Доставки - 522177-2019

TIЗаглавиеБългария-София: Фармацевтични продукти
NDНомер на публикацията на обявлението522177-2019
PDДата на публикуване05/11/2019
OJНомер на броя на ОВ S213
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувача„Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия „Свети Наум“ ЕАД (831605813)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач8 - Друго
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен01/11/2019
DTКраен срок за подаване10/12/2019
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)33600000 - Фармацевтични продукти
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG411
IAИнтернет адрес (URL)https://www.svnaum.com/bg/
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС