek kihasználtságának változásával, illetőleg esetleges új épületek, helyszínek bevonásával a szerződés tárgya szerinti szolgáltatás teljesítéséhez szükséges létszám, óraszám is változhat (opciós mennyiség mértékéig).

Az elvégzendő főbb feladatok:

1.1. Élőerős fegyver nélküli, személy- és vagyonvédelmi, továbbá recepciós feladatok ellátása az OBH illetékességi területén működő szervezeti egységeknél:

1.2. Az OBH károsító cselekmények megelőzése, illetve a megkezdett jogellenes tevékenység megakadályozása, megszakítása;

1.3. Az OBH rendeltetésszerű működését zavaró, veszélyeztető tevékenység megakadályozása;

1.4. Az OBH épületeiben tartózkodók javainak, testi épségének védelme;

1.5. Az OBH területén a személy- és áruforgalom ellenőrzése;

1.6. Az egyéb helyiségek őrzése, azok biztonságának ellenőrzése;

1.7. Általános tűzvédelmi feladatok ellátása;

1.8. Létesítmény, műtárgyak, építmények védelme formaruházatos személy- és vagyonőrökkel történő ellátása;

1.9. Biztonságtechnikai berendezések kezelése, üzemeltetése; Biztonságtechnikai berendezéseken rögzített személyes adatok kezelése (amely helyszíneken ez rendelkezésre áll),

1.10. Recepciós feladatok ellátása.

1.11. Objektumokban folyó építési munkálatok ideje alatt az épület őrzése, épületben lévő vagyontárgyak védelem a rendelkezésre álló biztonságtechnikai berendezések üzemeltetése, káresemények jelentése.

Mennyiség: 69 804 óra + 20% Az ajánlatkérő az alapmennyiség megrendelésére vállal kötelezettséget.

Ajánlatkérő az opció lehívása esetén az opciós mennyiséget eseti megrendeléssel rendeli meg.

A feladatokat részletesen a műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.

Opciós mennyiség: az alapmennyiség maximum 20 %-a, 13 960 óra. Ajánlatkérő az opciós mennyiséget a teljesítés helyeként megjelölt épületek kihasználtságának változása, illetőleg esetleges új épületek, helyszínek bevonása esetében, a szerződés tárgya szerinti szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben, de maximum az alapmennyiség 20%-ának mértékéig rendeli meg. Ajánlatkérő lehívás esetén az opciós mennyiséget eseti megrendeléssel rendeli meg.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A szerződés legkorábban 2022. július 16. napján lép hatályba, azaz a szerződés teljesítése legkorábban az ezt követő napon kezdődhet.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:

Értékelési részszempontok:

1. Az M2.1) szakember alkalmassági minimumkövetelmény szintet meghaladó többlet szakmai tapasztalata (hónap, 0-48 hónap) Súlyszám: 10

2. Az M2.2) szakemberek alkalmassági minimumkövetelmény szintet meghaladó összesített többlet szakmai tapasztalata (hónap, 0-72 hónap) Súlyszám: 30

3. Nettó óradíj (Ft/óra/fő), súlyszám: 60

Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a 48 hónap, a 2. értékelési részszempont esetében pedig a 72 hónap, illetve az ezeket meghaladó megajánlásra egyaránt a legmagasabb pontszámot adja.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 112-316635
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2022.OBH. XIII.A.25/40
Elnevezés:

OBH épületeinek élőerős őrzésvédelme

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
16/09/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ESG HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 25420546241
Postai cím: Polgár Utca 8-10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: info@esgholding.hu
Telefon: +36 17766220
Fax: +36 17766225
Internetcím: http://www.esgholding.hu
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 296 664 117.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 205 084 152.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

OBH épületeinek élőerős őrzésvédelme.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. Ajánlattevő neve: Jusec Biztonsági Szolgáltató Kft.

Székhelye: 2220 Vecsés Lőrinci Út 59-61. C. ép. II. em., 12463129213

2.Ajánlattevő neve: S-SYSTEM SERVICE Védelmi és Biztonsági Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1039 Budapest Kalászi Köz 10/C.,13807649241

3. Ajánlattevő neve: ESG HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1033 Budapest Polgár Utca 8-10., 25420546241

4. Ajánlattevő neve: Mentor West Hungary Zrt. (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 1034 Budapest Bécsi Út 163. IV.em.15., 25989142241

Ajánlattevő neve: Referens Nr. 1 . Információs és Bűnmegelőzési Kft. (közös ajánlattevő)

Székhelye: 1111 Budapest Bertalan Lajos Utca 26., 10315934243

Ajánlattevő neve: Bank Biztonság Bizalom Zrt. (közös ajánlattevő),

Székhelye: 1106 Budapest Jászberényi Út 24-36., 12192045243

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/09/2022